RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

50X-535 Huomautuskentät#500 50X-535 Huomautuskentät#501 50X-535 Huomautuskentät#502 50X-535 Huomautuskentät#504 50X-535 Huomautuskentät#505 50X-535 Huomautuskentät#506 50X-535 Huomautuskentät#507 50X-535 Huomautuskentät#508 50X-535 Huomautuskentät#509 50X-535 Huomautuskentät#510 50X-535 Huomautuskentät#511 50X-535 Huomautuskentät#513 50X-535 Huomautuskentät#514 515 516 50X-535 Huomautuskentät#518 50X-535 Huomautuskentät#520 50X-535 Huomautuskentät#521 50X-535 Huomautuskentät#522 50X-535 Huomautuskentät#524 50X-535 Huomautuskentät#525 50X-535 Huomautuskentät#526 50X-535 Huomautuskentät#530 50X-535 Huomautuskentät#532 50X-535 Huomautuskentät#533 50X-535 Huomautuskentät#534 50X-535 Huomautuskentät#535

HUOM! MELINDA-KUVAILIJAT

Kun tallennetaan Melindaan tietoja, jotka koskevat vain jotain yksittäistä kirjastoa/tietokantaa, lisätään kenttään osakenttä ‡5. Esimerkiksi jos tallennetaan kirjastokohtaisia huomautuksia, käytetään osakenttää ‡5, johon merkitään oman tietokannan tietokantatunnus (LOW-tag) tai oman kirjaston ISIL-tunnus. Tällöin huomautus replikoituu ainoastaan kyseiseen tietokantaan. Kaikkien tietokantojen tietokantatunnukset löytyvät osakentän ‡5 automaattisista sisältövaihtoehdoista. (CTRL+F8).

 


500 - Yleinen huomautus (T)

YLEISTÄ

Kenttään tallennetaan kaikki ne yleiset huomautukset, jotka eivät sovi muihin huomautuskenttiin. Kenttää toistetaan niin, että eri asioita koskevat huomautukset merkitään kukin omaan kenttäänsä.

Huomautukset tehdään yleensä kuvailukielellä. Selkeät sitaatit saa merkitä suoraan aineistosta.

Elektronisen aineiston osoitteen voi merkitä kenttään 500, jos suoraa linkkiä ei voi tekijänoikeudellisista syistä merkitä kenttään 856.

Lisäpainokset

RDA 2.5.6.3
Suomalaisten kirjastojen linjaukset:

Melinda-tietovarannossa merkitään muuttamattomat lisäpainokset.

500-kentässä on julkaisun painoshistoria kootusti. Sinne lisätään painostiedot, jotka sieltä puuttuvat. Jos kirjastossa on vanhempia painoksia, muutetaan kuvailutiedot Melindassa vanhimman mukaan. Lisäpainokset voi tarvittaessa merkitä omassa kirjastossa 595-kentän lisäksi myös Holdings-tietueen julkisiin huomautuksiin (jos samassa holdingsissa vain yhtä painosta) tai niteen Enum.-kohtaan.

Lisäpainos-huomautukseen aina etuteksti 'Lisäpainokset:'.

ESIMERKKI

500 ## ‡a Lisäpainokset: Lisäpainos 2010.

500 ## ‡a Lisäpainokset: 13. painos 2006.
Julkaisussa: 9.-13. painos 2006

500 ## ‡a Lisäpainokset: 28. muuttamaton lisäpainos 2020. - 29. muuttamaton lisäpainos 2021.

Reprintit voi merkitä "riisutussa" muodossa sillä tavalla, että vain vuodet näkyvät.

ESIMERKKI

500 ## ‡a Lisäpainokset: Reprint 2010, 2012, 2015, 2016.

Kun kustantaja vaihtuu, tehdään uusi kuvailu. Jos lisäpainokselle ei ole vaihdettu uuden kustantajan ISBN-tunnusta, merkitään vanha ISBN virheelliseksi ja pyydetään ISBN-keskuksesta uusi ISBN.

Tapauksissa joissa kustantaja on sulautunut toiseen kustantajaan tai ottanut itselleen toisen nimen, mutta julkaisun ISBN on pysynyt samana, merkitään ensisijaisessa tiedonlähteessä oleva kustantaja mukaan lisäpainoshuomautukseen oikeaksi kustantajaksi.

ESIMERKKI

500 ## ‡a Lisäpainokset: Reprint 2002 (Kustantaja Warner)
Reprintin oikea kustantaja Warner

264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Arkki, ‡c 2007.
500 ‡a Lisäpainokset: Lisäpainos 2010 (379 sivua, Aurinko Kustannus)
Lisäpainoksen muuttuneet tiedot sulkuihin lisäpainostiedon perään (muuttunut sivumäärä ja oikea kustantaja).

Jos lisäpainoksessa on mukana liiteaineistoa, esim. CD-ROM-levy, tieto liitteestä lisätään vanhaan tietueeseen. 020-kenttään voi laittaa mahdollisen CD-ROMin ISBN-numeron ja sulkuihin (CD-ROM + painostiedot).

Huomautus uudesta sidosasusta

Tarvittaessa kuvailuun voidaan merkitä huomautus samansisältöisestä, uudessa sidosasussa ilmestyneestä versiosta.

ESIMERKKI
500 ## ‡a "
First published in paperback 2014."
lainausmerkit, koska jäljennetty aineistosta

Eripainoshuomautus

Eripainoksista tehdään huomautus 500-kenttään

ESIMERKKI
500 ## ‡a Eripainos: Lakimies 1985: nro 8,
sivut 31-36.

Print on demand ja Digital printing

Tieto tarvepainatuksesta (print on demand) kerrotaan painettuja julkaisuja koskevissa tietueissa kentässä 500.

ESIMERKKI 
500  ## ‡a Tarvepainate.
500  ## ‡a "Transferred to digital printing in 2017."
lainausmerkit, koska jäljennetty aineistosta

Huomautus artikkeliväitöskirjasta

Artikkeliväitöskirjasta tehdään huomautus kenttään 500.

ESIMERKKI 
500 ## ‡a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa.
500 ## ‡a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta.
500 ## ‡a Yhteenveto-osa julkaistu myös erikseen.

Huomautus esseeväitöskirjasta

ESIMERKKI
500 ## ‡a Esseeväitöskirjan yhteenveto-osa ja  5 eripainosta.

Huomautus väitöskirjaan perustumisesta

Kun teos perustuu väitöskirjaan, siitä voidaan tehdä yleisluontoinen huomautus.

Käytetään neutraalia fraasia, joka ei vaadi korkeakoulun nimen taivuttamista: Perustuu tekijän väitöskirjaan <nimeke>, <korkeakoulu>, <julkaisuvuosi>

Esimerkkejä
500 ## ‡a Perustuu tekijän väitöskirjaan Den kolde krig i dansk historiekultur 1989-2015, Aarhus Universitet, 2016.
500 ## ‡a Perustuu osin tekijän väitöskirjaan Muishond, Rijksuniversiteit Groningen, 2016.

Jos väitöskirjatietoja ei voi selvittää tarkemmin, voidaan käyttää lyhennettyä muotoa:

Esimerkkejä
500 ## ‡a Perustuu tekijän väitöskirjaan.
500 ## ‡a Perustuu osin tekijän väitöskirjaan.

Teosten välinen suhde merkitään 700-kenttään.

500 ## ‡a Julkaisu perustuu tekijän väitöskirjaan Design as freedom, Aalto-yliopisto, 2017.
700 1# ‡i Teoksen perustana: ‡a Garduño García, Claudia. ‡t Design as freedom (väitöskirja) ‡0 (FIN11)000172040

Huomautus hakemistosta

RDA 7.16 Täydentävä sisältö

Hakemistosta/hakemistoista tehdään huomautus kenttään 500.

Esimerkkejä
008/31 = 1 (hakemisto)
500 ## ‡a
Sisältää hakemiston.
500 ## ‡a Sisältää hakemistoja.

Jos teos sisältää myös bibliografisia viitteitä, huomautus hakemistosta tehdään 504-kenttään (esimerkki 504-kentän ohjeessa).

Huomautus ennakkotiedosta

Esimerkkejä
500 ## ‡a
ENNAKKOTIETO / KIRJAVÄLITYS
500 ## ‡a
TARKISTETTU ENNAKKOTIETO / KIRJAVÄLITYS

500 ## ‡a Koneellisesti tuotettu tietue.
Näissä myös Fennican 506-, 540- ja 856-kentät.

Nämä kentät poistetaan, kun tehdään ennakkotietoa täydentävä kuvailu.501 - Huomautus julkaisemisesta jonkin kanssa (T)

Huomautus voidaan tehdä julkaisemisen jälkeen yhteensidotuista julkaisuista, jolloin osakenttään5 on merkittävä kirjaston  ISIL-tunnus tai tietokantatunnus.502 - Huomautus väitöskirjasta (T)

Käytetään yleisimmin osakenttiä ‡a, ‡c  ja ‡d . Muista tietokannoista poimittujen tietueiden 502-kentät, joissa on käytetty pelkästään a-osakenttää, pilkotaan omiin osakenttiinsä. Kenttä 502 tallennetaan vain kerran. Vain silloin kun väittelijä väittelee kahdessa yliopistossa samanaikaisesti, toistetaan kenttää.

‡a - väitöskirjamerkintönä käytetään ilmausta 'Väitöskirja' , ruotsiksi 'Doktorsavhandling'

‡b - ei käytössä Suomessa

c osakentässä käytetään ko. yliopiston virallista nimimuotoa, jonka voi tarkistaa ASTERIsta tai Fintosta: http://finto.fi/cn/fi/. Mikäli tallennetaan myös laitoksen tai tiedekunnan nimi, myös se merkitään virallisessa muodossa. Ulkomaisten yliopiston nimimuotoja löytyy kansallisbibliografioista, yliopistojen kotisivuilta ym.  Oppiarvon myöntävän yhteisön paikkakunta merkitään yhteisön nimen perään vain, jos yhteisön nimi ei ole tarpeeksi erottava. HUOM! Paikkakunnalla ei tarkoiteta paikkakuntaa, jossa väitöstilaisuus on pidetty vaan korkeakoulun/kampuksen kotipaikkaa.

‡d - väittelyvuosi merkitään aina.

Esimerkkejä
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Oulun yliopisto, ‡d 1992.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, ‡d 2014.
RDA-linjauksen mukaan paikkakunnan nimi kirjoitetaan yliopiston nimen jälkeen ja erotetaan pilkulla.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, ‡d 2016.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Universität München, ‡d 2015.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c University of Chicago, Department of Anthropology, ‡d 2012.
502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Drew University, Madison, N.J., ‡d 2011.

Fennican tallentamia ja KEEPpaamia 502-kenttiä, joista puuttuu laitoksen ja/tai oppiaineen nimi voi täydentää tällä tiedolla.

Lisäksi merkitään kiinteään kenttään 008/24-27 koodi m (= opinnäyte).

Artikkeliväitöskirjasta tehdään lisäksi huomautus kenttään 500.

Esimerkkejä
500 ## ‡a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta.
500 ## ‡a Yhteenveto-osa julkaistu myös erikseen.

Jos teos perustuu väitöskirjaan, ei käytetä kenttää 502, vaan merkitään huomautus kenttään 500. Jos väitöskirja julkaistaan uudelleen samansisältöisenä, alkuperäisestä väitöskirjasta tehdään huomautus kenttään 534.504 - Huomautus bibliografiasta ym. (T)

RDA 7.16 Täydentävä sisältö

Kenttään merkitään aineistoon sisältyvät bibliografia(t). Merkintään voidaan ottaa mukaan myös täydentävän sisällön tyyppi, laajuus, sijainti aineistossa, jos sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

Esimerkkejä
008/24-27 = b (bibliografiat)
504 ## ‡a
Sisältää bibliografisia viitteitä (sivut 561-582).
504 ## ‡a Bibliografia: sivut 238-239.
504 ## ‡a Sivut 435-446: Esko Hopun bibliografia 1962-2003.

Jos aineistoon sisältyy hakemisto, merkitään myös se tähän kenttään (katso myös 500-kentän ohje pelkän hakemiston merkitsemisestä).

Esimerkkejä
008/24-27 = b (bibliografiat)
008/31 = 1 (hakemisto)
504 ## ‡a
Sisältää bibliografisia viitteitä (sivut 561-582) ja hakemiston.505 - Määrämuotoinen huomautus sisällöstä (T)

Ydinelementti: Kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet merkitään.

1. indikaattori - vakionäyttöindikaattori

 • 0 - Sisältö (kun kenttään on merkitty koko sisältö)
 • 1 - Puutteellinen sisältö (ei suositella käytettäväksi)
 • 2 - Osittainen sisältö
 • 8 - Vakionäyttöä ei muodosteta (kun sisältöä ei ole merkitty kokonaan tai sitä ei tiedetä kokonaan)

2. indikaattori - sisältöhuomautuksen taso

 • # - Perustaso (Kenttä alkaa osakentällä ‡a, ei toistettava; lisäksi voidaan käyttää osakenttää ‡u)
 • 0 - Parannettu taso (Sisältöhuomautus merkitään kenttiin ‡r, ‡t ja ‡g. Osakenttää ‡a ei käytetä lainkaan.)

Kenttään merkitään määrämuotoisia ja rakenteistettua kuvailua teoksen sisällöstä: nimekkeitä, vastuullisuusmerkintöjä, osan numeroita, sisällysluettelo, merkittäviä osakokonaisuuksia jne. Yleishuomautukset sisällöstä merkitään kenttään 520 (Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.) tai joissain tapauksissa kenttään 500 (Yleinen huomautus).

Perustason sisältöhuomautuksessa (ind.2=#) käytössä on vain kentän aloittava ‡a-osakenttä. Jos sisältöhuomautuksesta halutaan poimia nimekkeitä nimekeindeksiin, on kuvailussa käytettävä parannettua tasoa (ind.2=0) ja osakenttiä ‡t, ‡r ja ‡g (‡g-osakentän merkintöjen ei ole tarkoitus mennä selailuindekseihin). Melindassa parannettua tasoa ei saa muuttaa perustasoiseksi.

Poimituissa tietueissa välimerkitystä ja osakenttiä ei tarvitse muuttaa.

Älä käytä ‡u osakenttää (URL tai URN, jotka tarjoavat pääsyn elektroniseen aineistoon). Jos sisällysluetteloa ei merkitä sanallisesti 505-kenttään, niin se voidaan merkitä linkkinä 856-kenttään.

Teoksista tehdään tekijä-nimekekirjaukset kenttään 700 ja haluttaessa myös nimekekirjaukset kenttään 740.  Jos 700-kentissä on tarkat tekijä-nimeke-kirjaukset, voidaan harkita 505-kentän lyhentämistä tai kokonaan pois jättämistä.

505-kentän sisällön merkitseminen. (Ohje on muokaten käännetty englanninkielisestä linjauksesta LC-PCC PS for 25.1.1.3; Kumea 2016-11-23)

 1. Käytä soveltuvaa 1. indikaattorin arvoa 505-kentässä (määrämuotoinen huomautus sisällöstä) ilmaisemaan huomautuksen luonnetta, esimerkiksi "Sisältö:", "Puutteellinen sisältö:", "Osittainen sisältö:"
 2. Tallenna se päänimekkeen muoto, joka on parhaan tunnistuksen tarjoavassa lähteessä; kuitenkin jos nimeke on nimiösivulla, niin käytä yleensä sitä; anna muu nimeke yleensä vain siinä tapauksessa, että päänimeke olisi merkityksetön ilman sitä tai jos muu nimeke voi oleellisesti parantaa sanahaun tulosta.
 3. Kun sisältömerkinnöillä on eri vastuullisuustiedot, niin tallenna yleensä ensimmäinen vastuullisuustieto jokaiselle sisältöhuomautuksen päänimekkeelle.
 4. Yleensä jätä pois esiö (mukaan lukien johdanto) ja muu vähämerkityksellinen sisällys
 5. Yksiniteiset julkaisut:
  1. Jätä pois lukujen ja osioiden numerointi
  2. Erota komponentit välilyönti-viiva-viiva-välilyönti yhdistelmällä
 6. Kaksi- tai useampiosaiset julkaisut:
  1. Anna osan tai lohkon määritteet samassa muodossa kuin itse aineistossa; erota määritteet nimekkeestä piste-välilyönti -yhdistelmällä.
  2. Jos fyysisten volyymien määrä eroaa bibliografisten volyymien määrästä, niin lisää fyysisten volyymien määrä sulkeissa nimekkeen tai nimekkeen ja vastuullisuustiedon jälkeen
  3. Erota jokainen volyymi toisistaan välilyönti-viiva-viiva-välilyönti yhdistelmällä; jos osia puuttuu, laita välilyönti-viiva-viiva-välilyönti yhdistelmä jokaisen nimekkeen (paitsi ensimmäisen) eteen ja jätä neljä välilyöntiä merkitsemään puuttuvaan osaa; jos volyymi sisältää enemmän kuin yhden nimekkeen, niin käytä ISBD-välimerkkejä siten että saman henkilön/yhteisön nimekkeet ovat erotettu toisistaan välilyönti-puolipiste-välilyönti yhdistelmällä ja eri henkilöiden/yhteisöjen nimekkeet on erotettu toisistaan piste-välilyönti yhdistelmällä.
  4. Kun moniosaisen julkaisun joillakin osilla on omat nimekkeensä ja jollakin ei ole, niin käytä merkintää "[nimekkeetön]" edustamaan nimekkeettömiä osia.
 7. Jos volyymeilla on eri painostiedot, niin lisää jokaisen nimekkeen tai nimekkeen ja vastuullisuustiedon jälkeen suluissa painostiedot, julkaisuajat, jakeluajat jne.

Esimerkkejä

505 0# ‡a The fourth millennium / Henry Brant (6 min 44 s) -- Music for brass quintet (10 min 17 s).
505 00 ‡t The fourth millennium / ‡r Henry Brant ‡g (6 min 44 s) -- ‡t Music for brass quintet ‡g (10 min 17 s).

505 0# ‡a Veren perintö / Mark Twain ; suomentanut Valfrid Hedman (4. p.) -- Neljä miljoonaa / O. Henry ; valikoiden suomentanut Ritva Mäkelä (2. p.) -- Hymy tikkaiden juurella / Henry Miller ; suomentanut A.K.M. Taipale (3. p.).
505 00 ‡t Veren perintö / ‡r Mark Twain ; suomentanut Valfrid Hedman ‡g (4. p.) -- ‡t Neljä miljoonaa / ‡r O. Henry ; valikoiden suomentanut Ritva Mäkelä ‡g (2. p.) -- ‡t Hymy tikkaiden juurella / ‡r Henry Miller ; suomentanut A.K.M. Taipale ‡g (3. p.).

505 0# ‡a Adios nonino ; Oblivion ; Romance del diablo ; Buenos Aires hor o ; Otono porteno ; Chiquilin de Bachin ; Libertango / A. Piazzolla -- Täysikuu ; Siks oon mä suruinen / T. Kärki -- Punatukkaiselle tytölleni / O. Virta -- Tangonator / I. Rantala.

505 0# ‡a Vol. 1. Ambition, love and politics (1973) -- Vol. 2. Intellect, taste and anxiety (1977).
505 00 ‡g Vol. 1. ‡t Ambition, love and politics ‡g (1973) -- ‡g Vol. 2. ‡t Intellect, taste and anxiety ‡g (1977).

Esimerkkejä rakenteisesta kuvailusta ja 700-kentistä

245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
505 0# ‡a Isä, poika ja paha henki -- Tuliaiset Moskovasta -- Väärän maan vainaja.
TAI
505 00 ‡t Isä, poika ja paha henki -- ‡t Tuliaiset Moskovasta -- ‡t Väärän maan vainaja.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Tuliaiset Moskovasta.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Väärän maan vainaja.

245 00 ‡a American next wave.
246 1# ‡i Alanimeke kannessa: ‡a Four contemporary plays from Hightide Festival
505 0# ‡a Perish / Stella Fawn Ragsdale -- The hour of feeling / Mona Mansour -- Bethany / Laura Marks -- Neighbors / Brander Jacobs-Jenkins.
TAI
505 00 ‡t Perish / ‡r Stella Fawn Ragsdale -- ‡t The hour of feeling / ‡r Mona Mansour -- ‡t Bethany / ‡r Laura Marks -- ‡t Neighbors / ‡r Brander Jacobs-Jenkins.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Ragsdale, Stella Fawn. ‡t Perish. 
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Mansour, Mona. ‡t Hour of feeling.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Marks, Laura. ‡t Bethany.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Jacobs-Jenkins, Brander. ‡t Neighbors.

Esimerkkejä osittaisesta sisällöstä

505 2# ‡a Kenkäalan sanasto (sivut 52-58).

245 00 ‡a Communities in translation and interpreting / ‡c edited by Kristiina Taivalkoski-Shilov, Liisa Tiittula and Maarit Koponen.
505 20 ‡t Introducing Communities in translation and interpreting  / r Kristiina Taivalkoski-Shilov g (sivut 3-33) -- t Translators and the task of popular education : furthering knowledge in Finland in the 19th century / r Outi Paloposki g (sivut  63-85).
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Taivalkoski-Shilov, Kristiina, ‡d 1969- ‡t Introducing Communities in translation and interpreting.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Paloposki, Outi. ‡t Translators and the task of popular education.
Teos sisältää 9 artikkelia, joista vain kahdesta on tehty teosviittaus

245 00 ‡a Suomalaisen kirjallisuuden ABC : ‡b tutkimus, kääntäminen ja opetus ulkomaisissa yliopistoissa / ‡c toimittaneet Mika Hallila & Łukasz Sommer.
505 20 ‡t Opiskelijoiden käännösantologia : kääntäminen kielen ja kirjallisuuden opiskelun osana ja kirjan tekemisen haasteet / ‡r Lenka Fárová, Viola Parente-Capková g (sivut 170-188).
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Fárová, Lenka. ‡t Opiskelijoiden käännösantologia.


Teos sisältää 14 artikkelia, joista yhdestä on tehty teosviittaus.

Esimerkkejä sisältöä koskevista huomautuksista, joita ei merkitä kenttään 505

520 2# ‡a Sisältää kirjojen, karttojen, äänitteiden, videoiden, moniviestinten ja elektronisen aineiston viitetietoja.

Alephin ominaisuus ja 505-kentän pituus (kentän jako ‡9-osakentällä)

Alephissa MARC-kentän pituus on rajattu 2000 tavuun, eli siihen mahtuu hieman alle 2000 merkkiä. Kuitenkin esimerkiksi esimerkiksi sisältö- tai tiivistelmäkenttiin saatetaan tarvita enemmänkin tilaa, eikä MARC-formaatti rajoita kentän pituutta mitenkään. Jos kentän pituusraja tulee vastaan, voidaan kentän sisältöä tarvittaessa jatkaa toistamalla kenttää ja merkitsemällä sisällön katkoskohdat. Katko merkitään niin, että katkaistavan kentän sisällön viimeiseksi merkiksi lisätään sirkumfleksi ^ ja jatkokenttä puolestaan aloitetaan osakentällä ‡   9, jonka sisältönä on kaksi sirkumfleksiä ^^.

Esimerkkejä
505 ‡a Tässä olisi paljon tekstiä, joka ei^
505 ‡9 ^^ $a mahdu 2000:n merkin kenttään.
Kun katkos on merkitty näin, osaa Aleph yhdistää kenttien sisällöt yhteen kenttään, kun tietue otetaan ulos MARC-formaatissa.
Kahden sirkumfleksin katkomerkki löytyy myös Alephin 505 ‡9- ja 520 ‡9- kenttien automaattisista sisältövaihtoehdoista (Ctrl-F8 tai sarkain ko. kentässä).

Ohje ylipitkistä kentistä Alephissa ja Melindassa.506 - Huomautus pääsyrajoituksesta (T) (ohje päivitetty 2/2019)


ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

 • ‡a - Pääsyrajoituksen ehdot
 • ‡b - Pääsyluvan antaja
 • ‡c - Fyysisen pääsyn vaatimat järjestelyt
 • ‡d - Oikeutetut käyttäjät
 • ‡e - Pääsyn ehtojen peruste
 • ‡f - Pääsyrajoitus standarditerminologialla
 • ‡u - URI (linkki tiedostoon, jossa pääsyrajoitusta koskevaa lisäinformaatiota)
 • ‡2 - f-osakentässä käytetyn standarditerminologian lähde
 • ‡3 - Aineisto, jota tiedot koskevat
 • ‡5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät
 • ‡6 - Linkitys
 • ‡8 - Linkki- ja järjestysnumero

Formaatin käännöstä tarkistettiin keväällä 2015. Tähän kenttään merkitään aineistoon pääsyä rajoittavat ehdot. Käyttöoikeudet merkitään kenttään 540. Kentät 506 ja 540 täydentävät toisiaan.

Yksittäistä organisaatiota koskevat pääsyrajoitukset merkitään vain omaan tietokantaan. Melindaan merkitään kenttään 506$a fraasi: Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. Tämä kattaa sekä organisaation verkossa käytettävät, tunnuksilla missä tahansa verkossa käytettävät että kirjastokortilla käytettävät aineistot.

Jos julkaisu on vapaasti verkossa, siitä merkitään aina tieto tähän kenttään muodossa:
506 0# $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star

ESIMERKKI

506 1# ‡a Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-T
506 1# ‡a Students, faculty and staff of the University of Turku. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-T
540 ## ‡c Turun yliopiston lisenssi  |u https://www.kiwi.fi/display/fineLib/Ebrary+Academic+Complete ‡5 FI-T

506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star
540 ## $3 Ebsco ‡c FinElib lisenssi ‡u https://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/Academic+Search+Elite ‡5 FI-T

Kentässä käytettäviä fraaseja löytyy Metatietosanastosta kohdasta Aineiston saatavuuden rajoitukset507 - Huomautus graafisen aineiston mittakaavasta (ET)

Tähän kenttään merkitään esim. työpiirustusten ja teknisten piirustusten mittakaava.508 - Huomautus tuotantoon osallistujista (T)

Julkaisun taiteelliseen tai tekniseen tuotantoon osallistuneiden henkilöiden (ei esittäjien tai näyttelijöiden) tai yhteisöjen nimet. Hakasulkeita ei käytetä tässä kentässä.

508 ## ‡a Manfred Eicher (tuottaja raidoilla 1-4).

508 ## ‡a Tuukka Temonen (ohjaaja).

508 ## ‡a Marko Myöhänen (äänittäjä, miksaaja), Pauli Saastamoinen (masteroija), Kare Eskola (tuottaja), Emilia Lajunen (tuottaja).509 - Suomalainen kenttä: huomautus muusta opinnäytteestä (T) (ohje päivitetty 2/2019)

a - Huomautus muusta opinnäytteestä (T) 

 • opinnäytteiden termit Metatietosanastosta
 • taidekorkeakoulujen maisterin ja kandidaatin opinnäytteet: 'Opinnäyte (selvennys)'.
 • toisen asteen oppilaitoksissa: 'Opinnäytetyö (selvennys)', 'Examensarbete (precisering)' tai sopiva termi Metatietosanastosta
 • mahdolliset omat opinnäytemääreet merkitään kenttään 500.

Korkeakoulu tai oppilaitos merkitään aina, kun kenttää käytetään, samoin opinnäytteen julkaisuvuosi/tuotantovuosi. Kenttää 509 voi toistaa tarvittaessa esim. silloin, kun opinnäytteen tekijät ovat eri koulutusohjelmista tai eri korkeakouluista tai jos opinnäyte on tehty kahteen eri oppiaineeseen. Kentässä 509 käytetään sovittuja termejä, mutta ulkomaisista voi käyttää sitä termiä, joka on julkaisussa, mikäli ei ole varma suomenkielisestä vastineesta. Jos on hyvä syy olettaa, että kyseessä on väitöskirja, käytetään kenttää 502.

Erikoistyö -termin perään voi laittaa sulkuihin täsmennyksen.

‡c - osakentässä käytetään korkeakoulun virallista nimimuotoa. Virallisen nimen voi käydä tarkistamassa Asterista, Fennica-tietokannasta  tai Fintosta: http://finto.fi/cn/fi/ . Ulkomaisten yliopiston nimimuotoja löytyy kansallisbibliografioista, yliopistojen kotisivuilta ym. Oppiarvon myöntävän yhteisön paikkakunta merkitään yhteisön nimen perään vain, jos yhteisön nimi ei ole tarpeeksi erottava.HUOM! Paikkakunnalla tarkoitetaan korkeakoulun/kampuksen kotipaikkaa.

‡d - opinnäytteen hyväksymisvuosi merkitään aina.

ESIMERKKI

509 ## ‡a Kandidaatintutkielma : c Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, liiketaloustiede, johtaminen ja organisointi, Pori, ‡d 2018.
509 ## ‡a Opinnäyte (taiteen maisterin tutkinto) : ‡c Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos, Creative Sustainability, ‡d 2015.
509 ## ‡a Opinnäyte (maisterintutkinnon osio) : c  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, ohjauksen koulutusohjelma,
‡d 2014.
509 ## ‡a Lisensiaatintyö : c  Teknillinen korkeakoulu, Espoo, d  1995.
509 ## ‡a Opinnäytetyö (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)  : c  Oulaisten ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, lähihoitaja, ‡ 2016.

‡9 - Oppiaineen koodi (ET)

Lisäksi merkitään kiinteään kenttään 008/24-27 koodi m (= opinnäyte).510 - Huomautus tiedonlähteestä (T)511 - Huomautus osallistujista tai esittäjistä (T)

Tietoa osallistujista, esiintyjistä, kertojista, esittelijöistä ja esittäjistä. 1. indikaattorin arvo on muulloin 0, paitsi näyttämöteosten, elokuvien ja vastaavien roolituksessa arvona on 1 (Rooleissa).

ÄÄNITTEET

Äänitteissä 511-kentän käyttö on suositeltavaa sekä emoissa että osakohteissa.  Kenttään suositellaan tehtäväksi mahdollisimman tarkat esittäjämerkinnöt.

Esittäjät ja yhtyeiden jäsenet luetellaan tässä kentässä. Soittimet, äänialat ja vastaavat (esim. "johtaja") merkitään nimien perään sulkeisiin aukikirjoitettuna suomen kielellä. Esittäjät erotetaan toisistaan pilkulla ja tyhjämerkillä.  Yhtyettä suurempien esityskokoonpanojen (esim. orkesterien) jäseniä ei yleensä luetella erikseen.

Esittäjän nimenmuoto otetaan julkaisusta, vaikka hakutietoihin valittu muoto poikkeaisi siitä. Soittimien nimissä pyritään noudattamaan ohjeluetteloa Aidatrumpetista zimbalomiin: ohjeluettelo soittimien nimistä. Jos julkaisussa olevan soittimen nimeä ei löydy ohjeluettelosta, voidaan siitä käyttää julkaisussa olevaa muotoa.

Näyttämöteosten ja vastaavien roolitus merkitään omaan 511-kenttään. Roolinimet lisätään sulkuihin kunkin esittäjän perään joko siinä muodossa kuin ne ovat julkaisussa tai tarvittaessa käytetään vakiintuneita roolinimiä. Erillisten aarioiden luetteloinnissa roolinimien sijasta käytetään äänialamerkintöjä (1. indikaattorin arvona 0).

Pääsääntöisesti esittäjät merkitään siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät tietolähteenä käytetyssä kohdassa julkaisua.

Esimerkkejä
511 0# ‡a Usva (yhtye).
Yhtyeen jäseniä ei ole mainittu
511 0# ‡a Irmeli Mäkelä (laulu), studio-orkesteri, Jørgen Petersen (johtaja).
511 0# ‡a Eri esittäjiä.
Esittäjät vaihtelevat kappaleittain
511 0# ‡a Nimeämätön yhtye ja taustalaulu.
Esityskokoonpanoa ei ole nimetty
511 0# ‡a Mikko Kuustonen (laulu), orkesteri ja taustalaulu.
Säestävää kokoonpanoa ei ole eritelty tarkemmin
511 0# ‡a DDT Jazzband: Rick Wahlstein (trumpetti), Fred Andersson (klarinetti), Nalle Nyman (klarinetti, saksofoni), Antti Sarpila (saksofoni), Sven Svärd (pasuuna), Raimo Näätänen (pasuuna), Christer Sandell (piano), Timo Peltoniemi (banjo), Pekka Mesimäki (banjo, kitara), Pentti Mutikainen (kontrabasso), Christian Schwindt (rummut), Thomas Rönnholm (rummut), Martti Äijänen (rummut), Matti Oiling (rummut).
511 0# ‡a Pavel Štepán (piano), Smetanovo kvarteto: Jiří Novák (viulu), Lubomír Kostecký (viulu), Milan Škampa (alttoviulu), Antonín Kohout (sello).
700 1# ‡a Štepán, Pavel, ‡e esittäjä.
710 2# ‡a Smetanovo kvarteto, ‡e esittäjä.

Osakohteisiin liittyvät tekijät (avustavat tai vierailevat muusikot) kerrotaan pääsääntöisesti kunkin osakohteen tiedoissa.513 - Huomautus raportin tyyppistä ja ajanjaksosta (T)514 - Huomautus datan laadusta (ET)515 - Huomautus numeroinnista (T)

Vapaamuotoinen kuvaus numeroinnin tai julkaisukaavan, raportin kattaman ajanjakson, korjattujen laitosten ja/tai osien julkistamisen epäsäännöllisyyksistä.

Standardinumeroita (esim. ISBN, ISMN, ISRC, EAN, UPC, SBN) koskevat huomautukset tehdään 500-kenttään.

Moniosaisen teoksen osien yhteinen ISBN-numero merkittiin aiemmin kenttään 515, nyt 020-kenttään.

‡a - Osakenttään merkitään sanallinen selitys, millaista numerointia huomautus koskee ja varsinainen numerointitieto. Mahdollinen virheellinen numero merkitään loppuun ', virheellinen xxxxx'.516 - Huomautus elektronisen aineiston tyypistä (T)

‡a - Suositellaan käytettäväksi termejä dataa, fontteja, kuvia, numeerista tietoa, ääntä, tekstiä, bibliografista tietoa, ohjelma, peli, interaktiivinen multimedia ja suorakäyttöpalvelu tai kuvailusäännöistä löytyviä tarkempia termejä. Muitakin termejä voi tarpeen vaatiessa käyttää. Metatietosanasto - VRT. kenttä 347518 - Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta (T)

Tapahtuman aika ja paikka tekstimuodossa tallennettuna. Aika tallennetaan myös koodimuodossa kenttään 033. Äänityspaikka ilmoitetaan perusmuodossa paikkakunnan ja äänityspaikan tarkkuudella. Mikäli äänityspaikkakuntaa ei ole mainittu aineistossa, se pyritään selvittämään.

Kentässä käytetään joko otsikkoa Äänitys: (äänitteistä) tai Taltiointi: (videotallenteista). Lisäksi voidaan käyttää huomautuksia konserttitaltiointilivetaltiointistudiolivetaltiointiradiolähetys tai lisä-äänitykset. Jos huomautus koskee ainoastaan aineiston osaa, osakentässä 3 tarkennetaan, mistä osasta on kyse.

Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään aineistoa, mutta tieto voidaan tarvittaessa ottaa myös aineiston ulkopuolelta. Kentässä ei käytetä hakasulkuja.

ÄÄNITTEET

518 ## ‡o Äänitys: ‡d toukokuu 2008.
518 ## ‡o Äänitys: ‡d 27.11.1997, ‡p Helsinki, Uspenskin katedraali.
518 ## ‡o Äänitys (konserttitaltiointi): ‡d 28.4.2006 ‡p Helsinki, Semifinal ‡3 CD2
518 ## ‡o Äänitys (rummut ja bassokitara): ‡d 5.-9.6.2006, ‡p Helsinki, Sonic Pump Studio.
518 ## ‡o Äänitys: ‡d 13.6.-2.9.2006, ‡p Espoo, Suomen Kongressitekniikka.
518 ## ‡o Äänitys (lisä-äänitykset): ‡d 10.4.2005, ‡p Helsinki, Playground.
518 ## ‡o Äänitys: ‡d 10.2.1938, ‡p Lontoo.
518 ## ‡o Äänitys: ‡d syys- tai lokakuu 1909, ‡p Helsinki.
518 ## ‡o Äänitys: ‡p Joensuu.

VIDEOTALLENTEET
518 ## ‡o Konserttitaltiointi: ‡d 1.6.2006, ‡p Helsinki, Nosturi.

Katso lisää esimerkkejä kentän 033 TAPAHTUMAN PAIKKA JA AIKA yhteydessä.


520 - Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms. (T)

1. indikaattoria käytetään vakionäytön muodostamiseksi eli näyttöluettelon otsikkoteksti määräytyy sen mukaan.

 • # - Tiivistelmä
 • 0 - Aihe
 • 1 - Arvostelu
 • 2 - Laajuus ja sisältö
 • 3 - Abstrakti
 • 4 - Varoitus
 • 8 - Vakionäyttöä ei muodosteta

Jos tiivistelmän tai abstraktin nimeke tai koko teksti kirjoitetaan tähän kenttään, käytetään vastaavaa 1. indikaattorin arvoa.  Sanaa Abstrakti tai Tiivistelmä ei kirjoiteta kentän alkuun, koska indikaattorilla on jo määritelty otsikkoteksti. Jos tiivistelmällä tai abstraktilla ei ole nimekettä eikä tiivistelmätekstiä kirjoiteta, käytetään ykkösindikaattoria 8 ja kirjoitetaan a-osakenttään haluttu teksti.

Esimerkkejä
520 2# ‡a Sisältää taulukoita.
520 8# ‡a Tiivistelmä.
520 ## ‡a Toiminnallisten hermoverkkojen tutkimus itsenäisten komponenttien analyysilla.
520 3# ‡a Uusi kansalaisnaapuruus : rajat ylittävä yhteistyö ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen Suomen ja Venäjän rajalla.

Indikaattoreita on Melindassa käytetty hyvin kirjavasti eikä takautuvia korjauksia ruveta tekemään.  Jatkossa suositellaan kuitenkin edellä esitettyä käytäntöä.

Kenttää on muutettu lokakuussa 2007 ja sen käyttö poikkeaa MARC 21 -konversiosta. Osakenttään $a kirjoitetaan tiivistelmän nimeke ja varsinainen tiivistelmäteksti, osakenttä $b on lisätietoja varten.

Tähän kenttään merkitään myös sisältöä koskevat yleiset huomautukset, joita aikaisemmin on ollut kentissä 505 ja 500.

‡u - Älä käytä ‡u osakenttää (URL tai URN, jotka tarjoavat pääsyn elektroniseen aineistoon). Jos sisällysluetteloa ei merkitä sanallisesti 520‡a osakenttään, niin se voidaan merkitä linkkinä 856-kenttään.


Alephissa MARC-kentän pituus on rajattu 2000 tavuun, eli siihen mahtuu hieman alle 2000 merkkiä. Kuitenkin esimerkiksi esimerkiksi sisältö- tai tiivistelmäkenttiin saatetaan tarvita enemmänkin tilaa, eikä MARC-formaatti rajoita kentän pituutta mitenkään. Jos kentän pituusraja tulee vastaan, voidaan kentän sisältöä tarvittaessa jatkaa toistamalla kenttää ja merkitsemällä sisällön katkoskohdat. Katko merkitään niin, että katkaistavan kentän sisällön viimeiseksi merkiksi lisätään sirkumfleksi ^ ja jatkokenttä puolestaan aloitetaan osakentällä $9, jonka sisältönä on kaksi sirkumfleksiä ^^.

Esimerkki
520 ## ‡a Tiivistelmä, tässä olisi paljon tekstiä, joka ei^
520 ## ‡9 ^^mahdu 2000:n merkin kenttään.

Kun katkos on merkitty näin, osaa Aleph yhdistää kenttien sisällöt yhteen kenttään, kun tietue otetaan ulos MARC-formaatissa.
Kahden sirkumfleksin katkomerkki löytyy myös Alephin 505 ‡   9- ja 520 ‡   9- kenttien automaattisista sisältövaihtoehdoista (Ctrl-F8 tai sarkain ko. kentässä).

Ohje ylipitkistä kentistä Alephissa ja Melindassa.

Tiivistelmän nimekkeestä voi tehdä lisäkirjauksen kenttään 246. Ks. esimerkki kentän 246 kohdalta.

MUSIIKKI

Vapaamuotoinen kuvaus aineiston laajuudesta ja yleisestä sisällöstä (esim. aineistoon sisältyvien kappaleiden tai teosten lukumäärä). Sisältöä koskeva tieto voidaan ottaa mistä tahansa lähteestä. Kentässä ei käytetä hakasulkeita. Kenttää 520 ei tallenneta osakohteisiin.

520 2# ‡a 12 kappaletta.
520 2# ‡a 14 kappaletta ja 2 musiikkivideota.
520 2# ‡a 2 kappaletta, 1 musiikkivideo sekä kuvia ja tietoja yhtyeestä.

Jos piiloraita on omalla raidallaan, siitä tehdään huomautus emotietueeseen. Samalle raidalle toisen kappaleen kanssa sijoitetusta piiloraidasta huomautetaan kyseistä kappaletta kuvaavan osakohdetietueen 500-kentässä.

520 2# ‡a 15 kappaletta ja 1 piiloraita.

Mikäli kappaleiden tai teosten nimekkeet eivät ilmene kuvailun kohteesta, eikä niitä pystytä selvittämään, voidaan tässä kentässä kuvailla osakohteiden sisältöä tai musiikinlajia.

520 2# ‡a 28 pelimannisävelmää.521 - Huomautus kohderyhmästä (T)

Vrt. kentät 049 ja 506, joissa on käyttö/pääsyrajoituksia.

Kenttää käytetään, kun halutaan määritellä, millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohteen sisältö soveltuu. Kenttään tallennetaan 385-kentässä olevaa täsmällisempi vapaamuotoinen huomautus aineiston kohderyhmästä, numeraalinen ilmaus kohdeyleisön iästä tms.

Kentässä käytettäviä ilmaisuja löytyy Metatietosanastosta kohdasta Kohderyhmä
Ohjeistusta liittyen kohderyhmän tallentamiseen löytyy Sisällönkuvailuohjeesta.

Esimerkkejä
521 ## ‡a Vasta-alkajille suunnattu huilukoulu.
521 1# ‡a Ikäsuositus: 3-7 -vuotiaille. (lautapeli)
521 3# ‡a Kohderyhmä: lukihäiriöiset. (helppolukuinen kirja)
521 8# ‡a Taso: CEF B1+ Intermediate. (kielikurssin taso, CEF-tutkinnon taso)522 - Huomautus maantieteellisestä kattavuudesta (T)524 - Huomautus lähdeviitteen muodosta (T)525 - Huomautus suplementista (T)

Tietoa aineistoon liittyvistä suplementeista tai erikoisnumeroista (yleensä nimettömistä), joista ei ole tehty erillisiä tietueita tai joita ei ole tallennettu kenttään 770, esim. sarjojen tai lehtien liitteenä tulevat CD-ROM:t.

Esimerkkejä
525 ## ‡a Lehden liitteinä ilmestynyt epäsäännöllisesti vaihtelevin nimin eri urheilulajeja käsitteleviä erikoisnumeroita.
525 ## ‡a Lehden liitteenä ilmestyy mm. Travel Rovaniemi, LumiSuomi ja SuviSuomi.526 - Huomautus opinto-ohjelmasta (T)

Osakentät

 • ‡a - Ohjelman nimi
  • Tähän kurssin tms. nimi.
 • ‡i  - Näyttöteksti
 • ‡x - Sisäinen huomautus
 • ‡z - Julkinen huomautus
 • ‡5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät

Osakentät on nykyisessä formaatin käännöksessä nimetty ja määritelty amerikkalaisten opinto-ohjelmien mukaan.  Suomessa kenttää voidaan käyttää soveltuvin osin kurssikirjojen ja opintovaatimuksissa olevien kirjojen tietojen merkitsemiseen. Mahdollinen lisätieto, esim. paikkakunta tai tiedekunta/osasto, merkitään osakenttään ‡a kurssin nimen yhteyteen. Osakenttään ‡i voidaan merkitä haluttu näyttöteksti, esim. "Kurssikirja:".  Jos i-osakenttää käytetään, ykkösindikaattori on aina 8 = Vakionäyttöä ei muodosteta. Melindassa kenttään täytyy tallentaa osakenttä ‡5, johon merkitään kirjaston ISIL-tunnus tai low tag. Formaatin mukaan osakenttä ‡5 tallennetaan viimeiseksi. ISIL-tunnuksen saa Kansalliskirjastosta, sähköpostiosoitteesta linnea-posti(at)helsinki.fi.

Esimerkkejä
526 8# ‡i
Kurssikirja: ‡a ONOM1007 ‡x 2010 ‡z oik. ‡5 FI-T
526 8# ‡i Kurssikirja: ‡a Iisalmi Hoitotyö ‡x Sari Räisänen 1/2011. ‡5 FI-Pssti
526 8# ‡i Kurssikirja: ‡z kas. ‡5 FI-T530 - Huomautus saatavuudesta toisessa ilmiasussa (T)

‡a - Suositeltavat fraasit löytyvät Metatietosanastosta

ESIMERKKI
530 ‡a Julkaistu myös verkkoaineistona.

Aikaisemmin kenttään 530 tallennettiin verkkokirjan ISBN. Nykyään toisen ilmiasun tiedot merkitään kenttään 776. 


532 - Huomautus saavutettavuudesta (T) (Ohjetta tarkennettu 9/2021)

Kuvaus aineiston saavutettavuusominaisuuksista, uhista ja puutteista. Tähän merkitään myös saavutettavuuteem liittyvät tekniset ominaisuudet. Kenttää voidaan käyttää kentässä 341 annettujen saavutettavuustietojen täsmentämiseen tai rikastamiseen.


Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Vakionäyttöindikaattori
  • 0 - Saavutettavuuteen liittyvät tekniset vaatimukset
   • Laitteet, välineet tai ohjelmistot joita tarvitaan saavutettavuusominaisuuden käyttämiseksi.
  • 1 -Saavutettavuusominaisuudet
   • Aineiston saavutettavuusominaisuuksien kuvaus

  • 2 - Saavutettavuuden puutteet

   • Kuvaus aineiston sisällöistä, jotka eivät ole käytettävissä saavutettavasti.

  • 8 - Vakionäyttöä ei muodosteta

 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

‡a - Yhteenveto saavutettavuudesta (ET)

Kenttään merkitään aineiston saavutettavuusominaisuudet ja saavutettavuuteen liittyvät ongelmat, puutteet ja tekniset vaatimukset. Suositellaan käytettäväksi Metatietosanaston fraaseja. (27.9.2021 Kentän esimerkit lisätään, kun termit on lisätty Metatietosanastoon.)

Huom! Kenttä voidaan toistaa, jos on useita erilaisia huomautuksia esimerkiksi sekä teknisistä vaatimuksista että saavutettavuusominaisuuksista (1. ind. kertoo mihin huomautus liittyy).
533 - Huomautus jäljenteestä (T)

Valmiina saatavissa e-kirjojen tietueissa on usein mukana kenttä 533, mutta se joko poistetaan tai muutetaan soveltuvin osin kentäksi 530 ja 776.534 - Huomautus alkuperäisversiosta (T)

Kenttään voidaan tallentaa tietoja alkuperäisjulkaisusta esim. silloin kun luetteloitavana on näköispainos, jonka tiedot poikkeavat alkuperäisjulkaisun luettelointitiedoista.

Osakenttää ‡p käytetään aina. Tekstivaihtoehtoja:  'Alkuperäinen', 'Alun perin julkaistu', 'Tekijän samanniminen väitöskirja'. Loppuun merkitään kaksoispiste.

Tekstivaihtoehtoa 'Alun perin julkaistu' käytetään aina musiikki- ja av-aineistossa. Katso Metatietosanastosta lisää fraaseja kohdasta Manifestaatioiden väliset suhteet.

 
534 ## ‡p Tekijän samanniminen väitöskirja: c 2006. z   951855255X  
Uudessa muodossa julkaistu väitöskirja

534 ## ‡p Alkuperäinen: ‡a Aalberg, A. F. ‡t Lannistettu kotiseutu. ‡c Kotka : Paation ympäristön kalastajainseura, 1955.

534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡c London : Viking, 2010. ‡z 951855255X

534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡t Hobitti, eli, Sinne ja takaisin, ‡c ℗ 1990. ‡e 12 C-kasettia.
Nimi muuttunut uudessa äänikirjassa

534 ## ‡p Alkuperäinen: ‡c Kirvu : M. Bergström & K. Virtanen, 1927, ‡b 3. p.
Näköispainos tietystä painoksesta

245 00 ‡a Seura- ja juhlatansseja : ‡b nuotisto.
534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡a Komulainen, Orvokki. ‡t Vanhoja tansseja - polkasta poloneesiin, ‡c WSOY, ℗ 1981. ‡z 951010650X
Nimeke muuttunut av-aineistossa

245 10 ‡a Karl Fredrik Eneberg 1841-1876 : ‡b vad stenen i Moseback i Närpes har att berätta / ‡c Håkan Gullmets.
534 ## ‡p Alun perin julkaistu:
‡a Eneberg, Karl Fredrik, 1841-1876. ‡t  Dikter. ‡c Helsingfors : Sederholm, 1869.
534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡a Eneberg, Karl Fredrik, 1841-1876.  ‡t Karin : dikter i fem sånger.c  Helsingfors : Widerholm, 1865.
Teoksessa julkaistu kaksi näköispainosta, kenttää 534 toistetaan

534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡c Princeton : Princeton University Press, 1952 ‡f (The Corpus of Roman law = Corpus juris Romani ; v. 1)
Sarja

 


535 - Huomautus alkuperäisten ja kopioiden sijainnista (T)1 Comment

 1. Anonymous

  Voisiko huomautus kohtaan lisätä myös esimerkin siitä, kuinka 700-kentässä kirjataan suhde?

  Esimerkkejä
  500 ## ‡a  Perustuu tekijän väitöskirjaan.
  500 ## ‡a Perustuu osin tekijän väitöskirjaan.

  Teosten välinen suhde merkitään 700-kenttään.