Kaikki uudet tietueet, myös hankintatietueet, laaditaan RDA-ohjeiden mukaisesti. 

Poimintaluettelointi: Bookwhere-Usemarconkonversio-ohjelmaa päivitetään RDAn mukaiseksi Kansalliskirjastossa

Kyrilliikkakonversio-ohjelma primaariluettelointia varten on valmistunut. Linkki konversioon tässä.

 

Koska RDA-konversio ei tuottanut täydellisiä RDA-tietueita, tietokannoissa edelleen olemaan paljon ns. hybriditietueita, joissa on sekä ISBD- ja RDA-piirteitä. Ohjeita näiden tietueiden käsittelyyn:

 • Hybriditietueita ei yleensä tarvitse muokata RDA-tietueiksi. Kirjoitusvirheiden korjaukset, tuplakenttien poistot ym. korjaukset voi tehdä normaalisti muuttamatta tietuetta RDA-muotoon.
 • Mikäli hybriditietueen haluaa korjata RDA:n mukaiseksi, tietue on korjattava kaikilta osin, ei riitä, että korjaa esim. vain 260-kentän 264-kentäksi. Kuvailun kohteen on oltava käsillä.
 • Vain RDA-ohjeilla kuvaillussa tietueessa voi olla kenttä 040 $e rda.
 • Kun tietue korjataan RDA:n mukaiseksi, oma kirjastotunnus merkitään 040-kentän osakenttään $d. Osakenttää voi toistaa.
 • Rajoituksia takautuvien korjausten tekemiselle liittyen monografiasarjoihin ja moniosaisiin monografioihin: oppikirjasarjojen kuvailussa jatketaan vanhaa käytäntöä – usein pääkirjauksen merkitsemistä nimekkeelle – kunnes moniosaisen monografian viimeinenkin osa on saatu ja kuvailtu. Moniosaisten monografioiden yksittäisiä osia ei pidä korjata RDA-tietueiksi ellei sitten korjaa kaikkia osia (vaikutukset esimerkiksi päävastuullisen tekijän merkitsemiseen)
 • Uudet moniosaiset monografiat kuvaillaan RDA-ohjeiden mukaan, usein ensimmäisen osan ensimmäiselle tekijälle (ns. "kolmen säännön" purku).
 • Kansallisbibliografian linjaus koskien henkilönnimen muutosta ja takautuvien korjausten tekemistä nimiauktoriteetteihin: sääntöä viimeisimmän nimen valitsemisesta ensisijaiseksi nimeksi henkilön muuttaessa nimeään aletaan noudattaa vasta vuodesta 2016 alkaen. Sitä ennen tehtyjä tietueita ei muuteta takautuvasti.
 • Uudet painokset: Kun kuvaillaan uusi painos, se tehdään RDA-ohjeiden mukaiseksi. Jos painokseen liittyy edellisiä painoksia ja jos edelliset painokset ovat käsillä, myös nämä tietueet muokataan RDA:n mukaisiksi ja tarvittaessa myös hakutiedot muutetaan.
 • Lisäpainokset: Lisäpainos-tieto lisätään olemassa olevaan tietueeseen ja tietue muokataan RDA-tietueeksi, jos alkuperäinen painos on käsillä. Tietueen voi myös jättää hybridimuotoon.
 • Suurista hakutietojen muutoksista (pääkirjauksen muutos) ilmoitetaan voy-cat-listalla.

 

 

 

 • No labels