Pikanäppäinkomentojen asettaminen valikkokomentoihin klientissä

Klientissä pikanäppäinkomentoja muokataan ALEPH-valikon Options-kohdan Customize-alakohdan Accel. Configuration -välilehdellä.

Esimerkiksi 'View Local Owner'- komentoon voi lisätä pikanäppäinkomennon ALT-L seuraavasti:

1) Valitse ALEPH-valikko
2) Valitse Options-kohta
3) Valitse Customize
4) Valitse Accel. Configuration välilehti
5) Valitse Menu Items laatikosta komento, jolle haluat lisätä pikanäppäimen. Tässä tapauksessa siis View Local Owner
6) Valitse Enter New Hot Key -kenttä (jossa lukee 'None' tai 'Ei mitään' käyttöjärjestelmän kieliversiosta riippuen)
7) Syötä haluamasi pikanäppäinkomento näppäimistöltä. Tässä tapauksessa siis paina näppäimiä ALT ja L.
8) Valitse Assign, jolloin pikanäppäinkomento tulee näkyviin Current Keys-kenttään
9) Valitse OK

Kaikki Aleph-klientin valikoissa olevat komennot löytyvät tuota samaisesta Accel. Configurationin Menu Items-laatikosta, joten mihin tahansa niistä voi lisätä haluamansa pikakomennon.

Jos haluttu näppäin/näppäinyhdistelmä on jo käytössä jollain muulla komennolla, Assign-nappia painettaessa järjestelmä kertoo millä komennolla se on käytössä, eikä anna lisätä sitä. Tällöin voi halutessaan käydä poistamassa näppäinkomennon toiselta komennolta valitsemalla ko. komennon Menu Items -listasta ja valitsemalle Remove, jonka jälkeen näppäinkomento on vapaa lisättäväksi mille tahansa komennolle.

Huom!

Älä aseta pikanäppäimeksi seuraavia näppäinyhdistelmiä: Ctrl+H / Ctrl+I / Ctrl+J. Nämä näppäinyhdistelmät on varattu käyttöjärjestelmälle ja niitä ei voida uudelleenasettaa eri toiminnolle.

 

Pikanäppäinkomentojen asettaminen valikkokomentoihin klientin asetustiedostossa

Pikanäppäinkomentoja voi muokata C:\AL500\catalog\tab\eng\accel.dat -asetustiedostossa. Tiedosto koostuu riveistä, joissa on komennon ID ja näppäinyhdistelmä.

Esimerkiksi 'View Local Owner'- komentoon voi lisätä pikanäppäinkomennon ALT-L lisäämällä ko. tiedostoon seuraavan rivin:

SHOW_LOW                 Alt+[L]

Kaikkien Aleph-klientin valikoista löytyvien komentojen ID:t on listattu C:\AL500\catalog\tab\eng\menu.dat -tiedostossa. Esimerkkinä 'View Local Owner' -komennon rivi:

SHOW_LOW                #View Local Owner

Näppäinkomentojen asettaminen muihin toimintoihin

Myös muihin kuin valikkokomentoihin liitettyjä näppäinkomentoja on mahdollista muokata. Tämä tapahtuu asetustiedostoista C:\AL500_20\alephcom\tab\eng\window.dat ja C:\AL500_20\catalog\tab\eng\window.dat.

Täten voidaan esimerkiksi lisätä 'Search-Show' -tilan tietuelistan näyttävän ikkunan 'Catalog' -nappiin näppäinkomento (esim. Alt-c). Tämä tapahtuu muuttamalla C:\AL500\alephcom\tab\eng\window.dat -tiedostossa rivi:

SearchBrief.Btn.Catalog         #Catalog

muotoon

SearchBrief.Btn.Catalog         #&Catalog

Tiedostossa määriteltyyn napin tekstiin lisätään siis &-merkki sen kirjaimen eteen, jonka halutaan toimivan yhdessä Alt-näppäimen kanssa näppäinkomentona.

Näppäinkomentoja asetustiedoistossa määriteltäessä on syytä ottaa huomioon se, että saman näppäinkomennon ollessa määritelty useammalle eri toiminnolle syntyy ristiriita, jos toiminnot ovat käytettävissä yhtäaikaa. Tällöin Aleph valitsee toiminnon, johon näppäinkomento kohdistuu, oman sisäisen logiikkansa mukaan.

 • No labels