HUOM! Jos tietue on kelvollinen bibiliografinen tietue (eikä tupla Melindassa) sen saa mielellään jättää Melindaan odottamaan mahdollista jatkokäyttöä, vaikka siihen ei jäisi yhtään tietokantatunnusta (LOW-tagiä).

1. Tietueesta poistetaan oma tietokantatunnus (LOW-tag) ja varmistetaan, ettei siinä ole kenenkään muun kirjaston LOW-tagia

2. Poistomerkintänä käytetään kenttää, jonka koodi on STA (Status)

3. STA-kentän voi lisätä mihin kohtaan tietuetta tahansa, jommalla kummalla seuraavista tavoista

  • Edit Text > New Field (Choose from list) (oletuspikanäppäinkoment F5) -toiminnolla, jonka listassa STA-kenttä on aivan viimeisenä
  • Edit Text > New Fiels (User Defined) (oletuspikanäppäinkomento F6) -toiminnolla, kirjoittamalla kenttäkoodiksi STA

4. STA-kentän osakenttään $a lisätään sisällöksi DELETED. Tämän voi tehdä:

  • normaalisti kirjoittamalla
  • valitsemalla sisällön osakentan automaattisten sisältövaihtoehtojen listasta, joka on saatavilla Edit Actions > Search subfield Options -toiminnolla (oletuspikanäppäinkomento Ctrl-F8)
  • valitsemalla/täydentämällä sisällön osakentan automaattisten sisältövaihtoehtojen listasta sarkain-näppäimellä

4. Vaihtoehtoisesti STA-kentän osakenttineen saa lisättyä Edit actions  > Fix record  -toiminnolla valitsemalla fiksirutiinin Delete record by adding STA $$aDELETED 

6. STA a$DELETED -kentän lisäämisen jälkeen tietue tallennetaan normaalisti, jolloin siihen päivittyy myös LDR/05:een tietueen tilaksi 'd'. Tietueen tiedot myös poistetaan kaikista hakuindekseistä, eikä se ole enää löydettävissä kuin tietuenumerollaan.

  • No labels