Mahdollisuudet kenttien käyttäytymisen kontrollointiin replikoinnissa

 • replikoinnin strip -listat (v. 3.4 asti) tai filtteröintipluginit(v. 3.5 alkaen)
  • erikseen tietueiden lisäyksille, primaari- ja sekundaarimuutoksille
  • strip-listalla olevat tai filtteröintipluginien määrittelemät kentät poistetaan sisääntulevasta tietueesta ennen kun se ohjataan eteenpäin Voyagerin latauskomennolle (bulk importilla)
 • latauskomennossa määritellyssä bulk-import profiilissa käytettävä tuplakontrolliprofiilin tyyppi: REPLACE/MERGE/BI-DIRECTIONAL MERGE
  • on mahdollista määritellä eri latauskomento lisäyksille, poistoille, primaari- ja sekundaarimuokkauksille
 • MERGE-ja BI-DIRECTIONAL-MERGE -tyyppisten tuplakontrolliprofiilien MERGE-kentät
 • Voyagerin bulkimportissa olisi myös mahdollista hyödyntää tuplakontrolliprofiileissa tietueiden välillä rakennettavaa tasohierarkiaa, mutta tätä mahdollisuutta ei ole selvitetty/kuvattu tähän dokumenttiin.

REPLACE -tyypin profiili

REPLACE-tyypin profiililla ladattavissa tietueissa paikalliskannan tietue korvataan sisääntulevalla tietueella. MERGE-kenttiä ei voi määritellä.

Jos tasohierarkia on käytössä, mutta sisääntuleva tietue ei voita sitä, sisääntulevaa tietuetta ei ladata lainkaan.

MERGE -tyypin profiili

Ohjeet tällaista profiilia käyttävän bulkimport rule tekemiseen löytyvät myös Melinda-wikistä: Bulkimport Rule replikointia varten.

MERGE-tyypin profiililla ladattavissa tietueissa paikalliskannan tietue korvataan sisääntulevalla tietueella, mutta määritellyt MERGE-kentät säilytetään paikalliskannassa.

Jos taso-hierarkia on käytössä, mutta sisääntuleva tietue ei voita sitä, sisääntulevaa tietuetta ei ladata lainkaan.

ASETUKSET

käyttötarkoitus

kenttä lisätään Alephissa

kenttää muutetaan Alephissa

kenttä poistetaan Alephissa

säilytetään sisääntulevassa tietueessa,
MERGE-kenttä profiilissa

halutaan ALEPHissa tehdyt lisäykset, sekä
halutaan säilyttää paikalliskannassa olevat versiot, kunnes kenttää muokataan paikallisesti

kenttä lisätään paikalliskantaan

vanha versio säilyy paikalliskannassa
uusi versio lisätään paikalliskantaan

kenttä säilyy paikalliskannassa

poistetaan sisääntulevasta tietueesta,
MERGE-kenttä profiilissa

halutaan, että ALEPHissa tehdyt muutokset eivät vaikuta kenttään lainkaan

vanha versio säilyy paikalliskannassa

vanha versio säilyy paikalliskannassa

vanha versio säilyy paikalliskannassa

säilytetään sisääntulevassa tietueessa,
ei-MERGE-kenttä profiilissa

halutaan, että kenttä muuttuu ALEPHissa tehtyjen muutosten mukaan

kenttä lisätään paikalliskantaan

kenttä muuttuu paikalliskannassa

kenttä poistetaan paikalliskannasta

poistetaan sisääntulevasta tietueesta,
ei-MERGE-kenttä profiilissa

halutaan, että tätä kenttää ei käytetä paikalliskannassa lainkaan

kenttä poistuu paikalliskannasta
kaikkien päivitysten yhteydessä

kenttä poistuu paikalliskannasta
kaikkien päivitysten yhteydessä

kenttä poistuu paikalliskannasta
kaikkien päivitysten yhteydessä

BI-DIRECTIONAL MERGE -tyypin profiili

Jos tasohierarkioita ei ole määritelty bi-directional merge toimii samoin kuin normaali merge.

Jos tasohierarkiat on määritelty, ja sisääntuleva tietue voittaa, paikalliskannan tietue korvataan sisääntulevalla tietueella, mutta MERGE-kentiksi määritellyt tietueet säilytetään paikalliskannan tietueesta.

Jos tasohierarkiat on määritelty, ja sisääntuleva tietue häviää, MERGE-kentiksi määritellyt kentät kopioidaan sisääntulevasta tietueesta paikalliskannan tietueeseen.

 • No labels