Tapahtumat ja koulutukset -sivustolta löydät tietoa tulevista ja menneistä, kuvailijoille suunnatuista, koulutuksista. Sieltä löytyy myös edellisvuosien koulutusten tallenteita ja materiaaleja.

Melindan tarjoaman koulutuskokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa kirjastojen liittyminen metatietovarantoon onnistuneesti. Koulutusten avulla metatietovarannolle saadaan osaavat tekijät. Samalla varmistetaan tietovarantoon tallennettavan metatiedon laatu, rikkaus ja tarkoituksenmukaisuus. Tietovarannon laatu mahdollistaa löytyvyyden tiedonhauissa ja takaa samalla paremman asiakaspalvelun kirjastoissa.

Melinda-kuvailijan osaamiskartasta näet, mitä osaamista tarvitset Melindassa.

Melinda-kuvailijan osaamiskartta


Melinda-kuvailijan osaamiskartta

Perusosaaminen

Melindassa tehtävään kuvailutyön perusosaamiseen kuuluu kuvailu- ja formaattiosaaminen.

Ennen Melindaan liittymistä osaat nämä kuvailuasiat tai osaat hakea näistä tietoa:

 • kaikkien aineistotyyppien kuvailu näitä ohjeita noudattaen 
  • RDA-ohjeet
  • sisällönkuvailuohjeet
  • hallitset auktoriteettien käytön auktoriteettitietokanta Asterilla tai KANTOlla

Melindaan liittymisen yhteydessä opit:

 • käyttämään Melindan luettelointiohjelmaa (Aleph), mikäli kuvailutyö tehdään Melindassa 
 • Melindan yhteiset käytännöt

Tällä hetkellä Melindassa mukana olevista kirjastoista vain Koha-järjestelmää käyttävät korkeakoulukirjastot kuvailevat aineistonsa suoraan Melindan Aleph-järjestelmällä. Muut kuvailevat omiin järjestelmiinsä, joista tietueet tallennetaan Alephiin.

 • Korkeakoulukirjastojen kuvailuohjelmat:
  • Aleph (Koha-kirjastot)
  • Alma
 • Yleisten kirjastojen kuvailuohjelmat:
  • Axiell Aurora
  • Koha

Lisäosaaminen

Lisäosaamista saat hallitessasi:

 • Replikoinnin periaatteet, eli, sen kuinka tietueet siirtyvät paikalliskannan ja Melindan välillä
  • toimintaperiaatteen ymmärtäminen on tärkeää kaikille Melindassa mukana oleville kuvailijoille
  • systeeminhoitajilla ja luettelointivastaavilla tulee olla syvällisempää osaamista replikoinnista.
 • Apuohjelmien käytön
  • Merge-käyttöliittymällä voit yhdistää tuplatietueita
   • tärkeä taito tuplatietueiden välttämiseksi
  • Muuntajalla voit muuntaa esimerkiksi painetun kirjan e-kirjaksi
  • Cyrillux on apunasi kyrillisten tietueiden translitteroinnissa
  • Artikkelien kuvailutyökalulla (Arto) voit kuvailla sovittuja lehtiartikkeleita.

Osaamisen täydentäminen

Voit täydentää osaamistasi erilaisista tilaisuuksista ja ohjeista saatavalla osaamisella:

Koulutustarjonta

 • Liittymisvaiheen koulutus ja ohjeet
  • RDA-kuvailun perusteet, teoria ja RDA Toolkitin käyttö (Kuvailusääntöpalvelu)
  • RDA-kuvailu käytännössä
  • Melindan yhteiset käytännöt
  • Luettelointiohjelman käyttö (kirjastojen paikalliset luettelointiohjelmat: järjestelmätoimittaja)
  • Koottu ohjeistus kuvailijalle Melinda-wikissä: Melindan toimintaohje, johon on koottu linkit kuvailutyöhön tarvittaviin ohjeisiin
 • Melindan itseopiskelumateriaali Melinda-tutuksi on toteutettu MOOC-ympäristössä
  • kirjautua voi myös vierailijana ilman käyttäjätunnuksia
 • Melinda-Aleph-peruskoulutus
  • Koulutuksessa käydään läpi Melindassa työskentelyn periaatteita sekä tutustutaan Aleph-luettelointiohjelman perusominaisuuksiin ja tehdään käytännön harjoituksia
 • Replikointikoulutus
 • Melinda-päivä
  • Melindassa mukana oleville kirjastoille järjestettävä tilaisuus, jossa käsitellään Melindan asioita ja tarjotaan kirjastoille mahdollisuus verkostoitua
 • Muut tapahtumat ja tilaisuudet
  • Missä mennään -webinaarit, Kirjastoverkkopäivät, ym.


 • No labels