Tapahtumat ja koulutukset -sivustolta löydät tietoa tulevista ja menneistä, kuvailijoille suunnatuista, koulutuksista. Sieltä löytyy myös edellisvuosien koulutusten tallenteita ja materiaaleja.

 Melindan tarjoaman koulutuskokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa kirjastojen liittyminen metatietovarantoon onnistuneesti ja tukea Melindassa työskentelyä. Koulutusten avulla metatietovarannolle saadaan osaavat tekijät. Samalla varmistetaan tietovarantoon tallennettavan metatiedon laatu, rikkaus ja tarkoituksenmukaisuus. Tietovarannon laatu mahdollistaa löytyvyyden tiedonhauissa ja takaa samalla paremman asiakaspalvelun kirjastoissa.

Melinda-kuvailijan osaamiskartasta näet, mitä osaamista tarvitset Melindassa.

Melinda-kuvailijan osaamiskartta


Melinda-kuvailijan osaamiskartta

Perusosaaminen

Melindassa tehtävään kuvailutyön perusosaamiseen kuuluu kuvailu- ja formaattiosaaminen.

Ennen Melindaan liittymistä osaat nämä kuvailuasiat tai osaat hakea näistä tietoa:

 • kaikkien aineistotyyppien kuvailu näitä ohjeita noudattaen 
  • RDA-ohjeet
  • sisällönkuvailuohjeet
  • ymmärrät auktoriteettien käytön periaatteet

Melindaan liittymisen yhteydessä opit:

 • käyttämään Melindan luettelointiohjelmaa (Aleph), mikäli kuvailutyö tehdään Melindassa 
 • Melindan yhteiset käytännöt
 • hallitset auktoriteettien käytön auktoriteettitietokanta Asterilla ja/tai KANTO-sanastolla

Tällä hetkellä Melindassa mukana olevista kirjastoista Koha-järjestelmää käyttävät korkeakoulukirjastot kuvailevat aineistonsa suoraan Melindan Aleph-järjestelmällä. Muut kuvailevat omiin järjestelmiinsä, joista tietueet tallennetaan Alephiin. Paikallisjärjestelmiin rakennetut Melinda-toiminnot mahdollistavat Melinda-kuvailun tutusta järjestelmästä käsin.

 • Korkeakoulukirjastojen kuvailuohjelmat:
  • Aleph (Koha-kirjastot)
  • Alma
 • Yleisten kirjastojen kuvailuohjelmat:
  • Axiell Aurora
  • Koha / TäTi

Lisäosaaminen

Lisäosaamista saat hallitessasi:

 • Replikoinnin periaatteet, eli, sen kuinka tietueet siirtyvät paikalliskannan ja Melindan välillä
  • toimintaperiaatteen ymmärtäminen on tärkeää kaikille Melindassa mukana oleville kuvailijoille
  • systeeminhoitajilla ja luettelointivastaavilla tulee olla syvällisempää osaamista replikoinnista.
 • Apuohjelmien käytön
  • Merge-käyttöliittymällä voit yhdistää tuplatietueita
   • tärkeä taito tuplatietueiden välttämiseksi
  • Muuntajalla voit muuntaa esimerkiksi painetun kirjan e-kirjaksi
  • Cyrillux on apunasi kyrillisten tietueiden translitteroinnissa
  • Artikkelien kuvailutyökalulla voit kuvailla sovittuja lehtiartikkeleita.

Osaamisen täydentäminen

Voit täydentää osaamistasi erilaisista tilaisuuksista ja ohjeista saatavalla osaamisella:

Tulevina vuosina näköpiirissä on Melindan alustan uusiutuminen sekä asteittain siirtyminen linkitettyyn metatietoon ja sitä tukevaan uuteen tietomalliin ja formaattiin. BIBFRAME-tietomallin Suomessa mahdollisesti käyttöön otettava versio tulee noudattamaan RDA-kuvailusääntöjä. Tällöin ekspressiot kuvaillaan erikseen samoin kuin teokset ja manifestaatiot (instanssit). Voit varautua jo nyt näihin tulevaisuuden muutoksiin perehtymällä näihin materiaaleihin:

Tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutustarjonta konkretisoituvat sitä mukaan kuin uudistukset ja niiden suunnitelmat etenevät.

Koulutustarjonta

 • Melindan Talonmiehen tuokiot
 • Melindan itseopiskelumateriaali Melinda-tutuksi on toteutettu DigiCampus-ympäristössä
  • kirjautua voi myös vierailijana ilman käyttäjätunnuksia

 • Melinda-Aleph-peruskoulutus
  • Koulutuksessa käydään läpi Melindassa työskentelyn periaatteita sekä tutustutaan Aleph-luettelointiohjelman perusominaisuuksiin ja tehdään käytännön harjoituksia

 • Replikointikoulutus
 • Melinda-webinaari
  • Melindassa mukana oleville kirjastoille järjestettävä tilaisuus, jossa käsitellään Melindan asioita ja tarjotaan kirjastoille mahdollisuus verkostoitua
 • Muut tapahtumat ja tilaisuudet
  • Missä mennään -webinaarit, Kirjastoverkkopäivät, ym.
 • Liittymisvaiheen koulutus ja ohjeet
  • RDA-kuvailun perusteet, teoria ja RDA Toolkitin käyttö (Kuvailusääntöpalvelu)
  • RDA-kuvailu käytännössä
  • Melindan yhteiset käytännöt
  • Luettelointiohjelman käyttö (kirjastojen paikalliset luettelointiohjelmat: järjestelmätoimittaja)
  • Koottu ohjeistus kuvailijalle Melinda-wikissä: Melindan toimintaohje, johon on koottu linkit kuvailutyöhön tarvittaviin ohjeisiin


 • No labels