Finto-yhteistyöverkosto kokoaa yhteen tiedontuottajia ja muita sidosryhmiä ja tulee ohjaamaan Finto-palvelun ja kansallisen ontologiainfrastruktuurin kehitystä projektivaiheen päätyttyä. Yhteistyöverkostoa edeltävät projektin ohjausryhmä ja laajennettu projektiryhmä ja verkoston toimintaa on jo alettu pohjustamaan. Yhtenä esimerkkinä ovat olleet ontologiapilvi KOKOn kehitystä ohjaavat KOKO-työpajat.

  • No labels