You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Kenttähaussa haku voidaan kohdistaa tiettyyn tai tiettyihin dc-kenttiin. Esim. Doriassa haku

author:Virtanen and title:järvi

etsii dokumentteja, joissa tekijän nimessä esiintyy merkkijono virtanen ja otsikossa merkkijono järvi. Aliashaussa voi käyttää myös fraaseja, esim. abstract:"Lorem ipsum dolor sit amet". Kenttiä on lisättävissä tarvitatessa. Alla olevissa taulukoissa on esitettynä eri arkistoissamem parhaillaan käytössä olevat indeksit.

 

Lukuohje

Alias on haussa käytetävä lyhenne Dublin Core kentästä, Aliasta vastaava Dublin Core kenttä -sarakkeessa on DC-kenttä, johon alias osoittaa. Jos Dublin Core qualifier on , esimerkiksi dc.description.*, alias kohdistuu kaikkiin qualifiereihin, kuten dc.description.abstract, dc.description.uri, mutta ei pelkkään dc.descriptioniin. Huomaa, että on myös mahdollista, että yksi alias kodistuu useaan dc-kenttään, kuten esim. TamPub-julkaisuarkiston series_journal -alias.

 

Doria (www.doria.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
abstractdc.description.*
authordc.contributor.author
author

dc.creator.*

identifierdc.identifier.*
keyworddc.relation.*
keyworddc.subject.*
titledc.title.*
datedc.date.issued
typedc.type.*
languagedc.language.*
authordc.contributor.dis
authordc.contributor.prt
authordc.contributor.editor
inputdatedc.date.accessioned
yomatrikkelidoria.relation.yomatrikkeli
tyyppidc.type.*
subjectdc.subject.*
seriesdc.relation.ispartofseries
mainworkdc.relation.ispartof
publisherdc.publisher.*
rightsdc.rights.*
formatdc.format.*
programmedc.programme

 

Theseus (publications.theseus.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
abstractdc.description.abstract
datedc.date.issued
authordc.contributor.author
identifierdc.identifier.*
languagedc.language.*
keyworddc.keyword.*
subjectdc.subject.*
titledc.title.*
ontasotdc.type.ontasot
organizationdc.organization
programmedc.programme
orientationdc.orientation
availabledc.date.available
typedc.type.*
tyyppidc.type.*
rightsdc.rights.*

 

Julkari (www.julkari.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
titledc.title.*
datedc.date.issued
publisherdc.publisher
typedc.type.*
dctypedc.type.*
identifierdc.identifier.*
languagedc.language.*
authordc.contributor.author
descriptiondc.description.*
publishingplacedc.x-cityofpublication
sizedc.format.size
imagesdc.relation.images
attachmentsdc.relation.attachments
seriesdc.relation.ispartof
abstractdc.description.abstract
subject

dc.subject.*

terodc.subject.tero
unitdc.unit.*
departmentdc.department.*
projectiddc.projectid
svtstatusdc.svtstatus
svtlinkdc.svtlink
dataretrievalmethoddc.dataretrievalmethod
productiddc.productid
productinfo

dc.productinfo

availabledc.date.available
inputdatedc.date.accessioned
contributordc.contributor.*
sourcemetadatadc.source.metadata
organizationdc.organization

 

 

Tampub (tampub.uta.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
titledc.title.*
titledc.relation.ispartof
authordc.creator.*
authordc.contributor.author
authordc.contributor.editor
authordc.contributor.tayperson
yeardc.date.issued
abstract_subjectdc.description.abstract
abstract_subjectdc.subject
series_journaldc.seriesname
series_journaldc.seriesname.electronic
series_journaldc.journal.title
isbn_issndc.identifier.isbn
isbn_issndc.relation.issnprinted
isbn_issndc.identifier.issn
isbn_issndc.relation.isformatof
languagedc.language.iso
school_faculty_departmentdc.administrativeunit
school_faculty_departmentdc.faculty
school_faculty_departmentdc.department
subjectdc.subject.study
disciplinedc.subject.okm

 

Jukuri (jukuri.mtt.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
abstractdc.description.*
authordc.contributor.author
authordc.creator.*
identifierdc.identifier.*
keyworddc.relation.*
keyworddc.subject.*
titledc.title.*
datedc.date.issued
typedc.type.*
languagedc.language.*
authordc.contributor.dis
authordc.contributor.prt
authordc.contributor.editor
organisationdc.contributor
organisationdc.contributor.other
hankenumerodc.teh
mttpersondc.mttperson
journaldc.relation.journaltitle
numberdc.relation.journalnumber
volumedc.relation.journalvolume

 

Fennougrica (fennougrica.kansalliskirjasto.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
abstractdc.description.*
authordc.contributor.author
authordc.creator.*
identifierdc.identifier.*
keyworddc.relation.*
keyworddc.subject.*
titledc.title.*
datedc.date.issued
typedc.type.*
languagedc.language
authordc.contributor.dis
authordc.contributor.prt
authordc.contributor.editor
languageisodc.language.iso

 

 

 

  • No labels