Kenttähaussa haku voidaan kohdistaa tiettyyn tai tiettyihin dc-kenttiin. Esim. Doriassa haku

author:Virtanen and title:järvi

etsii dokumentteja, joissa tekijän nimessä esiintyy merkkijono virtanen ja otsikossa merkkijono järvi. Aliashaussa voi käyttää myös fraaseja, esim. abstract:"Lorem ipsum dolor sit amet". Kenttiä on lisättävissä tarvittaessa. Alla olevissa taulukoissa on esitettynä eri arkistoissamme parhaillaan käytössä olevat indeksit.

 

Lukuohje

Alias on haussa käytetävä lyhenne Dublin Core -kentästä, Aliasta vastaava Dublin Core kenttä -sarakkeessa on DC-kenttä, johon alias osoittaa. Jos Dublin Core qualifier on , esimerkiksi dc.description.*, alias kohdistuu kaikkiin qualifiereihin, kuten dc.description.abstract, dc.description.uri, mutta ei pelkkään dc.descriptioniin. Huomaa, että on myös mahdollista, että yksi alias kohdistuu useaan dc-kenttään, kuten esim. Trepo-julkaisuarkiston series_journal -alias.

 

Doria (www.doria.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
abstractdc.description.*
authordc.contributor.author
author

dc.creator.*

identifierdc.identifier.*
keyworddc.relation.*
keyworddc.subject.*
titledc.title.*
datedc.date.issued
typedc.type.*
languagedc.language.*
authordc.contributor.dis
authordc.contributor.prt
authordc.contributor.editor
inputdatedc.date.accessioned
yomatrikkelidoria.relation.yomatrikkeli
tyyppidc.type.*
subjectdc.subject.*
seriesdc.relation.ispartofseries
mainworkdc.relation.ispartof
publisherdc.publisher.*
rightsdc.rights.*
formatdc.format.*
programmedc.programme

Theseus (publications.theseus.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
abstractdc.description.abstract
datedc.date.issued
authordc.contributor.author
identifierdc.identifier.*
languagedc.language.*
keyworddc.keyword.*
subjectdc.subject.*
titledc.title.*
ontasotdc.type.ontasot
organizationdc.organization
programmedc.programme
orientationdc.orientation
availabledc.date.available
typedc.type.*
tyyppidc.type.*
rightsdc.rights.*

Julkari (www.julkari.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
titledc.title.*
datedc.date.issued
publisherdc.publisher
typedc.type.*
dctypedc.type.*
identifierdc.identifier.*
languagedc.language.*
authordc.contributor.author
descriptiondc.description.*
publishingplacedc.x-cityofpublication
sizedc.format.size
imagesdc.relation.images
attachmentsdc.relation.attachments
seriesdc.relation.ispartof
abstractdc.description.abstract
subject

dc.subject.*

terodc.subject.tero
unitdc.unit.*
departmentdc.department.*
projectiddc.projectid
svtstatusdc.svtstatus
svtlinkdc.svtlink
dataretrievalmethoddc.dataretrievalmethod
productiddc.productid
productinfo

dc.productinfo

availabledc.date.available
inputdatedc.date.accessioned
contributordc.contributor.*
sourcemetadatadc.source.metadata
organizationdc.organization
seriesdc.relation.ispartofseries

 

 

Trepo (https://trepo.tuni.fi/)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
titledc.title.*
titledc.relation.ispartof
authordc.creator.*
authordc.contributor.author
authordc.contributor.editor
authordc.contributor.tayperson
yeardc.date.issued
abstract_subjectdc.description.abstract
abstract_subjectdc.subject
series_journaldc.seriesname
series_journaldc.seriesname.electronic
series_journaldc.journal.title
isbn_issndc.identifier.isbn
isbn_issndc.relation.issnprinted
isbn_issndc.identifier.issn
isbn_issndc.relation.isformatof
languagedc.language.iso
school_faculty_departmentdc.administrativeunit
school_faculty_departmentdc.faculty
school_faculty_departmentdc.department
subjectdc.subject.study
disciplinedc.subject.okm
abstract_subjectdc.description
inputdatedc.date.accessioned
publisherdc.publisher

Jukuri (jukuri.mtt.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
abstractdc.description.*
authordc.contributor.author
authordc.creator.*
identifierdc.identifier.*
keyworddc.relation.*
keyworddc.subject.*
titledc.title.*
datedc.date.issued
typedc.type.*
languagedc.language.*
authordc.contributor.dis
authordc.contributor.prt
authordc.contributor.editor
organisationdc.contributor
organisationdc.contributor.other
hankenumerodc.teh
mttpersondc.mttperson
journaldc.relation.journaltitle
numberdc.relation.journalnumber
volumedc.relation.journalvolume

Fennougrica (fennougrica.kansalliskirjasto.fi)

Alias
Aliasta vastaava Dublin Core kenttä
abstractdc.description.*
authordc.contributor.author
authordc.creator.*
identifierdc.identifier.*
keyworddc.relation.*
keyworddc.subject.*
titledc.title.*
datedc.date.issued
typedc.type.*
languagedc.language
authordc.contributor.dis
authordc.contributor.prt
authordc.contributor.editor
languageisodc.language.iso

 

 

  • No labels