Tämä ohje opastaa tietueiden syöttö- ja muokkaustoimintoihin Kansalliskirjaston Dspace-pohjaisissa julkaisuarkistoissa (DoriaTheseusJulkariTrepoJukuri, LaudaFenno-UgricaFragmenta membranea, Valto).

Tietueen muokkaaminen aloitetaan kirjautumalla järjestelmään ja siirtymällä muokattavaan tietueeseen. Muokattavaan tietueseen siirrytään hakemalla tai selaamalla tietue arkistosta.

Huom! Kaikki alla esitetyt toiminnot vaativat sisäänkirjautumista. Tietueen syöttäminen vaatii vähintään syöttöoikeuksia syötettävään kokoelmaan, muut alla esitetyt toiminnot vaativat vähintään kokoelma-admin oikeuksia.

Tietueen syöttäminen 

Ohjeita tietueen tiedoston nimeämiselle:

 • Käytä tiedostossa tiedostotyypin tarkenninta. Oikein: julkaisu.pdf Väärin: julkaisu. Älä käytä pistettä muussa kohtaa tiedoston nimeä kuin tarkentimien erotinmerkkinä!
 • älä käytä erikoismerkkejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | )

 • vältä ääkkösiä ja välilyöntejä, jos mahdollista

Kirjaudu sisään ja navigoi tämän jälkeen kokoelmaan, johon haluat syöttää uuden tietueen. Klikkaa kokoelman otsikon alta löytyvää Tallenna tähän kokoelmaan -linkkiä. Tämä avaa syöttölomakkeen. Sivun oikealta laidalta löytyvästä tallennukset-linkistä voit jatkaa keskeneräistä syöttölomaketallennustasi, jos sellaisia on. Voit myös aloittaa uuden tietueen tallennuksen tätäkin kautta. 

Tietueen kuvailutietojen (Dublin Core -metadatan) muuttaminen

 1. Kirjaudu sisään, etsi muokattava tietue hakemalla tai selaamalla ja avaa tietueen perusnäkymä auki. 
 2. Klikkaa muokkaa tietuetta -linkkiä toiminnot-valikosta oikealta navigoituasi muokattavan tietueen perusnäkymään.
 3. Klikkaa tietueen metadata -välilehteä
 4. Jo olemassa olevan Dublin Core -arvon vaihtaminen: Muokkaa suoraan tekstikenttää, jossa arvo on, ja paina päivitä -nappia.
  Uuden Dublin Core -arvon asettaminen:
   Valitse alasvetovalikosta Dublin Core -kenttä, johon arvo asetetaan, kirjoita arvo alla olevaan kenttään ja paina vielä Lisää uusi metada -nappia.
 5. Paina lopuksi palaa-nappia palataksesi tietueen perusnäkymään. Jos arvo ei näy perusnäkymässä, voit tarkistaa arvon Näytä kaikki kuvailutiedot -linkistä.

Tietueen tiedoston lisääminen, poistaminen ja vaihtaminen

Huom! Tietue korvataan poistamalla ensin vanha ja lisäämällä sitten uusi. Varsinaista korvaa tiedosto -toimintoa ei siis ole.

Ohjeita tiedoston nimeämiselle:

 • Käytä tiedostossa tiedostotyypin tarkenninta. Oikein: julkaisu.pdf Väärin: julkaisu. Älä käytä pistettä muussa kohtaa tiedoston nimeä kuin tarkentimien erotinmerkkinä!
 • älä käytä erikoismerkkejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | )

 • vältä ääkkösiä ja välilyöntejä, jos mahdollista

 1. Kirjaudu sisään ja etsi muokattava tietue ja klikkaa sitä, jolloin saat tietueen perusnäkymän auki. 
 2. Klikkaa muokkaa tietuetta -linkkiä toiminnot -valikosta oikealta navigoituasi muokattavan tietueen perusnäkymään.
 3. Klikkaa Tietueen tiedostot -välilehteä
 4. Lisää tietueelle uusi tiedosto tallenna uusi tiedosto -linkkiä klikkaamalla ja painamalla choose file -nappia, jolloin voit selata halutun tiedoston työasemasi tiedostojärjestelmästä. Voit myös antaa tiedostolle lyhyen kuvailun napin alla olevaan kenttään, mutta tämä ei ole pakollista.
 5. Tiedoston voit tuhota tietueen tiedostot- välilehdellä ollessasi merkitsemällä tuhottavan tiedoston nimen vasemmalla puolella olevan pienen laatikon eli "checkboxin" sitä hiirellä klikkaamalla ja painamalla tämän jälkeen Tuhoa tiedosto -nappia.


Embargollista pdf:ää ei voi vaihtaa vaan tietue on syötettävä kokonaan uudestaan, jotta embargo säilyy voimassa. Embargo on käytössä vain osassa arkistoja.


Tietueen siirtäminen toiseen kokoelmaan

 1. Kirjaudu sisään ja etsi siirrettävä tietue ja klikkaa sitä, jolloin saat tietueen perusnäkymän auki. 
 2. Klikkaa muokkaa tietuetta -linkkiä toiminnot -valikosta oikealta navigoituasi muokattavan tietueen perusnäkymään.
 3. Klikkaa Siirrä... -nappia, valitse kokoelma, johon haluat tietueen siirtää, ja paina siirrä-nappia. Periytymistoimintatavat-kohtaan ei tarvitse laittaa ruksia.

Tietueen poistaminen

 1. Kirjaudu sisään ja etsi poistettava tietue ja klikkaa sitä, jolloin saat tietueen perusnäkymän auki. 
 2. Klikkaa muokkaa tietuetta -linkkiä toiminnot -valikosta oikealta navigoituasi muokattavan tietueen perusnäkymään.
 3. Klikkaa poista pysyvästi -nappia. Huom! Tietue, sen kuvailutiedot ja metadata poistuvat pysyvästi, eikä niitä voi enää palauttaa. Jos on tarve vetää tietue pois internetistä ja mahdollisesti tarkoitus palauttaa se myöhemmin takaisin, voit hätätapauksessa käyttää vedä tietue pois -toimintoa. Nappi löytyy samalta sivulta kuin poistonappikin. Vedä tietue pois -toiminnon peruuttamiseksi tarvitaan kuitenkin pääkäyttäjän oikeudet palauttamaan poisvedetty tietue, joten tietueen vetämistä pois ei pidä käyttää yleisenä arkistointitapana.

Kenttähaun käytössä olevat hakualiakset (katso julkaisuarkistokohtaiset aliakset täältä)

Kenttähaussa voidaan kohdistaa haku tiettyyn tai tiettyihin dc-kenttiin. Esim. Doriassa haku author:Virtanen and title:järvi etsii dokumentteja, joissa tekijän nimessä esiintyy merkkijono virtanen ja otsikossa merkkijono järvi. Aliashaussa voi käyttää myös fraaseja, esim. abstract:"Lorem ipsum dolor sit amet". Toiveita indeksoitavista kentistä voi esittää meille, ja niitä lisätään harkinnan mukaan. Hakualiakset löytyvät julkaisuarkistoittain listattuna täältä.

 • No labels