You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

ISSN International Standard Serial Number

ISSN on jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla tietty lehti, sarja tai muu jatkuva julkaisu voidaan erottaa muista julkaisuista. ISSN-tunnus auttaa tunnistamaan ja löytämään julkaisun tietojärjestelmistä.

ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen; nimen muuttuessa myös tunnus on muutettava.

Konelukuinen ISSN-tunnus soveltuu tietojen vaihtoon eri tietojärjestelmien välillä, esim. tiedonhaku-, lainaus-, laskutus- ja kirjanpitojärjestelmissä. ISSN-tunnus voidaan sisällyttää EAN-viivakoodiin.

ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot viedään sekä kansalliseen Fennica-tietokantaan, että kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.

 

 

 

 

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":43451813}

 

  • No labels