Välkommen

ISBN och medföljande metadata (uppgifter om boken) identifierar böcker som är avsedda för allmän distribution. Finlands nationella ISBN-central svarar för tilldelningen av ISBN i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förlag för nationellt och internationellt bruk. ISBN är kostnadsfritt.

ISMN är en identifikator för notpublikationer och ett hjälpmedel vid utgivning och försäljning av noter och i musikbiblioteksverksamhet. ISMN är inte lagstadgat, men merparten av förläggarna använder ISMN eftersom det identifierar notpublikationer och deras förläggare. ISMN är kostnadsfritt.

 

 

 

 

 

ISBN- OCH ISMN-CENTRALENS E-POSTADRESS
GENVÄGAR
  • No labels