Oheen on koottu ISBN- ja ISMN-tunnuksista usein kysyttyjä kysymyksiä. Ohjeet-osiosta löydät tarkemmat palvelua koskevat ohjeistukset.

  

 Kuinka kauan ISBN-tunnuksen saaminen kestää?

Tunnuksen saa yhden tai kahden arkipäivän kuluessa. Tarvitsemme joskus lisätietoja hakemuksessa annettujen tietojen lisäksi, joten varaathan kuitenkin riittävästi aikaa tunnuksen hakemiseen. ISBN-keskuksen poikkeuksellisista aukioloajoista tiedotetaan kotisivuilla. 

 Kirjani / Väitöskirjani ilmestyy painetun kirjan lisäksi myös PDF-versiona. Montako ISBN-tunnusta tarvitsen?

Kaksi tunnusta. Jos julkaisu ilmestyy samanaikaisesti painettuna sekä verkossa, merkitään molemmat tunnukset allekkain kumpaankin julkaisuun. Julkaisun kaikille erilaisille tiedostoformaateille annetaan omat ISBN-tunnukset ja jokaisen ISBN-tunnuksen perään merkitään lyhenne julkaisumuodosta.

Esim.

ISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x (nid.)
ISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x (PDF)

 Annetaanko julkaisulle ISBN-tunnus, jotta sitä käsiteltäisiin kirjana?

Ei anneta. ISBN-tunnus annetaan vain kirjankaltaiselle pysyvälle julkaisulle helpottamaan sen käsittelyä jakelukanavissa ja sen erottamiseksi esim. samansisältöisistä muista tiedostoformaateista. Lehdet ja sarjat saavat ISSN (International Standard Serial Number) -tunnuksen ja nuottijulkaisut ISMN (International Standard Music Number) -tunnuksen.

 Erotetaanko ISBN-tunnuksen osat toisistaan väliviivoilla?

Kyllä. ISBN-tunnuksen 5 osaa (etuliite, maatunnus, kustantajatunnus, julkaisutunnus, tarkistusmerkki) erotetaan toisistaan väliviivalla tai tyhjämerkillä.

 Voinko käyttää uudelleen kirjan ISBN-tunnusta, jos kirjan painos on loppunut?

Julkaisulle kerran annettua ISBN-tunnusta ei voi käyttää uudelleen, ellei kyseessä ole julkaisun muuttumaton lisäpainos.

 Haluan saada ISBN-tunnuksen julkaisulleni, mutta en halua antaa yhteystietojani julkisuuteen.

Kustantajan tiedot ovat aina julkiset. Kansainvälinen ISBN-keskus edellyttää, että kansalliset keskukset välittävät säännöllisesti tiedot maansa kustantajista julkaistaviksi Global Register of Publishers –tietokannassa.

 Olen kadottanut ISBN-tunnuslistan. Miten toimin?

Ottakaa yhteyttä Suomen ISBN-keskukseen, niin saatte listasta kopion. Uutta listaa käytettäessä on tärkeää tietää mitkä tunnukset edellisestä listasta oli käytetty, koska samaa ISBN-tunnusta ei saa antaa kahdelle eri julkaisulle. Kustantaja on vastuussa saamastaan ISBN-listasta ja tunnusten virheettömästä jakelusta julkaisuilleen.

 Jos kustantaja muuttaa pysyvästi ulkomaille, voiko samoja ISBN-tunnuksia edelleen käyttää.

Ei voi. Kustantajatunnukset ovat maakohtaisia ja siksi kustantajalla pitää olla pysyvä kotiosoite siinä maassa missä julkaisuja kustannetaan.

 Voiko kirjalla olla useita kustantajia?

Kyllä voi. Jos julkaisulla on esim. kaksi kustantajaa, voidaan julkaisuun merkitä kummankin kustantajan tunnus allekkain. Kummankin ISBN-tunnuksen perään on merkittävä sulkuihin kustantajan nimi. Suositus kuitenkin on, että kirjalla olisi vain yksi päävastuullinen kustantaja ja että julkaisuun merkitään vain tämän kustantajan ISBN. Julkaisun tunnistamiseen riittää yksi tunnus.

 Jos kustantajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, voiko samaa kustantajatunnusta käyttää?

Kyllä voi. Ilmoittakaa nimen- ja/tai yhteystietojen muutoksesta oheisella lomakkeella Suomen ISBN-keskukseen jotta voimme päivittää uuden osoitteen kustantajarekisteriimme: Yhteystietojen muutoslomake 


 

  

 


 

 


 

  • No labels