Oheen on koottu ISBN- ja ISMN-tunnuksista usein kysyttyjä kysymyksiä. Ohjeet-osiosta löydät tarkemmat palvelua koskevat ohjeistukset.


Tunnuksen saa vain täyttämällä ISBN-hakulomakkeen. Lomakkeet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tunnus lähetetään sähköpostilla yhden tai kahden arkipäivän kuluessa. 

Tunnuksen saa yhden tai kahden arkipäivän kuluessa. Tarvitsemme joskus lisätietoja hakemuksessa annettujen tietojen lisäksi, joten varaathan kuitenkin riittävästi aikaa tunnuksen hakemiseen. ISBN-keskuksen poikkeuksellisista aukioloajoista tiedotetaan kotisivuilla. 

Kaksi tunnusta. Jos julkaisu ilmestyy samanaikaisesti painettuna sekä verkossa, merkitään molemmat tunnukset allekkain kumpaankin julkaisuun. Julkaisun kaikille erilaisille tiedostoformaateille annetaan omat ISBN-tunnukset ja jokaisen ISBN-tunnuksen perään merkitään tieto julkaisumuodosta.

Esim.

ISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x (pehmeäkantinen)
ISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x (PDF)

Ei anneta. ISBN-tunnus annetaan vain kirjankaltaiselle pysyvälle julkaisulle helpottamaan sen käsittelyä jakelukanavissa ja sen erottamiseksi esim. samansisältöisistä muista tiedostoformaateista. Lehdet ja sarjat saavat ISSN (International Standard Serial Number) -tunnuksen ja nuottijulkaisut ISMN (International Standard Music Number) -tunnuksen.

Kyllä. ISBN-tunnuksen 5 osaa (etuliite, maatunnus, kustantajatunnus, julkaisutunnus, tarkistusmerkki) erotetaan toisistaan väliviivalla tai tyhjämerkillä.

Julkaisulle kerran annettua ISBN-tunnusta ei voi käyttää uudelleen, ellei kyseessä ole julkaisun muuttumaton lisäpainos.

Kustantajan tiedot ovat aina julkiset. Kansainvälinen ISBN-keskus edellyttää, että kansalliset keskukset välittävät säännöllisesti tiedot maansa kustantajista julkaistaviksi Global Register of Publishers –tietokannassa.

Ottakaa yhteyttä Suomen ISBN-keskukseen, niin saatte listasta kopion. Uutta listaa käytettäessä on tärkeää tietää mitkä tunnukset edellisestä listasta oli käytetty, koska samaa ISBN-tunnusta ei saa antaa kahdelle eri julkaisulle. Kustantaja on vastuussa saamastaan ISBN-listasta ja tunnusten virheettömästä jakelusta julkaisuilleen.

Ei voi. Kustantajatunnukset ovat maakohtaisia ja siksi kustantajalla pitää olla pysyvä kotiosoite siinä maassa missä julkaisuja kustannetaan.

Kyllä voi. Jos julkaisulla on esim. kaksi kustantajaa, voidaan julkaisuun merkitä kummankin kustantajan tunnus allekkain. Kummankin ISBN-tunnuksen perään on merkittävä sulkuihin kustantajan nimi. Suositus kuitenkin on, että kirjalla olisi vain yksi päävastuullinen kustantaja ja että julkaisuun merkitään vain tämän kustantajan ISBN. Julkaisun tunnistamiseen riittää yksi tunnus.

Kyllä voi. Ilmoittakaa nimen- ja/tai yhteystietojen muutoksesta oheisella lomakkeella Suomen ISBN-keskukseen jotta voimme päivittää uuden osoitteen kustantajarekisteriimme: Yhteystietojen muutoslomake 

  • No labels