Julkaisun nimiölehti auttaa kirjantekijöitä, kirjakauppoja, kirjastoja ja muita tiedonvälittäjiä tekemään viitteitä, joiden perusteella kirjat voidaan yksiselitteisesti tunnistaa.

Nimiölehti tarkoittaa nimiösivua ja sen kääntöpuolta.

Nimiösivu on julkaisun alussa oleva sivu, jossa tulee ilmoittaa vähintään seuraavat julkaisun tunnistamiseen tarvittavat tiedot:

 • tekijä / tekijät
 • nimeke / nimekkeet (julkaisun nimi, esim. Seitsemän veljestä)
 • osan numero ja osan nimeke, jos kyseessä on moniosainen teos

Julkaisutiedot:

 • kustantaja ja / tai julkaisija
 • kustannuspaikka / -paikat
 • julkaisuvuosi

Nimiösivun kääntöpuolella ilmoitetaan:

 • painos, ensimmäistä painosta lukuun ottamatta painokset ilmoitetaan. Muutokset painoksessa selitetään (uudistettu, tarkistettu tai laajennettu painos), esim. 2. uud. p.
 • copyright-tieto
 • avustajien nimet jotka halutaan mainita (esim. ulkoasun suunnittelijat jne.)
 • ISBN-tunnus 
 • kirjapaino ja kirjapainon kotipaikka

Toimitetuissa teoksissa toimittaja/t tai kokooja/t ilmoitetaan nimiösivulla, nimen yhteydessä mainitaan ”toimittaja” tai vastaava ja nimiösivun kääntöpuolella ilmoitetaan tarvittaessa tekijäluettelo.

Päänimeke tulee erottaa nimiösivulla mahdollisista muista nimekkeistä typografisesti tai muuten korostamalla.

Mikäli julkaisu kuuluu sarjaan, ilmoitetaan nimiösivulla sarjan nimi ja osan numero ja nimiösivun kääntöpuolella sarjan ISSN-tunnus.

Lähde: Standardi SFS 4414:1993 Kirjojen nimiösivut

Esimerkkejä julkaisun nimiösivusta.

 • No labels