You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

KOKO on kokoelma suomalaisia ydinontologioita, jotka on liitetty peilauksilla toisiinsa. Näitä ovat ensivaiheessa eri alojen yleiskäsitteitä sisältävä Yleinen suomalainen ontologia YSO ja joukko sitä laajentavia ja tarkentavia erityisalojen ontologioita.

 

KOKOa kehitetään yhteistyössä YSOn ja erikoisontologioiden laatijoiden sekä muiden keskeisten käyttäjätahojen kanssa. Kehitystyön tässä vaiheessa keskeinen osa toimintaa ovat KOKO-työpajat. KOKOn tulevista työpajoista tiedotetaan mm. Finto tiedottaa -postituslistalla (ks. ohjeet miten liittyä em. listalle).

 

KOKO-työpaja 2 (24.3.2015):

 

KOKO-työpaja 1 (10.11.2014):

 

 

 

   • No labels