Laajennetun projektiryhmän kokous 04.12.2013

Kokouksen avaus

Kokous avattiin 13:05

Osallistujat

 • Sini Pessala - Kansalliskirjasto

 • Osma Suominen - Kansalliskirjasto

 • Jessica Parland-von Essen - Brages pressarkiv

 • Tomi Kauppinen - Aalto-yliopisto

 • Eeva Koivisto - Yritys-Suomi - TEM

 • Esa Hämäläinen - MPKK

 • Anna-Maija Marttila - VM

 • Anne Andersson - Åbo Akademis bibliotek

 • Liisa Virtanen - Kansalliskirjasto

 • Mirja Anttila - Kansalliskirjasto

 • Katri Seppälä - Sanastokeskus TSK

 • Jouni Tuominen - Aalto-yliopisto

 • Lauri Saarikoski - YLE

 • Tuomas Palonen - Kansalliskirjasto

 • Henri Ylikotila - Kansalliskirjasto

 • Susanna Nykyri - Kansalliskirjasto

 • Maria Forsén - Åbo Akademis bibliotek

 • Satu Niininen - Kansalliskirjasto

 • Kai Koistinen - MML

 • Johanna Eerola - THL

 • Annamari Eskola, Espoon kaupunginmuseo

 • Kristiina Näyhö - SKS

 • Anne Isomursu - Suomen valokuvataiteen museo

 • Kenneth Ahlfors - Arkistolaitos (etäyhteydellä)

Esitykset

Yritys-Suomi hyödyntää kohderyhmiä suosittelussa ontologiakäsitteiden lisäksi. Yritys-Suomella ei ole erillistä tapaa virheiden löytämiseen palvelusta, mutta virheisiin löydettäessä ne korjataan. Keskustelua haetaanko Yritys-Suomessa vapaasanahaulla myös asiasanakentästä. Yleisössä kiinnostusta tietää miten käyttäjät navigoivat Yritys-Suomessa.

Kai Koistinen: Paikkatieto-ontologian kehittäminen ja hyödyntäminen Maanmittauslaitoksessa

Tiedusteltiin ontologioiden testikäytön jatkamista Aallossa. Jouni Tuominen vastasi, että Aallon puolesta tämä voi jatkua. Tarkoituksena on yhä pitää joitakin ontologioita Finton julkaisun jälkeen myös Aallossa. Kysyttiin voiko Fintossa julkaista erikoisontologioita ilman niiden sitomista tiettyyn YSO-versioon. Tämä on tavoitteena ja se mahdollisesti toteutetaan automaattisesti päivittyvän KOKOn avulla, josta voisi suodattaa omalta kannaltaan turhat ontologiat pois. Tiedusteltiin PTOn tulevaisuuden päivityksiä sekä niiden laajuutta ja näkökulmaa.

Tomi Kauppinen: Suomen ajallinen paikkaontologia SAPO

Kysyttiin SAPOn tarkkuustasosta, joka on tällä hetkellä kuntien muuttumishistoria. Eri tahot ilmaisivat kiinnostuksensa SAPOon sekä sen täydennyksiin. Keskustelua oli myös SAPOn tulevaisuuden rahoitusmalleista. Keskustelua SAPOn lähtöaineistoista sekä tulevaisuuden mahdollisista lisäaineistoista. Kiinnostusta myös nimistön ruotsinkielisiin versioihin.

Jessica Parland-von Essen: Pondus ja Presstanda - suomenruotsalaisen lehdistön avoin data

Jessican näyttämät nettisivut:
http://www.bragespressarkiv.fi/start/
http://www.pondus.info/start/
 
www.pondus.info/samarbetsparter/
http://wiki.pondus.info/index.php/Huvudsida
http://wiki.pondus.info/index.php/Pondusschemat
http://wiki.pondus.info/index.php/Begrepp

presstanda.fi

Sisällönkuvailua tehdään Bragesissa myös omilla termeillä, joita ei ole missään ontologiassa. Keskustelua tietoresurssien ylläpitopaikasta ja tulevaisuuden suunnasta sekä linkityksistä muihin lähteisiin. Keskustelua Brages pressarkivin pienestä henkilöstökoosta sekä avoimesti työskentelystä.

Susanna Nykyri, Maria Forsén, Satu Niininen: YSO kolmella kielellä

Keskustelua erikielisten termien merkitysten laajuuksista. YSOn muutostarve ei lähde termipohjaisesta ajattelutavasta vaan käsitteen tarkastelusta erilaisesta näkökulmasta. Siirto-hierarkia tulee suurilta osin suoraa YSAsta, mitä linjausta on jatkettu YSOn puolella.

Matias Frosterus: Projektin kuulumiset

Tiedusteltiin milloin yhdistelmäontologian ylläpidossa SKOS-muotoon. Matias Frosterus kertoi, että ensi vuoden tavoitteena on saada kehitys SKOS-muotoon sekä luoda tähän tarvittavat työkalut.

Seuraava kokous

Sovittiin lähettää doodle-kysely seuraavan kokouksen ajankohdan määrittämiseen.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16:05

 • No labels