Kesäkuussa 2023 julkaistu MARC 21 -päivitys no. 36 on nyt kokonaisuudessaan käännetty ja päivitetty suomenkieliselle formaattisivustolle. Formaattiin tulleet muutokset on taulukoitu MARC 21 -asiakaswikiin.

Päivityksessä formaattiin tuli kaksi uutta kenttää: 361 - Rakenteistettu omistus- ja säilytyshistoria sekä 857 - Elektronisen arkiston sijainti ja käyttö (molemmat BIB/AUKT/VAR-formaatteihin).

Lisäksi mukana on uusia osakenttiä ja määrittelymuutoksia.

Muutokset tullaan päivittämään soveltuvilta osin RDA-kuvailun sovellusohjeisiin. Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät täydentävät sovellusohjeita ja tiedottavat mahdollisista vaikutuksista kuvailukäytäntöihin myöhemmin.

Kesän aikana päivitämme MARC 21 -formaattiin takautuvia korjauksia ja lisäkäännöksiä sekä Update 37:n sisällön heti käännöksen valmistuttua.

Korjausehdotuksia, käännöspyyntöjä tai muuta palautetta MARC 21 -formaatin suomennoksesta voi lähettää sähköpostitse: marc-posti(a)helsinki.fi

  • No labels