Linkitetty kirjastodata -projekti (LKD) sovittaa Kongressin kirjaston ylläpitämän BIBFRAME-tietomallin suomalaisen kirjastokuvailun tarpeisiin. Malli tukee uudistuneita RDA-kuvailusääntöjä ja suomalaisessa kuvailussa käytettävää Metatietosanastoa. Tänä vuonna tietomallia kehitetään projektin tiekartan mukaisesti aihekokonaisuus kerrallaan.

Nyt julkaistu 0.6.0-testiversio sisältää hallinnolliseen metatietoon (bffi:AdminMetadata) liittyvät ominaisuudet, luokituksien käsittelyyn liittyvät luokat ja ominaisuudet sekä joitakin yksittäisiä muita ominaisuuksia. Nimekkeen lähteen käsittelyä varten lisättiin luokka ja ominaisuus. Konversioita varten lisättiin ominaisuus alkuperäisen MARC-kentän tietojen säilyttämistä varten.

Tietomalli on nähtävissä osoitteessa schema.finto.fi/bffi

Lisätietoja tietomallista antaa projektipäällikkö Matias Frosterus ([email protected]).

  • No labels