EURIG-verkoston eli RDA-kuvailusääntöjen eurooppalaisen verkoston vuosikokous järjestettiin Kansalliskirjastossa 15.5.-16.5.2024. Kokoukseen osallistui paikan päällä alle 30 RDA-asiantuntijaa ja etänä 30-40 asiantuntijaa yli 20 maasta.

Kokouksessa käsiteltiin verkoston perustoiminnan lisäksi

  • RDA:n ja BIBFRAME-tietomallin välisiä suhteita
  • RDA:han pohjautuvia linkitetyn datan sovelluksia eri tietokannoissa
  • metatiedon mallinnusta yleisesti.

EURIG-kokouksen yhteydessä kokoontui myös RDA-käännöstyöryhmä, jossa käytiin läpi eri maiden käännöstilanteiden lisäksi Kansainvälisen RDA-verkoston (RSC = RDA Steering Committee) uusien työryhmien toimintaa.

EURIGin tehtävänä on lisätä monikielisyyden ja -kulttuurisuuden huomioimista anglo-amerikkalaislähtöisissä RDA-kuvailusäännöissä. EURIG välittää Euroopan maiden muutosehdotukset RSC:lle sekä tuo kommentoitavaksi RSC:n muutosehdotukset ennen muutosten hyväksymistä. Kansalliskirjasto puolestaan välittää tiedot keskeisistä muutoksista kuvailun kansallisille asiantuntijaryhmille kommentointia varten. Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu aktivoi kansallisen kommentointi- ja muutosprosessin uudelleen syksyn 2024 aikana osana uudistuneiden RDA-kuvailusääntöjen käyttöönottoon valmistautumista.