Finna on mukana Museopäivillä Jyväskylässä – löydät meidät Expo-alueelta keskiviikkona 22.5. ja torstaina 23.5. Tämän vuoden Museopäivien teemana on ”Tutkiva museo – tutkimuksellisuus museon voimana”.

Expo-pisteellämme esittelemme Finnan lisäksi muita Kansalliskirjaston palveluita, jotka tukevat tiedon yhteentoimivuutta. Finto-palvelu tarjoaa ja kehittää työkaluja, sanastoja ja ontologioita tietoaineiston sisällönkuvailuun. Kansalliskirjaston tunnistepalvelu toimii useiden tunnisteiden (mm. ISBN, ISNI, URN) jakelijana ja koordinoi pysyviin tunnisteisiin liittyvää toimintaa kansallisella tasolla.

Kerromme osastollamme myös Finna tutkimuksen infrastruktuurina -hankkeesta, jonka yhtenä tavoitteena on edistää kokoelmien näkyvyyttä ja saavutettavuutta tutkijoiden sekä opinnäytetyön tekijöiden keskuudessa. Etsimme hankkeeseen pilottikumppaneita. Tule kysymään lisää.

Nähdään Museopäivillä!