Aika: 7.5.2024 klo 13.00–14.58
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Pohto (CK137) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja, puheenjohtaja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)
Etänä: Antti Heikkinen (Oulun kaupunginkirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto

1. Ajankohtaista

1.1. Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokoukset

Käytiin läpi kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kokousten 13.3. ja 16.4.2024 antia.

 • 16.4.-kokouksessa aiheena olleesta kansikuvien tekijöiden merkitsemisestä kuvailussa todettiin, että musiikkiaineistossa kansitaiteilijoiden merkitseminen on periaatteessa aivan sallittua, mutta pakolliseksi sitä ei ole syytä tehdä.

1.2. KAM-kuvailuryhmä

Käytiin läpi KAM-kuvailuryhmän ajankohtaisia kuulumisia.

1.3. LIKI-ryhmän kokous

Käytiin läpi LIKI-ryhmän 12.4.2024 pidetyn kokouksen antia.

2. Kuvailukysymykset

2.1. Kentän 586 esimerkit

Kumean edustajalta saapunut viesti:

Korjattiin Kumeassa sovellusohjetta kentän 586 osalta. Samalla huomatiin, että esimerkit on musiikin ohjeessa erilailla.

Musiikin RDA-sovellusohjeessa https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/rdasovellusohje/RDA-kuvailu%20MARC%2021%20-formaatilla/Musiikin%20RDA-sovellusohje/08.%20Huomautuskent%C3%A4t%20%285XX%29/#H586HUOMAUTUSPALKINNOSTA28T29  nämä esimerkit:

586 ## ‡a Syksyn Sävel -kilpailu (1972), 1. sija

586 ## ‡a Finlandia-palkinto (2002)

586 ## ‡a Suomen euroviisukarsinnan voittaja (1994)

Tässä merkintätapa erilainen kuin Kumean ohjeessa, ehkä voisi yhtenäistää merkinnät.

Oikein olisi siis tämä tapa:

586 ## ‡a Finlandia-palkinto, 2009

586 ## ‡a Pulitzer-palkinto, 2020

586 ## ‡a Academy Awards, paras elokuva, 1939

 • Hyväksyttiin merkintätapojen yhtenäistäminen Kumean ohjeen mukaisesti. Päivitetään esimerkit Musiikin RDA-sovellusohjeeseen.

2.2. Kirja vai nuotti?

Muusan sähköpostiin 5.4.2024 saapunut kysymys:

Nuottijulkaisun määrittely on välillä haastavaa.

Julkaisu Ullavan tyylillä : Ullavan kansanmusiikin historiaa ja nuottikirja / toimittajat: Mauno Järvelä, Pekka Rauhala, Pentti Siirilä & Outi Järvi, 2023, 978-952-94-7793-7.

Julkaisun alussa on 190 sivun teksti- ja kuvaosuus Ullavan kansanmusiikin historiasta ja musiikkiperinteestä sekä Ullavan pelimannien esittelyä ja henkilöhistoriaa. Tekstiosuuden jälkeen alkaa Ullavan nuottikirja, jossa on sävellysten nuotinnoksia yhteensä 160 sivua omalla sivunumeroinnilla.

Julkaisun sisältämät sävellysten nuotinnokset tehdään osakohteiksi aineistolajilla nuotti, mutta mikä on emon aineistolaji tällaisessa tapauksessa? Nuotti vai sittenkin kirja?

Tässä julkaisussa nuottikuvaa on vähemmän kuin tekstiä eli alle puolet sivumäärästä. Sillä perusteella voisi aiempien nuottijulkaisun määritelmien perusteella ajatella, että emon aineistolajiksi tulisi kirja, jonka sisältämät nuotinnokset ovat osakohteina aineistolajilla nuotti. Esim. Kirjastopalvelu on kuitenkin valinnut sekä emon että osakohteiden aineistolajiksi nuotin, vaikka tekstin osuus on tässä julkaisussa hallitsevampi.

Löytyykö jostakin RDA-sääntöjen mukaista yksiselitteistä nuottijulkaisun määritelmää?

 • Vastaus
  RDA-säännöissä ei ole yksiselitteistä nuottijulkaisun määritelmää. Se jättää kuvailijalle tapauskohtaisen tulkinnanvaramahdollisuuden. Muusalla ei ollut kyseistä julkaisua nähtävänä. Pohdinnan jälkeen Muusa päätti säilyttää tietueen nuottijulkaisuna vedoten nuottien suureen määrään ja siihen, että nuottikirja mainitaan myös nimekkeessä, joten nuottiosuutta pidettiin merkittävänä. Julkaisun tulkitsemista kirjaksi ei myöskään pidetty vääränä, mutta todettiin emotietueen ja osakohteiden aineistolajien yhteneväisyyden olevan tässä tapauksessa parempi vaihtoehto.

2.3. Kielen merkitseminen yhtenäistettyyn nimekkeeseen 240 $l

Muusan sähköpostiin 5.4.2024 saapunut kysymys:

Olisiko mahdollista saada musiikin RDA-sovellusohjeeseen vielä jokin esimerkki lisää tuosta kielimerkinnän muutoksesta osakentässä $l esim. sovitusmerkinnän yhteydessä?

Esim.

$aFinlandia,$nop26.$pHymni,$lenglanti;$osovitettu, lauluääni, piano ->  Ilmeisesti merkitään näin: $aFinlandia,$nop26.$pHymni.$lEnglanti;$osovitettu, lauluääni, piano

Ei kai merkitä näin: $aFinlandia,$nop26.$pHymni;$osovitettu, lauluääni, piano.$lEnglanti

Nyt sovellusohjeessa esimerkki:

$aCarmen.$sPianopartituuri.$lSaksa

 • Vastaus
  Kielimerkinnän muutos ei vaikuta $l-osakentän paikkaan sovitusmerkinnöissä, eli kieli merkitään yhtenäistettyyn nimekkeeseen ennen sovitusmerkintöä jatkossakin. Lisätään tästä esimerkki Muusan ohjeeseen.

  $s-osakentän tapausta Muusa selvittää käydessään uusia RDA-linjauksia läpi ja palaa asiaan myöhemmin.

3. RDA-asiat

3.1. Linjaukset

3.1.1. Sävellaji

Muusan kokouksessa 7.2.2023 tarkistettiin ehdotus Metatietosanastoon lisättäväksi ehdotettavien sävellajitermien listaksi. Ilona on lähettänyt tarkistetun listan Muusalle, jonka pohjalta laaditaan ehdotus Metatietosanastoon.

Sävellajielementin merkitsemisestä on laadittu linjausehdotus, joka on lisätty RDA-linjausten ja -esimerkkien ehdotussivulle. Linjausehdotus hyväksyttiin kokouksessa 5.3.2024, ja se lisätään RDA Toolkitiin, kun sävellajitermien listaus on hyväksytty ja viety Metatietosanastoon.

 • Hyväksyttiin sävellajitermien lista ja päätettiin ehdottaa sen lisäämistä Metatietosanastoon.

3.2. Sovellusohjeiden päivittäminen vastaamaan uudistunutta RDA Toolkitiä

Kirjastojen kuvailuyhteistyösivustolla olevassa taulukossa todetaan, että Kumea, Muusa ja Toiku päivittävät sovellusohjeet vastaamaan uudistunutta RDA Toolkitiä vuoden 2024 aikana.

Uudistuneen RDA:n käyttöönottoa suunnitellaan vuoden 2025 alusta. Se edellyttää sovellusohjeen ja muiden kuvailuohjeiden päivittämistä vuoden 2024 loppuun mennessä. Aivan pelkkä linkkien päivittäminen sovellusohjeeseen ei riitä. Muusa on tehnyt joitakin uusia linjauksia, jotka on huomioitava musiikin sovellusohjeessa. Lisäksi ainakin aggregaattimallin muutos edellyttänee joitakin päivityksiä sovellusohjeeseen ennen uuden Toolkitin käyttöönottoa.

 • Päätetään seuraavassa kokouksessa sovellusohjeiden päivtysprosessista. Eräänä vaihtoehtona voisi olla erillisten päivityskokousten järjestäminen.

4. Seuraavat kokoukset

Etäkokous, jonka aiheena sanastoasiat sekä yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäynti tiistaina 21. toukokuuta klo 14.30–15.30.

Seuraava varsinainen kokous tiistaina 4. kesäkuuta klo 13–15.

 • No labels