FinELib-toimisto kerää FinELib-aineistoista käyttötilastoja ja tunnuslukuja konsortion jäsenten käyttöön. Tilastot ja tunnusluvut löytyvät Haltista.

Mitä käyttötilastoja kerätään?

FinELib-aineistoista tilastoidaan joko latauksien, tehtyjen hakujen tai yhteydenottojen määrää riippuen aineistotyypistä ja saatavilla olevista tilastoista.

TilastointitapaAineistotyyppi
Lukukerrat tai latauksetKokotekstiaineistot
TiedonhautViitetietoaineistot ja ne kokotekstiaineistot, joista ei saada lukukertojen tai latauksien määrää


FinELib-aineistojen tilastointi -taulukkoon
on listattu aineistoittain FinELib-toimiston keräämät tilastotiedot. Taulukkoon on myös merkitty ne aineistot, joista kirjastot saavat tilastot omalla käyttäjätunnuksellaan suoraan kustantajan palvelimelta. Joistakin aineistoista kirjastot saavat laajempia käyttötilastoja kuin mitä FinELib kerää. Taulukosta näkyvät myös ne FinELib-aineistojen tuottajat, jotka eivät pysty toimittamaan mitään käyttötilastoja.

Joidenkin aineistojen osalta tilastotietoja on tallennettu FinELibin ekstranettiin. Linkkilista: Halti → Tilastot-välilehti.

FinELib-aineistojen tilastointi 2020 -taulukko

FinELib-aineistojen tilastointipäivitetty 24.6.2020
HautArtikkelilataukset / Title tai Section RequestKirjastoilla omat tilastotunnuksetKerättävä COUNTER-raportti Huom! Vihreällä merkityissä on siirretty COUNTER 5 -versioon.Huomautuksia
e-lehdet
ACM Digital Library (Association for Computing Machinery) xxTitle Master Report
ACS - American Chemical Society x Journal Requests (Excluding OA_Gold)
Alma Talent lehtiarkisto x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Business Suite (Abi Inform) (ProQuest) xx Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Edita-lehdet (Defensor Legis, JFT, Lakimies, Oikeus, Ympäristöjuridiikka) Tilastoja ei saada konsortion tasolla.
Elektra xx
Elsevier: ScienceDirect, CellPress xxJournal Requests (Excluding OA_Gold)Käyttölukuihin tilastoitu koko ScienceDirect-käyttö.
Emerald Premier xxJournal Requests (Excluding OA_Gold)
IEEE/IET Electronic Library (IEL) xx Käyttötilastot kerätään Article Requests by Type -raportista.
IIMPFT - International Index to Music Periodicals Full Text (ProQuest) x Yhteinen tilastointi IIMPFT & IIPAFT v. 2012 alkaen. Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
IIPAFT - International Index to Performing Arts Full Text (ProQuest) x Yhteinen tilastointi IIMPFT & IIPAFT v. 2012 alkaen. Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
JSTOR (A&S I-IV, Biological Sci., Business Coll., Ecology & Botany Coll.) x Käyttötilastot kerätään Consortium Report CR_C1 -raportista.
Kauppalehti Online (Alma Talent) x Tilastot saadaan sähköpostitse puolivuosittain. Huom! Tilastot sisältävät vain maksullisten uutisosioiden käytön.
LWW Total Access Collection minus Neurology (OVID) x Käyttötilastot kerätään Journal Detail -raportista, joka tilastoi aineiston käytön ilman Gold OA:ta.
Media-arkisto (Alma Talent) x Tilastot saadaan sähköpostitse kerran vuodessa.
Nature Journal xxJournal Requests (Excluding OA_Gold)
Nature, muut aineistot (Chemistry, Geoscience, Methods, Research, Reviews) x Tilastoja ei saada paketeittain, ei kerätä.
PressReader xx
ProQuest Central x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
RSC Read & Publish x Journal Requests (Excluding OA_Gold)
SAGE Premier x Journal Requests (Excluding OA_Gold)Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Science Journals (AAAS) xxJournal Report 1Kirjastot voivat omilla tunnuksillaan ladata COUNTER 5 -raportteja kustantajan palvelimelta.
Springer Compact xxJournal Requests (Excluding OA_Gold)1.10.2018 asti Springer LINK.
Ammattilaismedeiat (ent. Summa) (Alma Talent) x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Wiley-Blackwell xxJournal Requests (Excluding OA_Gold)FinELibillä kirjastokohtaiset tunnukset.
e-kirjat
Ebook Academic Complete (ent. Ebook Central, Ebrary) (ProQuest) xxBook Report 2Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain. HUOM. Organisaatioilla jotka ovat ottaneet käyttöön PDA/PAL-mallin, käyttötilastot sisältävät sekä Academic Complete -paketin että PDA/PAL-hankintojen yhteenlasketut latausmäärät vuoden 2017 loppuun saakka ja tammikuusta 2018 eteenpäin ainoastaan Academic Complete -paketin.
ECCO - Eighteenth Century Collections Online (Cengage) x Book Report 2
EEBO - Early English Books Online (ProQuest) x
Ellibs x Tilastot saadaan sähköpostitse puolivuosittain.
O'Reilly Safari Learning Platform: Academic Edition (ProQuest) xx Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain. HUOM! Safari siirtyi uudelle alustalle ja uuteen tilastointitapaan vuoden 2019 alusta.
Viitetietokannat
Répertoire International de Littérature Musicale RILM (EBSCO)x xDatabase Search and Item Usage
Medicx Tilastot saadaan sähköpostitse.
PQ Collection (ent. CSA) -tietokannat (Arts&Humanities, Complete, Social Sciences, Technology) xx Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
SciFinder Scholarx x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain. HUOM! SciFinder-aktiivisuuksien laskentatapa on muuttunut vuoden 2019 alusta.
Scopus (Elsevier)x Database Search and Item Usage
Ulrichsweb Tilastoja ei kerätä.
Web of Science (Clarivate Analytics)x Database Search and Item UsageTilastoluvuissa mukana myös lataukset WoS APIn kautta organisaatioiden omiin CRIS-järjestelmiin.
Hakuteokset
BonnierPro x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Britannica ImageQuest xx
Edilex (Edita) xx Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Elsevier-hakuteokset MRW (Enc. of Language and Linguistics, Enc. of Materials, Handbook in Economic Series, Int. Enc. of Education, Int. Enc. of Social and Behavioral Sciences) xx
Encyclopædia Britannica online xx
Fokus Talous+Verotus ja Fokus Juridiikka (Alma Talent) Tilastoja ei saada aineistopaketeittain.
Grove Art Online ja Grove Music Online (Oxford University Press) x Platform UsageTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
JBI Complete (OVID)x Database Search and Item UsageJBI Tools-osiosta ei saada tilastoja.
Kansallisbiografia (KB) x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Knovel (Elsevier) x Tilastot saadaan sähköpostitse.
MathSciNetx xDatabase Report
MOT-aineistot (Kielikone Oy)x x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Nationalencyklopedin xx Tilastot saadaan sähköpostitse.
OECDiLibrary xxPlatform UsageFinELibillä kirjastokohtaiset tunnukset.
Oxford English Dictionary (OED) (Oxford University Press) xxPlatform UsageTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Oxford Reference Online (ORO) (Oxford University Press) x Platform UsageTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Reaxys (Elsevier)x Tilastot saadaan sähköpostitse.
RedFoxx Tilastot saadaan sähköpostitse kerran vuodessa.
SAGE Research Methods Online (SRM)x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
SFS Onlinex x Tilastoidaan ICS-standardiryhmien avaukset. Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Statista x Book Report 2Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
SuomenLaki (Alma Talent) x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain. Suomen laki on siirtynyt uuteen raportointijärjestelmään v. 2017 alusta ja uudelleen v. 2018 alussa: tilastot tästä lähtien eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tilastojen kanssa.
Talouselämän vaikuttajat (TEV) x Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.

Mitä tunnuslukuja lasketaan?

FinELib-aineistoista lasketaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat aineiston käytön tehokkuutta tilaajaorganisaatioissa. Tunnusluvut ovat käyttötilastojen tapaan nähtävissä Halti-tietokannassa.

TunnuslukuSelitys
hinta per lukukerta tai lataus (artikkeli/kirjan luku/koko kirja)yhden katsotun dokumentin hinta
hinta per tiedonhakuyhden aineistossa tehdyn tiedonhaun hinta
lukukerrat tai lataukset per käyttäjä (/käyttäjäluku)lukukertojen tai latausten määrä yhtä käyttäjää kohden
hinta per käyttäjähinta yhtä käyttäjää kohden
hinta per lehtihinta yhtä lehteä kohden
tiedonhaut per käyttäjä (/käyttäjäluku)tiedonhakujen määrä yhtä käyttäjää kohden

Huom! Kaikkien aineistojen kohdalla ei ole saatavissa kaikkia tunnuslukuja.

Tilastotietojen päivittämisaikataulu ja tilastoinnin haasteet

FinELib-toimisto kerää aineistojen käyttötilastot kustantajien palvelimilta. Tilastot päivitetään Haltiin noin kahden kuukauden viiveellä, esim. kesäkuun käyttötilastot ovat näkyvissä syyskuun alkupuolella. Aikataulun taustalla on kansainvälinen COUNTER-tilastosuositus, joka velvoittaa suositusta noudattavia kustantajia ilmoittamaan tilastotiedot 30 päivän viiveellä. Lisäksi FinELib-toimsito tarvitsee aikaa tietojen keräämiseen, tarkistamiseen ja karhuamiseen ennen tilastojen päivittämistä Haltiin.

Joidenkin aineistojen osalta tilastoja ei ole saatavissa kuukausittain vaan neljännesvuosittain, puolivuottain tai kerran vuodessa, minkä vuoksi kyseisten aineistojen käyttötilastot myös päivitetään Haltiin harvemmin.

COUNTER-tilastosuositukset e-aineistoille

Kustantajien, välittäjien ja kirjastojen yhteinen kansainvälinen COUNTER-projekti (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) on tuottanut elektronisten aineistojen käyttötilastointiin sovellettavia suosituksia vuodesta 2002 lähtien. COUNTERin suurin vaikutus näkyy ulkomaisilta kustantajilta saatujen tilastotietojen yhdenmukaisuudessa, luotettavuudessa ja vertailtavuudessa. Suomalaiset kustantajat eivät noudata COUNTER-tilastosuositusta.

COUNTER-hankkeen sivut: https://www.projectcounter.org/

Ks. aineiston COUNTER-yhteensopivuus: https://www.projectcounter.org/about/register/

Tilastotietojen siirto Haltista KITT:iin

FinELib-aineistojen käyttötilastot siirretään keskitetysti KITT-yhteistilastotietokantaan. Kirjastojen tarvitsee syöttää KITT:iin vain suorien aineistotilaustensa käyttötilastot. Tarkemmat tiedot tilastointikäytännöistä ovat luettavissa KITT-käyttäjän käsikirjasta.


  • No labels