Paikka: Etäkokous, Zoom

Aika: 13-15

Läsnä:

Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopisto
Ilkka Haataja, Taideyliopisto
Katriina Jylhä, Vaasan kaupunginkirjasto
Outi Hintikka, Kirjastopalvelu
Ville Huhtala, Helsingin yliopisto

Matias Frosterus, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja
Antti Impivaara, Kansalliskirjasto, sihteeri
Alex Kourijoki, Kansalliskirjasto
Jarmo Saarikko, Kansalliskirjasto
Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
Minna Kantanen, Kansalliskirjasto

Agenda

 • Osallistujien esittäytyminen
 • LIKI-ryhmän rooli, kokoonpano ja tehtävät
 • Puheenjohtajan valinta
 • Vuoden LIKI-kokousten määrä ja ajankohdat
 • Wiki-sivun rakenne ja tekstit
 • Johdatus BIBFRAMEen ja LKD-tietomalliin
 • Työstö: opinnäytehuomautus ja väitöskirjahuomautus LKD-tietomallissa
  • Jätettiin seuraavaan kokoukseen 

Kokous alkoi klo 13:00.

Osallistujat ja LKD:n työryhmä esittäytyivät.

Ryhmän kokoonpano

 • Matias Frosterus puheenjohtaja kevään ajan. 
  Tarkoitus on katsoa kokoonpanoa syksyllä uudelleen, kun ryhmän jäsenien käsitys ja tuntuma töistä sekä aiheista on kasvanut. 

Kokousten määrä ja ajankohdat:

 • Toukokuun puolivälin tienoilla, kesäkuun puolivälissä, syyskuun alkupuolella, lokakuun loppupuolella, joulukuun alkupuolella


Keskustelua käytiin ryhmän tehtävistä ja roolista.

 • LKD-projekti kehittää tietomallia 2024, mutta jatkossa tarvitaan ryhmän panosta ja asiantuntevuutta tietomallin ja siihen liittyvien asioiden suhteen, esim. Metatietosanaston kehittäminen.
  Ryhmän toivotaan voivan ottaa kantaa linkitetyn datan asioihin ja kehittämiseen, jatkossa myös mm. teosten tunnistaminen ja konversioihin liittyvät asiat tulevat olemaan keskeisiä.
 • Keskusteltiin myös massakorjauksista ja siitä, miten dataa tulee olemaan paikalliskannoissa ja Melindassa.
 • Ryhmälle päätettiin luoda yhteinen sähköpostiryhmä, 


Marja-Liisa Seppälä esitteli miten RDA ja BIBFRAME mappautuvat.

RDA-BIBFRAME-mappaus 

Tietomallin kehitys

Tarkoitus on koettaa testata mallia Sinopiassa; Melindan alustaratkaisu on siirtynyt, mutta kokeilussa on kuvailutyökaluna Sinopia.
Johtoajatuksena on, että vaikka tietomalli on ajateltu järjestelmäriippumattomaksi, niin tavoitteena on kokeilla, miten kuvailijaystävällisesti malli toimii.
Eli tietomallin olisi toimittava järjestelmissä.

Konversiot BIBFRAME-Marc21 välillä tapahtuvat Kongressin kirjaston ohjelman avulla, jota sovitetaan tietomallin tarpeisiin.
BIG, eli BIBFRAME interoperability group suunnittelee miten tiedonvaihto onnistuu eri BIBFRAME-mallien välillä.


 • No labels