• Torstaina / Thursday 29.2.2024

Etäkokous Zoomilla / Remote meeting via Zoom klo 13-14 / at 1-2 pm

The link was sent to the pääkäyttäjä user mailing list.

Edellinen kokous / Previous meeting: 2024-02-15 Pääkäyttäjäverkoston kokous

Muistio / Memo

Kehittäjätuokio / Developers' hour

 • Koha-Suomi gave support on Marc templates, and on Editx. Further steps next week
 • Call slips under development (Fikka)
 • Improvements in handling latinized Cyrillic texts in Marc

Muut asiat / Other issues

 • Discussed mail and SMS templates, Anneli's example: https://github.com/KohaSuomi/Koha-23x/wiki/Uudet-viestipohjat#holddgst. See also https://wiki.koha-community.org/wiki/Notices_with_Template_Toolkit
 • EBSCO has told they have a GOBI-Koha API for ordering: "Having the integration will reduce the double work you have to do, so it would be worth considering." Is it, has anyone investigated this more? According to this discussion Kohan hankinnan yhteydet aineistontoimittajien järjestelmiin only finnish dealers have been involved in planning so far.
  • No time to discuss now, Ari will check the last time there were talk about this. 
 • Tieteellisten kirjastojen Koha-yhteenliittymän ERM-etätyöpaja 25.3. Tiedotusta tulossa 4.3. jälkeen. 
 • Tiedoksi: Kansalliskirjasto on päättänyt ottaa OpenAthens - tunnistautumispalvelun käyttöön tutkimuskirjaston lisensioiduille e-aineistoille. Ensisijaisesti ohjelmiston integrointi pyritään toteuttamaan Finnan OpenID Connect -rajapinnan kautta, ja tavoite saada tämä toimimaan tämän vuoden aikana. Näin Kansalliskirjaston asiakkaat omasta taustaorganisaatiostaan riippumatta voisivat etäkäyttää aineistoja, joihin Kansalliskirjasto on ostanut käyttöoikeuden. Tämä ei siis liity Kansalliskirjaston omiin kulttuuriperintöaineistoihin eikä FinElib-aineistoihin.
 • Jiran siirto on menossa, se on tällä hetkellä rajatussa käytössä. Uusi Jira avattaneen maanantaina 4.3., kerromme osoitteesta yms. sitten

Seuraava kokous / Next meeting

 • Next meeting in March, 14th > Päivi will be back • No labels