Aliryhmä 

Reeta, Satu


dc.description.accessibilityfeature-kenttä

Arvojoukko

 1. Otsikkotasot on koodimerkitty
 2. Navigointi mahdollista
  • navigointi voi olla mahdollista sisällysluettelon tai vaikka hakemiston avulla; tämän avaamista ohjeistukseen kannattaa miettiä
  • yksi vaihtoehto on yhdistää kohdat 1 ja 3 arvoksi 3 (Navigointi mahdollista) ja kertoa ohjeistuksessa, että se kattaa myös otsikkotasojen koodimerkinnän
  • MARC-mäppäyksessä kohtien 1 ja 3 erottaminen ei vaikuta mahdolliselta
 3. Kuvilla vaihtoehtoiset kuvaukset
  • ohjeistettava, että myös kaaviot sisältyvät tähän kohtaan
 4. Taulukot saavutettavia
  • toistuva otsikkorivi
  • taulukoita ei käytetty tekstin sivulle asetteluun
 5. Looginen lukemisjärjestys
  • olennainen PPT-esityksissä, ei niinkään muissa tekstiaineistoissa Myös InDesignillä tehdyissä PDF-tiedostoissa (Celian tieto)
  • yksi vaihtoehto on yhdistää kohdat 4 ja 5 arvoksi 5 (looginen lukemisjärjestys) ja kertoa ohjeistuksessa, että se kattaa myös taulukot (toisaalta emme ehkä voi luottaa siihen, että ohjeita luetaan tarkasti)
 6. Matemaattiset/kemialliset kaavat saavutettavia
  • Myös fysiikan kaavat kuuluvat tämän alle; ohjeistusasia?
 7. Tekstitys kuulovammaisille
  • Tämä ei itse asiassa ole vain videoille, vaan jos tekstitietueeseen on upotettu audiota, siitä pitäisi saavutettavuusvaatimuksten mukaisesti olla tarjolla myös tekstiversio.
 8. Ei tietoa saavutettavuudesta
 9. Ei saavutettava


dc.description.accessibilitysummary-kenttä

Vapaaehtoinen, vapaamuotoinen tekstikenttä, ihmisluettavaksi tarkoitettu

Viimeistely

Celian Kirsi Ylänteen kommentit sähköpostitse arvojoukkoon:

Kohta 5: Looginen lukemisjärjestys. Tieto on tärkeä ppt(x)-tiedostojen lisäksi myös esim. InDesignilla tehdyissä pdf-julkaisuissa. Jos ID:ssa ei ankkuroida kuvia oikein, niiden lukemisjärjestys koodimerkinnöissä voi olla melkein mitä vaan. Usein kuva ja sen alt-teksti voivat olla sivun tai luvun lopussa, mikä ei vastaa visuaalista tai loogista järjestystä. Ongelmia lukujärjestyksessä voi olla myös julkaisuissa, joissa on marginaalissa nostoja tai huomautuksia.

Kohdat 1 ja 2: Otsikoiden merkkauksesta ja navigoitavuudesta. Kyseessä on kaksi eri asiaa. Kun otsikot on merkattu semanttisesti oikein, apuvälineillä on mahdollista liikkua esimerkiksi luvun sisällä otsikoiden välillä. Navigoitavuus taas edellyttää, että julkaisuissa on jonkinlainen sisällysluettelo. Epub-formaatissa on erillinen navigointitiedosto, joka lukuohjelmissa antaa käyttäjälle mahdollisuuden liikkua julkaisussa. Kyseinen navigointitiedosto ei kuitenkaan välttämättä sisällä linkkejä kaikkiin otsikoihin vaan esim. vain h1- ja h2-tason otsikoihin. Pdf-julkaisussa voi olla esimerkiksi kirjanmerkkien avulla rakennettu navigointimahdollisuus.

Äänikirjoista: Onko muilla dc-kentillä (esim.  dc.format.content) tarkoitus kertoa, että kyseessä on äänikirja? Oletan, että MPKK tarkoittaa äänikirjoja eikä kirjoissa, joissa teksti ja ääni on synkronoitu.

 • Tällä hetkellä äänikirjoissa on metadatakentässä dc.type arvona fi=äänikirja|sv=ljudbok|en=audiobook|. Sillä kerrotaan mm. Finnalle, että kyseessä on äänikirja (ei näy tietuesivulla).

to 28.3.24 kokous Celian Kirsi Ylänteen ja Miia Kirsin kanssa

Celialaisten mukaan dc.description.accessibilityfeature-kentän arvojoukko näyttää toimivalta ja kattavalta. He pitivät hyvänä sitä, että arvojoukko on kohtuullisen pieni, sillä sen myötä on todennäköistä, että kentän arvot valitaan oikein kuvaamaaan todellista tilannetta. Kun kentän käytöstä saadaan käytännön kokemusta, tieto lisääntyy ja arvoja voidaan muokata.

Ohjeistus, miten arvoja käytetään, on olennaisen tärkeää. Kerroimme organisaatioiden saavutettavuusohjeistus -alaryhmästä ja tarkoituksesta linkittää dokumenttipohjan käyttö ja kenttään valittavat arvot ohjeistuksessa, mitä ideaa celialaiset pitivät onnistuneena.

Celialaiset nostivat esiin tekstityksen: Se ei koske vain videoita, kuten aiemmin on ryhmässä oletettu. Myös tekstiin upotetusta audiomateriaalista on tarjottava tekstiversio. Tämä on nyt kirjattu ylle arvojoukon selityksiin (kohta 7). 

Puhuttiin äänikirjoista ja todettiin, että aluksi äänikirjojen saavutettavuutta koskevat seikat voi kirjata vapaamuotoiseen dc.description.accessibilitysummary -kenttään. Se, että kyseessä on äänikirja, tallennetaan edelleen dc.type -kenttään Tällä hetkellä äänikirjojen saavutettavuusominaisuuksille ei ole olemassa mallia, mutta sellainen on tekeillä, ja sen valmistuttua sitä kannattaisi hyödyntää myös suomalaisen arvojoukon määrittämisessä. Todennäköisesti äänikirjojen saavutettavuusominaisuuksille kannattaa tehdä tuolloin oma kenttä.

Kaikkinensa kokouksen lopputulema oli, että arvojoukko kelpaa, ja voimme keskittyä sen ohjeistamiseen.


 • No labels