Kuvailun ohjesivut siirretään uudelle alustalle XWikiin helmikuun puoliväliin mennessä. Ohjesivujen siirto johtuu siitä, että Helsingin yliopisto luopuu nykyisen wikin alustapalvelusta kustannussyistä. Kaikki HY Wikin julkiset sivustot siirretään avoimeen lähdekoodiin perustuvalle XWiki-alustalle. Nykyisiin ohjeisiin tulee päivityskatko 29.1.2024 alkaen, mutta ohjeet ovat kuvailijoiden käytössä normaalisti. Päivityskatkon aikana ohjeiden ylläpitäjät muokkaavat ohjeita uudella alustalla. Kun tarvittavat korjaukset on tehty, ohjesivut avataan uusissa osoitteissa. Uusista osoitteista tiedotetaan heti, kun ne ovat käytettävissä.

Siirto koskee seuraavia sivustoja:

sekä näitä vanhoja ohjesivuja, joita ei enää ylläpidetä:

Lisätietoja kuvailun asiantuntijaryhmiltä: 

kumea-posti (at) helsinki.fi 
muusa-posti (at) helsinki.fi
sisa-posti (at) helsinki.fi