49. etäkokous 4.4.2024 klo 13.00–14.36

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Antti Heikkinen (Oulun kaupunginkirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Anu Sormunen, puheenjohtaja (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Poissa: Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Haataja.

2. Antti Heikkinen Muusan jäseneksi

Yleisten kirjastojen neuvosto on nimennyt Antti Heikkisen yleisten kirjastojen kolmanneksi edustajaksi Muusassa.

Toivotettiin Antti tervetulleeksi Muusaan ja toimitettiin esittäytymiskierros.

3. Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäynti

Saatiin käytyä Toivo Kuulan luettelo loppuun ja aloitettiin Pingoud'n luettelon läpikäynti.48. etäkokous 29.2.2024 klo 13.00–14.36

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen, puheenjohtaja (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Milja Vanhanen, poistui klo 14 (Yle Arkisto)

1. Sanastoasiat

Käytiin läpi Muusan käsittelyä vaativia YSO-, SLM- ja SEKO-termiehdotuksia.

2. Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden konversiosuunnitelma

Muusan etäkokouksessa 15. tammikuuta 2024 jatkettiin yhtenäistettyjen musiikkimekkeiden konversiosuunnittelua. Sovittiin, että Tapani M. laatii hahmotelmaa konversiosuunnitelmasta Excel-taulukkoon. Muusan kokouksessa 6. helmikuuta 2024 sovittiin, että katsotaan konversiosuunnitelmahahmotelmaa seuraavassa etäkokouksessa.

  • Käytiin läpi konversiosuunnitelmahahmotelmaa. Jatketaan läpikäyntiä seuraavissa kokouksissa.47. etäkokous 15.1.2024 klo 14.02–15.30

Mukana: Ilkka Haataja, puheenjohtaja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)

YMN-luetteloiden konversiosunnittelun jatko

Etäkokouksessa 19. syyskuuta 2023 hahmoteltiin, miten yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluettelot saataisiin konvertoitua MARC 21:n auktoriteettiformaatin muotoon.

Jatkettiin konversiosuunnittelua. Erityisesti keskusteltiin teoksen osien merkitsemisestä auktoriteettitietueeseen. Kevyt ratkaisu olisi luetella osat 680-kentässä. Osille, joilla on ohjeluetteloissa omat yhtenäistetyt nimekkeensä, voisi kenties luoda omat tietueensa. Tapani M. laatii hahmotelmaa konversiosuunnitelmasta Excel-taulukkoon. Katsotaan hahmotelmaa Muusan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa tai myöhemmin erikseen sovittavassa kokouksessa.

  • No labels