Finnaan tarjotut digitaaliset aineisto- ja tietomäärät pääsevät täyteen potentiaaliinsa kehittyvän jatkokäytön myötä. Aineistoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa nykyistä monipuolisemmin mm. datamassoja hyödyntävän tutkimuksen ja tekoälyn nopean kehityksen ansiosta.

Tavoitteena on edistää Finnan kautta saatavien digitaalisten aineistojen ja niiden kuvailutietojen käyttöä datana. Keskeistä tavoitteen saavuttamisen kannalta on Finnan rajapintapalveluiden kehittäminen.

”Esimerkiksi dataintensiivisen tutkimuksen kasvun myötä huomio kiinnittyy tietomassoihin yksittäisten aineistojen sijaan. Finnalla on datan kokoajana ja välittäjänä tässä merkittäviä mahdollisuuksia,” Finnan johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen sanoo.Kun digitaalisia objekteja ja kuvailutietoja hyödynnetään sekä ihmisvoimin että yhä enemmän koneellisesti, on niiden korkea laatu entistäkin tärkeämpää. Finnan sadat aineistontarjoajat ovat laadun takaamisessa avainasemassa.

“Yhteistyössä on hyvä pyrkiä FAIR-periaatteiden noudattamiseen”, Virtanen toteaa.

Periaatteiden tarkoitus on tehdä datasta:

  1. Löydettävää (Findable)
  2. Saavutettavaa (Accessible)
  3. Yhteentoimivaa (Interoperable)
  4. Uudelleenkäytettävää (Reusable).

Ensi viikolla päätämme visioviikot paneutumalla perustehtäväämme "Finna tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön".