Finna on jo yli kymmenen vuoden tarjonnut käyttäjilleen tietoa, elämyksiä ja mahdollisuuksia oppimiseen. Nyt palvelun visio on kirkastettu vuosille 2025–2028. Seuraavien viikkojen aikana avaamme uutta visiota postituslistallamme pala palalta. Ääneen pääsevät niin Finnan ohjausryhmän puheenjohtajat kuin finnalaisetkin.Teknologisen kehityksen  huiman tahdin ja yhteiskunnan paremman palvelemisen vuoksi Finnan tulevalle suunnalle haluttiin muodostaa yhteinen tahtotila päivittämällä aiempaa, osin jo toteutunutta visiota. Suunta muodostui yhteistyössä  Finnan satojen asiakasorganisaatioiden, Kansalliskirjaston Finna-tiimin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

”Osa vision muutoksista on pieniä, mutta niillä visio on tuotu nykyhetkeen ja sen ambitiotasoa nostettu”, kertoo Ismo Malinen, Museoviraston kuvakokoelmien yli-indentti ja Finnan  ohjausryhmän puheenjohtaja.

Tulevina vuosina Finnassa panostetaan erityisesti käyttökokemukseen, älykkääseen tiedonhakuun sekä aineistojen jatkokäyttöön. Finnassa on kyettävä vastaamaan sekä teknologisiin edistysaskeleisiin että globaaleihin ilmiöihin.  

”Finnassa erityisesti kaksi asiaa ratkaisevat sen tulevaisuuden: käytettävyys ja sisältö. Käyttökokemuksen on pysyttävä kilpailukykyisenä ja vastattava eri käyttäjäryhmien, kuten digitaidoiltaan erinomaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Sisällöiltään Finna on runsaudensarvi, joten tässäkin suhteessa sen tulevaisuudennäkymä on valoisa”, toteaa Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjaston johtaja  ja Finnan ohjausryhmän varapuheenjohtaja.

Yhteistyö on Finnan toiminnan kulmakivi ja erottamaton osa vision toteutumista. Yhteistyö tulee nousemaan entistä keskeisempään rooliin, sillä Finnan visiossa on kyse yhteistyön mahdollistamasta muutosmatkasta.  

”Entisestään vahvistuva yhteistyö ja yhteishankkeet ovat olennaisia, jos taloudelliset resurssit vähenevät. Uusien teknologioiden käyttöönotto edellyttää yhteistyötä ja yhteistä suuntaa”, Ismo Malinen toteaa.  

Finnan visio muodostuu kolmesta kärjestä ja perustehtävästä. Seuraavina viikkoina paneudumme niihin Finna-tiimiläisten voimin:  

  • Tarjoamme erinomaisen käyttökokemuksen
  • Kehitämme älykkäitä tapoja löytää tietoa
  • Edistämme aineistojen hyödyntämistä datana
  • Tehtävämme on tarjota kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön.