Ontologiokehittäjien yhteistyöryhmä käsitteli 12.10.2023 kokouksessaan kulttuurisensitiivisyyteen ja sulkutarkenteisiin liittyviä asioita. Keskustelun pohjalta YSO-pohjaisten ontologioiden yhteisiin kehityslinjauksiin tehtiin 31.10.2023 alla oleva muutokset.

Lisättiin linjauksiin seuraava kohta

Termit ja kulttuurisensitiivisyys

 • Käytettävä termi tai ohjaustermi, joka on tunnistettu kulttuurisensitiivisyyden kannalta ongelmalliseksi, varustetaan huomautustekstillä. Huomautusteksti on termi- ja kielikohtainen. YSOssa termi varustetaan infoikonilla, jonka yhteydessä huomautusteksti näytetään.
 • Huomautusteksteissä on kaksi vaihtoehtoa, koska ongelmallisia termejä on kahta tyyppiä. Vaihtoehto a sopii tapauksiin, joissa on kyseessä ohjaustermi, vaihtoehto b tapauksiin, joissa on kyseessä käytettävä termi:
  • a) "Termimuoto on havaittu vanhentuneeksi tai syrjiväksi. Se on säilytetty sanastossa tiedonhaun mahdollistamiseksi."
  • b) "Termimuoto on havaittu vanhentuneeksi tai syrjiväksi, mutta käytettävissä ei ole toistaiseksi korvaavaa, vakiintunutta termiä.”
  • Vaihtoehto b:n tapauksissa mikäli korvaava, vakiintunut termi myöhemmin havaitaan, voidaan ongelmallinen termi siirtää ohjaustermiksi ja muuttaa huomausteksti vaihtoehto a:n mukaiseksi.

Tehtiin kohtaan "Sulkutarkenteet" seuraava muokkaus:

 • Poistettiin lauseet "Sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyy. Jos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne."
 • Korvattiin nämä lauseella: "Sulkutarkenteeksi valitaan käsitteen yläkäsite, aihealue, tieteenala tai muu merkityksen tai merkityseron kiteyttävä tarkenne."

Lisättiin kohtaan "Sulkutarkenteet" seuraavat esimerkit:

 • Sanastossa on kaksi "vaaliohjelmat"-käsitettä. Toisen yläkäsite on "televisio-ohjelmat", toisen "ohjelmat (suunnitelmat)". Ensin mainitun yläkäsite on selkeä ja helppotajuinen ja siten muodoksi sopii "vaaliohjelmat (televisio-ohjelmat)". Jälkimmäisessä kuitenkin yläkäsitteen myötä sulkutarkenteeksi tulisi vaikeaselkoinen tuplasulkumuoto "vaaliohjelmat (ohjelmat (suunnitelmat))", joten sulkutarkenteeksi soveltuu paremmin yksinkertaisempi muoto "vaaliohjelmat (suunnitelmat)".
 • Sanastossa on "friisit", joka tarkoittaa friisin kieltä puhuvaa kansaa. Tälle tarvitaan sulkutarkenne, ettei se sekoittuisi rakennusten koristefriiseihin. Yläkäsite on "eurooppalaiset", mutta sulkutarkenteena tämä on turhankin tarkka ja saattaa herättää kysymyksiä: miksi tämä rajataan nimenomaan eurooppalaisiin? Asuuko friisejä muuallakin kuin Euroopassa? Soveltuvampi ja vähemmän hämmennystä herättävä muoto on "friisit (kansat)".
 • Sanastossa on sekä rotta, tarkoittaen rottalajia, latinaksi Rattus norvegicus, että rotat, tarkoittaen rottien sukua, latinaksi Rattus. Ensin mainittu on jälkimmäisen alakäsite, joten yläkäsitteen käyttäminen ei tässä ole mahdollista, kuten ei myöskään aihealue. Latinankielinen termi ei sekään ole suositeltava, koska erottelua ei ole hyvä tehdä muunkielisellä tarkenteella. Koska laji ja suku ovat tässä erottava tekijä ja sanat ovat selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä, muodoiksi sopivat "rotta (laji)" ja "rotat (suku)".

Poistettiin kohdasta "Sulkutarkenteet" seuraavat esimerkit:

 • Esim. "maantieto"-käsitteen yläkäsite on "oppiaineet", jolloin sulkutarkenne on muotoa "maantieto (oppiaineet)".
 • Itsenäisyys-termi esiintyy YSOssa kahdessa käsitteessä, jotka on varustettu sulkutarkentein: "itsenäisyys (valtiot ja yhteisöt)" ja "itsenäisyys (yksilöt)".

Edellä mainitut poistetut esimerkit ovat vanhentuneita, koska YSOssa ei ole käsitteitä, joiden käytettävä termi olisi "maantieto (oppiaineet)" tai "itsenäisyys (valtiot ja yhteisöt)".

 • No labels