Aika: 10.10.2023 klo 10.15–12.14
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Kannila (AK103) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen, puheenjohtaja (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)
Etänä: Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Poissa: Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)

1. Ajankohtaista

1.1. Puheenjohtaja

Muusan kokouksessa 5. syyskuuta 2023 tehdyn päätöksen mukaisesti Muusan puheenjohtajana toimii 10.10.–6.11.2023 Ilona Heinonen.

1.2. Puheenjohtajien kokous 12.9.2023

Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kokous järjestettiin 12. syyskuuta 2023.

 • Käytiin läpi kokouksen anti.

1.3. Sidottu- ja nidottu-merkintöjen korjausajo

Kumea on kokouksessaan 6. syyskuuta 2023 päättänyt seuraavaa (lainaus kokouksen muistiosta):

020$q sidosasutermit sidottu ja nidottu konvertodaan kansityyppitermeihin kovakantinen ja pehmeäkantinen. Aiemmin on jo konvertoitu rengaskirjat kierreseliksi ja kaksiosaiset termit, kuten nidottu, kovakantinen kovakantisiksi. Konversio tehdään alla olevan taulukon mukaisesti.

sidottu kovakantinen
nidottu pehmeäkantinen
inbunden hårda pärmar
häftad mjuka pärmar

Konversiota on alettu tekemään Melindassa ja se saataneen loppuun vuoden 2024 alussa. Myös paikalliskannat voivat aloittaa konversion tekemisen.

Halutaanko vastaava korjausajo tehdä myös 024- ja 028-kentille?

 • Muusa kannattaa korjausajoa myös 024- ja 028-kentille.

1.4. $e-osakentän poisto tekijä-nimekekirjauksista

Kumea päätti kokouksessaan 7. toukokuuta 2019 luopua roolitermien merkitsemisestä tekijä-teoskirjauksissa 7XX-kentissä. Tuolloin todettiin, että Muusa ohjeistaa musiikkiaineistojen osalta osakentän käytöstä.

Kumea on pyytänyt Melinda-palveluilta, että jos X00-kentässä on $t, niin kentän $e poistettaisiin.

Sopiiko tämä myös musiikkiaineistoille?

 • $e-osakentän poisto musiikkiaineistojen tekijä-nimekekirjauksista sopii, mutta samalla toivotaan, että analyyttisissä 7XX-kentissä olevista tekijä-nimekekirjaukseen sisältyvistä säveltäjän nimistä merkitään erillinen tekijälisäkirjaus, johon sisällytetään myös $e-osakenttä. Jos samalta säveltäjältä on tietueessa useita tekijä-nimekekirjauksia, tehdään samasta säveltäjästä vain yksi tekijäkirjaus. Toivotaan, että 7XX-kentät järjestyisivät siten, että ensin tulisivat tekijä- ja näiden jälkeen tekijä-nimekekirjaukset
 • Korjataan sovellusohjeen esimerkit ja lisätään ohje, että analyyttiseen tekijä-nimekekirjaukseen sisältyvästä säveltäjän nimestä voi tehdä lisäksi erillisen tekijäkirjauksen.

1.5. Finnan työpaja kirjastoverkkopäivillä

Finna järjestää työpajan kirjastoverkkopäivillä liittyen musiikkitiedonhakuun.

Työpajaan toivotaan myös muusalaisten edustusta.

Tietoa koko tapahtumasta ja ilmoittautuminen: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kirjastoverkkopaivat

2. Kuvailukysymykset

Kysymys librettojen kuvailusta

Jatkettiin Muusan kokouksessa 5.9.2023 aloitetun kysymyksen käsittelyä.

Muusan sähköpostiin 12.7.2023 saapunut kysymys:

Savonlinnassa on parhaillaan oopperajuhlat käynnissä ja sain kuvailtavaksi librettoja, jotka samalla ovat myös käsiohjelmia.

Esimerkkinä (kuvia viestin liitteenä) minulla olisi libretto ”Herttua Siniparran linna & Oma huone”. Tämä jäi erityisesti pohdituttamaan, kun kyseessä on kooste, koska se sisältää kaksi eri teosta, joilla on omat eri tekijänsä. Erityisetsi haluaisin tietää, meneekö kuvailu oikein, jos kirjaan seuraavasti:

100-kenttä jää tyhjäksi (ja pääkirjaus tulee nimekkeestä)
245 00 a Herttua Siniparran linna & Oma huone /

245 c vastaava toimittaja Sonja Eiramo = Bluebeard's Castle & A Room of One's Own / responsible editor Sonja Eiramo. (tarvitaanko muita vastuullisuustietoja tässä yhteydessä, vai riittääkö niiden merkintä 700-kenttiin?)
505 00 ‡a Herttua Siniparran linna / säveltäjä Béla Bartók -- Oma huone / säveltäjä Outi Tarkiainen (merkitäänkö säveltäjää tähänkään, vai libreton kirjoittaja?).

Muitakin vinkkejä saa antaa. Yhden tärkeän huomautuksen sain hakutietoihin liittyen. ”Librettojen, sanoitusten ja muiden musiikkiteoksissa käytettyjen tekstien auktorisoidussa hakutiedossa ensisijaista nimekettä edeltää tekstin kirjoittajan (libretistin, sanoittajan) auktorisoitu hakutieto.” Eli enää 100-kenttään ei librettojen kohdalla koskaan merkitä säveltäjää?

Vielä viimeinen asia joka jäi pohdituttamaan, on oikean luokan valinta. Tavanomaisesti käyttäisin luokkaa 78.351, mutta Fintossa luokan 78.351 ohjataan näin: "Tähän myös oopperalibretot silloin, kun pääsanana on säveltäjän nimi, muuten ko. kirjallisuuden lajin mukaiseen luokkaan." Nyt kun säveltäjää ei enää pääsanana käytetä (?), mihin luokkaan libretot kuuluvat? Minua auttanut toinen kuvailija pohti 83.2-luokkaa, jonka käytöstä löytyy Finnasta muutama esimerkki. Tässä kuitenkin pohdituttaa se, että kirjastossamme libretot ovat omassa hyllyssään 78.351. Luokka 83.2. olisi melko tavalla eri paikka tälle. Voisiko 78.351 pitää lisäluokkana, jota käyttää kirjastossamme? Pohdin löydettävyyttä asiakkaidenkin näkökulmasta.

 • Oletus siitä, ettei tietueeseen tallenneta 100-kenttää, on oikea.
 • Toimittajan merkitseminen vastuullisuustietoihin riittää.
 • Säveltäjä ei ole libreton tekijä, joten myöskään 505-kenttään ei merkitä säveltäjää vaan libreton kirjoittaja.
  • Samasta syystä libreton auktorisoituun hakutietoon ja täten myöskään 100-kenttään ei merkitä säveltäjää.
 • Aineistoon sisältyvistä teoksista (libretoista) olisi hyvä tehdä joko analyyttiset lisäkirjaukset 700-kenttiin tai erilliset osakohdetietueet.
 • YKL-luokituksessa voi jatkaa vanhaa käytäntöä.

3. Seuraavat kokoukset

Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäynti 19.10.2023 klo 13–14 etäyhteydellä

Sanastokokous 30.10. klo 14.30–15.30 etäyhteydellä

Seuraava varsinainen kokous 7.11.2023 klo 10–12

 • No labels