Päänimeke on manifestaation (ilmiasun) ensisijainen nimeke. Päänimeke kattaa myös aiemman ja myöhemmän päänimekkeen.

Tarkemmat tiedot päänimekkeestä RDA Toolkitissä. Osa päänimekettä koskevista ohjeista manifestaation nimekkeen yhteydessä RDA Toolkitissä.

Päänimeke on pakollinen, kun kuvaillaan suppealla tai laajalla tasolla.


Tiedon merkitseminen

Päänimekkeen tieto jäljennetään kuvailtavan aineiston tiedonlähteestä.

Vaihtoehtoiset nimekkeet sisällytetään päänimekkeeseen.

Lisää ohjeita päänimekkeen merkitsemisestä päänimeke-luvussa ja manifestaation nimeke -luvussa RDA Toolkitissä.


Aineistokohtaiset merkitsemisohjeet

Aineiston osan nimeke ja numero sekä osille yhteinen nimeke eli yhteisnimeke merkitään päänimekkeeseen. 

Koostemaisten aineistojen (aggregaattien) päänimekkeeksi merkitään aineistokokonaisuuden kokoava nimeke.

Musiikkiaineistojen päänimekkeeksi merkitään sävellystyyppi ja tiedonlähteessä olevat tiedot mm. esityskokoonpanosta, sävellajista, sävellyksen ajankohdasta ja numerosta.

Jatkuvien aineistojen (esim. sarjojen, lehtien, päivittyvien aineistojen ja moniosaisten monografioiden) osien nimekkeiden pienet muutokset eivät vaikuta päänimekkeeseen.

Lisää aineistokohtaisia ohjeita päänimeke-luvussa ja manifestaation nimeke -luvussa RDA Toolkitissä.


Päänimekkeen sepittäminen

Jos tieto päänimekkeestä ei löydy aineistosta, poimitaan tieto muusta tiedonlähteestä.

Jos tieto ei löydy muustakaan tiedonlähteestä, tieto sepitetään.

Sepitetty nimeke muodostetaan yhdestä tai useammasta seuraavasta tiedosta:

  • aineiston luonne (esim. kartta)
  • aineiston aihe
  • tekstin alkusanat
  • aineistoa luonnehtiva fraasi

Musiikkiaineiston sepitetty nimeke muodostetaan yhdestä tai useammasta seuraavasta tiedosta:

  • esityskokoonpano
  • sävellaji
  • numeromäärite

Sepittämisestä tehdään huomautus (huomautus nimekkeestä).

Lisää ohjeita päänimekkeen sepittämisestä manifestaation nimeke -luvussa RDA Toolkitissä.


  • No labels