Aika: keskiviikko 15.11. klo 12-16

Paikka: Zoom

Ilmoittautumiset: viimeistään pe 10.11.

Työpajaa ei tallenneta.


Työpajan ohjelma

12.05 Tilaisuuden avaus / Kristiina Hormia-Poutanen

12.20 Keskustelu seuraavan tuloskauden tavoitteista 

13.00 Lyhyt katsaus Linkitetty kirjastodata -projektiin / Matias Frosterus

13.15  Tauko

13.35 Kirjastosektoreiden keskeiset teemat

14.15 Ryhmätyöt

 • Alustukset teemoihin
  Teemat:
  • Teostason kuvailu ja tuotanto jatkossa / Katri Riiheläinen ja Marja-Liisa Seppälä
   • Alla ryhmissä käsitellyt kysymykset ja niihin liittyvää keskustelua:
    • Miten teoksen kuvailua voidaan edistää jo nyt?
     • Kuvailusääntöjen mukaan muodostetun teosviittauksen voisi tallentaa jokaiseen MARC 21:n bibliografiseen tietueeseen (ainakin tästä eteenpäin)
     • Teoksen kuvailuun liittyvää ohjeistusta ja koulutusta voisi lisätä
    • Mitä hyviä ja huonoja puolia teoksen kuvailuun liittyy?
     • Teos helpottaa aineiston tunnistamista, yhtenäistää kuvailutietoa ja tuo esiin teoksen välisiä (intertekstiaalia) viittauksia
     • Teosten automaattinen tuottaminen tietokannoista olevista metatiedoista tuottaa väärin yhdistyviä kuvailuja
    • Miten näet teoksen kuvailun osana kuvailukokonaisuutta jatkossa?
     • Teostietojen kansainvälinen vaihtaminen toivottavaa, mutta epävarmaa
     • Luonteva bibliografinen jatkumo: edellyttää teoskuvailun osaamista
     • Helpottaa kuvailua jatkossa, alkupanostuksen jälkeen
     • Keskeinen kuvailun osa-alue tiedonhaun näkökulmasta
  • MARCista BIBFRAMEen / Minna Kantanen ja Matias Frosterus
  • Miten saadaan ihmiset kiinnostumaan kuvailutyöstä? / Anneli Renfors ja Eeva Klinga-Hyöty
   • Ryhmissä arveltiin kuvailutyön kiinnostamattomuuden johtuvan siitä, että kirjastolaiset hakeutuvat mieluummin työtehtäviin, joita arvostetaan enemmän ja joihin myös työllistytään. Harvoin, jos koskaan, haetaan kirjastojen työpaikkailmoituksissa työtekijöitä kuvailutehtäviin.
   • Kiinnostusta vähentää kuvailutyön osaamisvaatimukset ja jatkuva uudistuminen. Kuvailutyö vaatii jatkuvaa uusien asioiden opettelua. Toisaalta ryhmissä uskottiin siirtymisen linkitettyyn kuvailudataan ja MARC-formaatista luopumisen lisäävän kiinnostusta. Linkitetty kirjastodata, uuden tietomallin mukainen kuvailu, myös pelottaa.
   • Kuvailijoiden osaamisvaatimusten määrittelyn ja kuvailijoiden työn palkitsemisen uskottiin lisäävän kiinnostusta kuvailutyöhön.
   • Todettiin myös, että monet haluavat kuvailla eli kiinnostusta kyllä on, mutta ymmärrys kuvailutyön vaativuudesta tuntuu puuttuvan.

15.30 Yhteenveto

16.00 Työpaja päättyy

 • No labels