Aika: 5.9.2023 klo 13.15–15.10
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Collan (C222) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, puheenjohtaja, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)
Etänä: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto
Poissa: Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

 • Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapani Moisio.

2. Ajankohtaista

2.1. Muusan puheenjohtajuus

Muusa on ollut ilman puheenjohtajaa 1. syyskuuta 2023 alkaen. Kuluvan toimikauden jäljellä olevalle ajalle eli vuoden 2023 loppuun asti tarvitaan siis uusi puheenjohtaja.

Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien puheenjohtajan, sihteerin ja muiden jäsenten roolit ja vastuut on kuvattu kuvailuryhmien sivuilla olevassa taulukossa.

Etäkokouksessa 15. elokuuta 2023 päätettiin, että Muusan puheenjohtajuuden jatkosta sovitaan syyskuun varsinaisessa kokouksessa. Keskusteltiin alustavasti, että jos ryhmälle ei saada valittua yhtä puheenjohtajaa loppukaudeksi, voisi vaihtoehtona olla myös kiertävä puheenjohtajuus.

 • Päätettiin, että loppukauden ajan eli vuoden 2023 loppuun asti Muusan puheenjohtajuus kiertää aakkosjärjestyksessä siten, että seuraava puheenjohtaja aloittaa vuoronsa aina Muusan varsinaisena kokouspäivänä. Loppukauden puheenjohtajina toimivat näin ollen seuraavat Muusan jäsenet:
  • Ilkka Haataja 5.9.–9.10.
  • Ilona Heinonen 10.10.–6.11.
  • Anna Kanerva Lamppu 7.11.–4.12.
  • Johanna Parviainen 5.–31.12.

2.2. Teos MARC 21:ssä -projekti

Teos MARC 21 -projektin eräänä musiikkiteosauktoriteettien tuotannon ja hyödyntämisen osaratkaisuna on noussut esiin ajatus yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden konvertoinnista MARC 21 -muotoon ja tietojen tallentamisesta Asteriin. Yhtenä mahdollisesti melko kevyenä toteutustapana voisi olla, että ohjeluetteloissa olevat tiedot vietäisiin esimerkiksi Excel-muotoon ja konvertoitaisiin sitten MARC 21:een.

Jotta työ pääsisi käyntiin, olisi ensin syytä hahmotella, mitä tietoja taulukkoon otetaan. Tämän voisi toteuttaa käymällä läpi jokin tai joitakin PDF-muodossa olevia luetteloita ja katsomalla, millä tavalla niitä olisi järkevää purkaa taulukkomuotoon. Jatkotyöstöstä voisi sitten keskustella ohjeluetteloiden tietokantaprojektista vastaavan Jaska Järvilehdon kanssa.

 • Keskusteltiin aiheesta ja sovittiin työn jatkosta:
  • Ilkka hahmottelee, mitä tietoja ohjeluetteloista otettaisiin mukaan konversioon
  • järjestetään etäkokous asian tiimoilta 19. syyskuuta 2023 klo 13–14.

2.3. SEKOn kolmikielistäminen

SEKOn kolmikielistämisprojektin ("SEKO3") Github-repository on siirretty osoitteeseen https://github.com/NatLibFi/seko. Käyttöoikeudet ovat tällä hetkellä Jarmolla, Tuomaksella, Tapanilla ja Muusalla. Muitakin voidaan tarpeen mukaan lisätä.

Jarmo Saarikon tavoitteena on tuottaa SEKO3:sta testiversio esimerkiksi Finton kehityspalvelimelle.

Jarmon perusajatuksia uuteen versioon ovat:


 • Keskusteltiin aiheesta ja todettiin, että projekti on edelleen tarpeellinen ja Muusa pyrkii tukemaan sen edistymistä parhaansa mukaan. Aiempaa suurempaa panosta Muusalla ei kuitenkaan ole toistaiseksi mahdollista antaa projektille lukuisien muiden resursseja vievien kehittämiskohteiden vuoksi. Pohdittiin, että sanaston ruotsinkielistämisen edistämisen kannalta voisi olla hyödyllistä, jos mukana olisi esimerkiksi Åbo Akademin edustaja.

3. Kuvailukysymykset

3.1. Rinnakkaisnimekkeet

Muusan kokouksessa 2. marraskuuta 2022 tutustuttiin MLA:n ohjeeseen, jossa ohjeistetaan rinnakkaisten tietojen merkitsemisestä kuvailussa: Supplements to Best Practices for Music Cataloging Using RDA and MARC21. Supplement 2: Recording Parallel Data Using ISBD in MARC and Minimally Punctuated MARC. Ryhmä päätyi ratkaisuun, että ohjeen mukaisia rinnakkaisten tietojen merkitsemisen tapoja voitaisiin noudattaa suomalaisessakin kuvailussa.

Muusan kokouksessa 7. joulukuuta 2022 sovittiin, että musiikin sovellusohjeeseen lisätään ainakin MLA:n ohjeiden 3c ja 3d mukaiset esimerkit. Milja on laatinut esimerkkien luonnokset ja jakanut ne muusalaisten kommentoitavaksi Google Docsissa.

Kokouksessa 4. huhtikuuta 2023 käytiin läpi luonnosta. Sovittiin, että Milja laatii vielä tiivistetyn ohjeluonnoksen, jonka hyväksynnän jälkeen esimerkit selityksineen lisätään sovellusohjeeseen.

 • Käytiin läpi tiivistetty versio ohjeluonnoksesta. Lisätään esimerkit Musiikin RDA-sovellusohjeeseen.

3.2. Kysymys librettojen kuvailusta

Muusan sähköpostiin 12.7.2023 saapunut kysymys:

Savonlinnassa on parhaillaan oopperajuhlat käynnissä ja sain kuvailtavaksi librettoja, jotka samalla ovat myös käsiohjelmia.

Esimerkkinä (kuvia viestin liitteenä) minulla olisi libretto ”Herttua Siniparran linna & Oma huone”. Tämä jäi erityisesti pohdituttamaan, kun kyseessä on kooste, koska se sisältää kaksi eri teosta, joilla on omat eri tekijänsä. Erityisetsi haluaisin tietää, meneekö kuvailu oikein, jos kirjaan seuraavasti:

100-kenttä jää tyhjäksi (ja pääkirjaus tulee nimekkeestä)
245 00 a Herttua Siniparran linna & Oma huone /

245 c vastaava toimittaja Sonja Eiramo = Bluebeard's Castle & A Room of One's Own / responsible editor Sonja Eiramo. (tarvitaanko muita vastuullisuustietoja tässä yhteydessä, vai riittääkö niiden merkintä 700-kenttiin?)
505 00 ‡a Herttua Siniparran linna / säveltäjä Béla Bartók -- Oma huone / säveltäjä Outi Tarkiainen (merkitäänkö säveltäjää tähänkään, vai libreton kirjoittaja?).

Muitakin vinkkejä saa antaa. Yhden tärkeän huomautuksen sain hakutietoihin liittyen. ”Librettojen, sanoitusten ja muiden musiikkiteoksissa käytettyjen tekstien auktorisoidussa hakutiedossa ensisijaista nimekettä edeltää tekstin kirjoittajan (libretistin, sanoittajan) auktorisoitu hakutieto.” Eli enää 100-kenttään ei librettojen kohdalla koskaan merkitä säveltäjää?

Vielä viimeinen asia joka jäi pohdituttamaan, on oikean luokan valinta. Tavanomaisesti käyttäisin luokkaa 78.351, mutta Fintossa luokan 78.351 ohjataan näin: "Tähän myös oopperalibretot silloin, kun pääsanana on säveltäjän nimi, muuten ko. kirjallisuuden lajin mukaiseen luokkaan." Nyt kun säveltäjää ei enää pääsanana käytetä (?), mihin luokkaan libretot kuuluvat? Minua auttanut toinen kuvailija pohti 83.2-luokkaa, jonka käytöstä löytyy Finnasta muutama esimerkki. Tässä kuitenkin pohdituttaa se, että kirjastossamme libretot ovat omassa hyllyssään 78.351. Luokka 83.2. olisi melko tavalla eri paikka tälle. Voisiko 78.351 pitää lisäluokkana, jota käyttää kirjastossamme? Pohdin löydettävyyttä asiakkaidenkin näkökulmasta.

 • Kysymyksen käsittely jäi kesken, ja sitä jatketaan Muusan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa.

4. Seuraavat kokoukset

Sanastokokous perjantaina 22.9.2023 klo 10–11

Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäynti tiistaina 26.9.2023 klo 14–15

Seuraava varsinainen kokous tiistaina 10.10.2023 klo 13–15

 • No labels