Paikka:        Zoom-etäkokous, linkki kalenterikutsussa

Kutsutut:

Johanna Vesterinen, pj
Eevaliisa Colb
Esa-Pekka Keskitalo
Jussi Kärki
Kirsi Laasasenaho
Hanna Martikainen
Kaisa Hypén
Sirpa Janhonen
Erkki Tolonen
Ari Ahlqvist

Muistio

1  Edellisen kokouksen muistio

Ohjausryhmän edellinen kokous oli 9.6.2023. Muistion hyväksyminen

2 Projektin tilannekatsaus ja projektiryhmän asiat ohjausryhmään

Ari kertoo projektiryhmän terveiset. Ohjausryhmän kanta päätöstä odottaviin asioihin. Ohjausryhmän jäsenten toivotaan tutustuvan projektikokousten muistioihin ennen kokousta.

ReSharen tämänhetkinen tilanne suhteessa ”show stoppereiksi” tai kriittisiksi kysymyksiksi todettuihin asioihin:

1 Niteen tilatiedon päivittyminen tilaavan ja lainaavan kirjaston järjestelmien välillä

ReShare toimittaa tilatun niteen tiedot lainavan kirjaston järjestelmään siellä määräajaksi käytettäväksi. Tänä aikana järjestelmien välillä ei välity tietoja niteestä. Airut-hankkeen tavoite on saada Varastokirjaston kokoelma näkymään asiakkaalle oman kirjaston kokoelman jatkeena, ja mahdollistaa varaaminen ja lainan uusiminen normaalisti. Tämä edellyttää tilatietojen välittymistä. Tähän ReShare on esittänyt ratkaisuksi liittymisen ReShare-yhteisöön ja kehitysehdotuksen tekemistä asiasta.

Projektiryhmä on miettinyt kiertoteiksi Varastokirjaston järjestelmään pitkiä laina-aikoja, automaattista uusintaa tai virkailijatoimista uusimista Varastokirjaston järjestelmässä. Pitkät laina-ajat ovat kuitenkin jäykkiä, ja saadun tiedon mukaan Varastokirjaston johtokunnan mielestä eivät sovi toimintaperiaatteeseen. Muut ratkaisut vaatisivat ylimääräistä virkailijatyötä, mikä ei ole hankkeen tavoite.

2 Tilauksen viestit Almassa

Aiemmin on edistystä tapahtunut, mutta edelleenkään kaikki viestit eivät välity, eikä tilaaminen tarkoitetulla tavalla kaikilta osin suju

3 Niteettömien kausijulkaisujen/artikkelien tilaaminen

ReSharen kautta on voinut tilata kausijulkaisujen numeroita tai artikkeleita vain siinä tapauksessa, että julkaisuun liittyy vähintään yksi nidetietue. Tämä pitäisi olla nyttemmin mahdollista kiertää, mutta ratkaisu on varsin kömpelö. Se vaatii ReSharen autoresponderin poistamista käytöstä, jolloin ReShare ei reagoi niteettömyyteen, mutta ei mihinkään muuhunkaan tilauksen esteeseen.

Projektiryhmä on miettinyt ongelman kiertämistä lisäämällä Varastokirjaston niteettömiin julkaisuihin ns. tekoniteen koneellisesti. Se mahdollistaisi tilaamisen, vaikka asiakkaan edelleen pitäisi tässä tapauksessa yksilöidä mitä hän täsmälleen hakee.

Esillä on ollut myös mahdollisen sähköisten artikkelikopioiden toimittamisen vaikutus niteettömien julkaisujen fyysisten kappaleiden tilaamistarpeeseen.


3 ISO 18626 -standardin toteutuspyrkimys Kohaan

Ohjausryhmän ohjeistus projektiryhmälle 9.6.2023: ReSharen testausta jatketaan 30.11. saakka, mutta tämän rinnalla jatketaan pyrkimyksiä saada Koha tukemaan ISO ILL 18626 -kaukopalvelustandardia. Kansalliskirjaston toimeksiannosta Hypernova Oy:ssä on aloitettu tilanteen kartoitus ISO 18626-ratkaisun rakentamiseksi.

4 Hankkeen jatko v. 2023

5 Muut asiat

https://www.stks.fi/koulutus/save-the-date-26-10-2023-missa-ne-kirjat-on-kirjastot-pienenevissa-tiloissa-seminaari/

Kirjastoverkkopäivät 25.-26.10.2023.

6 Seuraava kokous

13.10. kello 9:30 zoomissa, linkki kalenterikutsuissa

  • No labels