Aika: 6.6.2023 klo 10–12
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Pohto (CK137) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Tuuli Äärilä, puheenjohtaja (Kirjastopalvelu)
Etänä: Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)

1. Ajankohtaista

1.1. Muusan puheenjohtajuus

Muusan puheenjohtajan kausi päättyy 30. kesäkuuta 2023 (katso kokouksen 40 muistio).

 • Sovittiin, että Muusan puheenjohtajana jatkaa Tuuli Äärilä 31. elokuuta 2023 saakka.

1.2. Ehdotus automaattisen bibliografisen kuvailun vähimmäistasosta

Kuvailustandardiryhmä Kusti on työstänyt ehdotuksen koko- tai puoliautomaattisesti tuotettavien bibliografisten metatietojen vähimmäistasosta.

Kusti on pyytänyt kommentteja ehdotukseen kuvailun kansallisilta asiantuntijaryhmiltä ja Kansalliskirjaston asiantuntijoilta 15.6.2023 mennessä.

 • Keskusteltiin aiheesta, mutta ei kirjattu erillisiä kommentteja kuvailutasotaulukkoon. Aihe vaatisi hieman perusteellisempaa taustoitusta, ennen kuin Muusa kokee pystyvänsä antamaan tarkempia kommentteja.
 • Tuuli vie Muusan terveiset kuvailuryhmien puheenjohtajien seuraavaan kokoukseen.

1.3. 382-kentän haettavuuden kehittäminen

Muusan kokouksessa 2. toukokuuta 2023 käytiin läpi ehdotusluonnosta 382-kentän haettavuuden kehittämisestä. Sovittiin, että Ilkka laatii kommenttien pohjalta version, jonka voi lähettää Finna-palveluiden käsiteltäväksi.

 • Tarkistettiin luonnoksen päivitetty versio.
 • Sovittiin, että Ilkka laatii ja lähettää lopullisen version ehdotuksesta Finna-palveluille.

1.4. Teos MARC 21:ssä -projekti

Kokouksessa 2. toukokuuta 2023 sovittiin, että muusalaiset perehtyvät Teos MARC 21:ssä -projektin sivuihin ja MARC 21 -auktoriteettiformaattiin teoskuvailun näkökulmasta. Tulevissa kokouksissa aletaan laatia musiikkiteosten auktoriteettitietueiden vähimmäistason määrittelyä.

 • Tutustuttiin projektin sivuilla olevaan taulukkoon, jossa on määritetty teosauktoriteetteihin tallennettavia kenttiä.
 • Todettiin, että tässä vaiheessa musiikkiteosten auktoriteettitietueille ei voi asettaa kovinkaan tiukkaa vähimmäistasoa. Niin kauan kuin teoksen elementtejä tallennetaan bibliografisiin tietueisiin, ei voi vaatia, että samat tiedot tallennetaan myös auktoriteettitietueeseen. Tallennusalustan mukana tulevien tietojen lisäksi ainoastaan 1XX- ja 670-kentät todettiin sellaisiksi, jotka tulisi tallentaa aina auktoriteettitietueisiin.

1.5. Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäynti

Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloista on saatu käytyä läpi Armas Järnefeltin, Yrjö Kilpisen ja Uuno Klamin teosten luettelot. Kokouksissa on noussut esiin joitakin teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamiseen liittyviä yleisempää linjausta vaativia kysymyksiä.

 • Lisätään Musiikin RDA-sovellusohjeen hakutieto-ohjeisiin tarkennuksia seuraavista aiheista:
  • musiikkitermeistä koostuvat nimekkeet (ks. kokous 15.3.2023, kohta 1.1.)

  • vaihtoehtoisen esityskokoonpanotermin merkitseminen teoksen hakutietoon (ks. kokous 11.5.2023, kohta 1.1.)

  • samannimisten laulujen hakutietojen erottavat elementit (ks. kokous 11.5.2023, kohta 1.2.)

  • lukusana teoksen ensisijaisessa nimekkeessä (ks. kokous 29.5.2023, kohta 1.).

2. Kuvailukysymykset

2.1. Asterin teosauktoriteettien tunnisteet teoskirjauksiin

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on nyt mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

 • Lisätään Musiikin MARC 21 -sovellusohjeeseen ohje teosauktoriteettikannan tunnisteista ja täydennetään esimerkkejä $0-osakentillä.

2.2. Osakohteiden 773-kentän uusi ohjeistus

Kumea on päivittänyt suositusta 773-kentän osakenttien käytöstä. Lisätietoja Kumean kokouksen 8.3.2023 pöytäkirjasta.

 • Kumean suositus ei aiheuta tässä vaiheessa tarvetta 773-kentän ohjeistuksen muutoksiin Musiikin RDA-sovellusohjeessa.

3. RDA-asiat

Lähteet-osion tekstit

Uuden RDA Toolkitin käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden yhteyteen laadittavien musiikkiaineistoa koskevien ohjeiden luonnokset on saatu käytyä kertaalleen läpi. Tämän jälkeen luonnoksiin on lisätty tarkennuksia termin Valikoima lisäämisestä epätäydellisen koosteen ensisijaiseen nimekkeeseen ja auktorisoituun hakutietoon. Puhtaaksikirjoitetut luonnokset sijaitsevat RDA-linjaus- ja -esimerkkiehdotusten sivulla. Tarkennettavaa on vielä musiikkiteoksen auktorisoidun hakutiedon ohjeessa koskien taidemusiikin koosteäänitteiden hakutietojen muodostamista. Muusan kokouksessa 7. helmikuuta 2023 tästä ei päästy edelleenkään täydelliseen yksimielisyyteen.

 • Tarkennettujen ohjeiden tämänhetkisiä versioita aletaan viedä RDA Toolkitin tuleviin päivityksiin.

Muutosehdotus musiikkiteoksen ensisijaisen nimekkeen ohjeeseen

Ohjeessa on nyt seuraavanlainen kohta:

Yksittäiselle musiikkiteokselle merkitään nimeke, josta jätetään pois seuraavat tiedot:

    merkintö esityskokoonpanosta (vaikka tällainen merkintö olisi osa yhdyssanaa, jos jäljellejäävä sana tai sanat ovat sävellystyypin nimi)
    sävellaji
    järjestys-, opus- ja temaattisen teosluettelon numero
    perus- ja järjestysluvut, elleivät nämä ole erottamaton osa nimekettä. Peruslukua pidetään erottamattomana osana nimekettä, jos lukusanaa seuraa jokin muu sijamuoto kuin nominatiivi
    sävellysajankohta

Ehdotus muutetuksi ohjeeksi:

Yksittäiselle musiikkiteokselle merkitään nimeke, josta jätetään pois seuraavat tiedot:

    merkintö esityskokoonpanosta (vaikka tällainen merkintö olisi osa yhdyssanaa, jos jäljellejäävä sana tai sanat ovat sävellystyypin nimi), ellei tämä ole erottamaton osa nimekettä
    ...

Muutostarvetta selventävä esimerkki:

Teoksen nimeke on tiedonlähteessä Kaksi laulua pianon säestyksellä. Nykyistä ohjetta noudattamalla teoksen ensisijaiseksi merkittäisiin "Kaksi laulua säestyksellä", koska ohjeen mukaan merkintö esityskokoonpanosta jätetään pois. Ehdotetun muutoksen jälkeen teoksen ensisijaiseksi nimekkeeksi merkittäisiin Kaksi laulua pianon säestyksellä, koska merkinnön esityskokoonpanosta voi katsoa olevan erottamaton osa nimekettä.

 • Hyväksyttiin muutosehdotus.

4. Seuraavat kokoukset

Etäkokous tiistaina 15. elokuuta klo 13.00–14.15 etäyhteydellä. Aiheena sanastoasiat, Muusan puheenjohtajuus sekä yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäynnin jatkosta sopiminen.

Muusan varsinaisten kokousten järjestämistä jatketaan syyskuusta alkaen pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 13–15. Syyskauden kokouspäivät ovat:
5. syyskuuta
10. lokakuuta
7. marraskuuta
5. joulukuuta.

Lisäksi järjestetään tarvittaessa etäkokouksia esimerkiksi sanastoasioiden käsittelyä varten.

 • No labels