Olennaisuusarvio eli Finnan vastuullisuuden tärkeimpien osatekijöiden tunnistaminen on tehty, ja etenemme seuraavaksi varsinaisten toimenpiteiden suunnitteluun. Olennaisuusarviossa hyödynnettiin laajasti Finnan sidosryhmien näkemyksiä, ja kiitämmekin kaikkia selvitystyöhön osallistuneita!

Arvioimme omaa toimintaamme kriittisesti, ja haluamme niin vastuullisuustyössä kuin sen viestimisessäkin keskittyä konkreettisiin tekoihin ja niiden vaikutuksiin. Finnan vastuullisuustyöstö on tiiviisti yhteydessä Helsingin Yliopiston sekä Kansalliskirjaston kestävän kehityksen työhön.  Tavoitteisiin kuuluu mm. hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.  

”Työstämämme asiat ovat pitkälti samoja, kuin mitä asiakasorganisaatioissamme mietitään. Toiveena onkin kaikkia hyödyttävä yhteistyö myös vastuullisuuden tiimoilta sekä jatkuvan kehittämisen periaate”, Finnan vastuullisuutyötä suunnitteleva Susanna Eklund kertoo. 

Kestävyysajattelu on Finnassa otettu läpileikkaavaksi osaksi yksikön toimintaa. Digitaalisuuden kahtalainen vaikutus tiedostetaan hyvin: toisaalta digitaaliset palvelut säästävät esim. turhia matkoja ja paperin kulutusta, mutta toisaalta tiedonsiirto sekä tiedon säilyttäminen kuluttavat energiaa. Energian kulutukseen voi kuitenkin Finnassa vaikuttaa teknisten resurssien tehokkaalla käytöllä ja esim. aineiston käyttötapoihin vaikuttamalla. Finnan päästöjen tarkka laskeminen ei vielä onnistu, mutta se on pitkän tähtäimen tavoite, yhteistyössä CSC:n ja Helsingin yliopiston kanssa.

”Säästäväisyys on hyve. Mietimme jatkuvasti, miten kehitämme palvelua niin, että sen tuottamiseen kuluu mahdollisimman vähän energiaa. Tämä tapahtuu esim. hyödyntämällä selaimen välimuistia, tehokasta koodia sekä varmistamalla, ettei Finna tee ns. turhia asioita, kuten lataa sisältöjä, joita käyttäjä ei näe”, kertoo Ere Maijala, Finnan pääkehittäjä.

Olennaisuusarvio ohjaa koko vastuullisuustyötä


”Vastuullisuustyön suunnittelu edistyy hitaasti mutta varmasti. Halusimme hyödyntää olennaisuusarvioinnissa Finnan jo olemassa olevia rakenteita, kuten alkuvuoden laajaa käyttäjäkyselyä. Sen kautta saimme käyttöömme lähes 40 000 vastaajan näkemykset. Huolellinen työstö luo Finnan vastuullisuudelle vankan perustan, johon voimme nojata tulevina vuosina”, Susanna Eklund toteaa. 
Olennaisuusarvioinnissa koottiin kuvaa siitä, mitkä vastuullisuuden teemat ovat erityisen tärkeitä aineistojen tarjoajille ja Finnan loppukäyttäjille. Näiden perusteella Finnan vastuullisuudelle on hahmottunut kolme pääteemaa, joiden alle mahtuu sekä Finnan perustyöhön kuuluvia elementtejä että uusia haltuun otettavia osaamisalueita.

Finnan loppukäyttäjille erityisen tärkeitä olivat mm. esteettömyystoimintojen ja monikielisyyden kehittäminen, päästöjen minimoiminen ja ohjeet aineistojen eettiseen käyttöön.

Olennaisuusarvio esiteltiin Finnan ohjausryhmälle toukokuussa, josta etenemme teemojen avaamiseen konkreettisiksi toimenpiteiksi ja vastuiksi​. Tarkastelemme myös sitä, mitkä sopivat nykyisiin rakenteisiin ja mitä uutta on rakennettava.  Vastuullisuus otetaan osaksi muun toiminnan suunnittelua ja se huomioidaan myös Finnan käynnissä olevassa vision päivittämisessä.

Finnan vastuullisuustyötä esiteltiin maaliskuisessa tietoiskussa. Katso tilaisuuden tallenne täältä.