Aika: ti 28.11.2023 klo 13:15-15:00

Paikka: Zoom

Kutsutut

Ryhmän jäsenet

 • Jounio, Tiina (Oulun yliopisto / OuluREPO)
 • Kallio, Merja (Vaasan yliopisto / Osuva) - puheenjohtaja
 • Kejonen, Eetu (Åbo akademi / Doria)
 • Lehtilä, Tapani (Tampereen yliopisto / Trepo)
 • Liikala, Minna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Julkari)
 • Lindström, Susanna (Suomen Pankki / Kaisu)
 • Maisalmi, Outi (Väylävirasto / Doria)
 • Marjamaa, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Myllyharju, Mari (Valtioneuvoston kanslia / Valto)
 • Niskanen, Anita (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus / Doria)
 • Nokelainen, Ilkka (LUT-yliopisto / LUTPub)
 • Nurmi, Erkki (Taideyliopisto / Taju)
 • Nyqvist Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu /Theseus)
 • Parviainen, Joonas (Maanpuolustuskorkeakoulu / Doria)
 • Pennanen, Mikko (Turun yliopisto / UTUPub)
 • Raja-Hanhela, Toni (Lapin yliopisto / Lauda)
 • Salminen, Nina-Mari (LUKE / Jukuri)
 • Tolonen, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Tuomaala, Tiina (Tilastokeskus / Doria)

Muut kutsutut

 • Johansson, Elise (Luonnonvarakeskus / Jukuri)
 • Skonbäck, Sari (Tilastokeskus / Doria)
 • Tapola, Anne (Luonnonvarakeskus / Jukuri)

Kansalliskirjaston asiantuntijat

 • Hahl, Päivi
 • Ilva, Jyrki (paikalla klo 13.25 alkaen)
 • Kuuskoski, Reeta
 • Moubarik, Anis
 • Niininen, Satu (Kansallisbibliografiapalvelut)
 • Oksman, Miika - sihteeri
 • Pietarila, Emma
 • Viita, Samu 

Asialista

 1. Kokouksen avaus
  1. Elise Johansson Lukesta mukana kokouksessa
 2. Metadata-asiaa
  1. Julkaisuarkistojen kuvailuverkosto (Julku) aloittanut toimintansa / Reeta Kuuskoski
   1. Päätehtävänä julkaisuarkistojen metadatasuosituksen päivittäminen
   2. Mukana edustajia myös muista kuin Kansalliskirjaston ylläpitämistä julkaisuarkistoista
    1. Verkostolla verkkosivut ja sähköpostilista
   3. Verkoston ensimmäinen kokous pidettiin 21.11.
    1. Ks. muistio
    2. Ryhmän ensimmäinen tehtävä on tietuekohtaisten saavutettavuuskenttien määrittely
     • Todennäköisesti tulossa kaksi kenttää
      • Toisen sisältö valitaan ennalta määritetystä arvojoukosta
      • Toinen on vapaatekstikenttä saavutettavuustietojen yhteenvedolle
     • Menettelytavat? Esim. ajetaanko jokin arvo (ei tietoa saavutettavuudesta?) kaikille aineistoille
      • Todettiin että "ei saavutettava"-tekstin lisääminen takautuvasti kaikkiin tietueisiin ei olisi mielekästä 
      • Osa vanhoistakin julkaisuista on saavutettavia
      • Kenttä on toistaiseksi vapaaehtoinen, joten lisäystä ei ole pakko tehdä
  2. Julkaisujen abstraktit ja CC0 / Minna Marjamaa
   1. Esitys 
    1. Opinnäytteiden avoimuuden osalinjauksessa edellytetään metadatan avaamista CC0-lisenssillä
    2. Miten julkaisujen abstraktien kanssa toimitaan?
     1. Voivat olla tekijänoikeuden alaisia, mutta välitetään CC0-metadatan mukana
     2. Tällä hetkellä Theseuksessa ja monessa muussa julkaisuarkistossa sekä metadata että tiivistelmä ovat julkisesti näkyvillä riippumatta siitä onko kyseessä avoin tai käyttörajattu kokoelma
      1. Opiskelijoita velvoitetaan tallentamaan tiivistelmä avoimesti internetiin niin avoimeen ja käyttörajattuun kokoelmaan
      2. Metadata ja tiivistelmä haravoituvat niin Finnaan kuin esim. Coreen myös käyttörajatusta kokoelmasta. 
     3. Miten jatkossa toimitaan?
      1. Pitäisikö käyttörajatun kokoelman töistä poistaa tiivistelmä näkyvistä vapaasti verkossa ja estää sen haravointi eteenpäin?
      2. Onko avoimen kokoelman töissä tiivistelmä lisensoitu samalla lisenssillä kuin työ itsessään?
    3. Abstraktien käyttö tiedon louhinnassa?
   2. Keskustelua:
    1. Eri korkeakouluissa erilaisia käytäntöjä tiivistelmien tallentamisen suhteen
     1. Tapani Lehtilä toi esiin, että Tampereen yliopistossa tiivistelmän tallentaminen metadatan yhteyteen vapaaehtoista, Theseuksessa taas ei
    2. Samu Viita totesi, että tiivistelmän piilottaminen on DSpacessa teknisesti mahdollista, jos se sijoitetaan erilliseen näkyvyydeltään rajattuun kenttään
    3. Miten abstraktien ja metadatan lisenssit voidaan ilmaista metadatassa? 
     1. Kansallinen metadatasuositus ei tällä hetkellä tarjoa tähän ratkaisua 
     2. Pitäisikö tähän saada tukea suosituksesta tulevaisuudessa?
    4. Metadatan käyttöoikeuksien ilmaiseminen CC-lisenssillä on hyödyllistä
     1. Alalla on myös toimijoita jotka rajoittavat tuottamansa metadatan käyttöä
     2. Todettiin, että CC0 soveltuu parhaiten metadatan lisenssiksi
      1. Ollut Finnassa käytössä jo pitkään
      2. CC BY olisi ongelmallinen siinä vaiheessa, kun metadataa aggregoidaan ja jatkojalostetaan
    5. Tiivistelmien julkaiseminen verkossa ilman CC-lisenssiä ei sinällään ongelma (opinnäytteitäkin julkaistaan ilman CC-lisenssiä!)
     1. Rajoittaa kuitenkin niiden jatkokäyttöä muissa yhteyksissä ja kolmansien osapuolten palveluissa
     2. Esim. Finna suodattaa ne pois oman rajapintansa kautta välittämästään CC0-lisensoidusta metadatasta
     3. Jotkut kansainväliset palvelut (esim. brittien CORE) eivät ota tekijänoikeuksia huomioon samalla tavoin kuin Finna
    6. Todettiin että aiheeseen pitää palata vielä myöhemmin
 3. Saavutettavuus
  1. E-kirjan määritelmä / Reeta Kuuskoski
   1. Kaikista e-kirjoista on annettava saavutettavuustiedot kesäkuusta 2025 alkaen myös takautuvasti
    1. Muokkauksia myös saavutettavuusselosteeseen tehtävä, jos E-kirjoja on k.o. julkaisuarkistossa
    2. E-kirjan tietuekohtaiset saavutettavuusominaisuudet on kerrottava metadatassa
   2. Millaiset julkaisuarkistoaineistot pitäisi luokitella e-kirjoiksi? Mitkä aineistot eivät ole e-kirjoja?
    1. Avi ja Celia toivoneet määrittelyä ja rajanvetoa meiltä
    2. Eri yhteyksissä on keskusteltu siitä, voisiko väitöskirjat luokitella e-kirjoiksi, kun taas muut opinnäytteet eivät olisi e-kirjoja 
     1. Koskeeko myös artikkeliväitöskirjoja, joita noin 80 % kaikista väitöskirjoista?
      1. Yliopistoilla erilaisia käytäntöjä sen suhteen, julkaistaanko myös artikkelit väitöskirjan yhteydessä
     2. Merja Kallion mukaan Vaasassa päätetty, että myös väitöskirjat (ml. artikkeliväitöskirjat) ovat e-kirjoja ja tämän vuoksi e-kirjojen saavutettavuustyö, mm. määrittely- ja rajanvetoasiat olisi hyvä aloittaa pian.
     3. Tapani Lehtilä kertoi, että Tampereen yliopistossa väitöskirjat tehdään kirjastossa pdf-tiedostoiksi. Muiden opinnäytteiden osalta vastuu käytännössä opiskelijoilla, vaikka näille tarjotaan käyttöön tallennuspohjia.
     4. Jyrki Ilva nosti esiin sen, että etenkin isoissa yliopistoissa tähän liittyy resurssikysymyksiä. Väitöskirjoja tulee esim. Helsingin yliopistossa tyypillisesti toistakymmentä viikossa. 
    3. Todettiin että tällä Kansalliskirjaston palveluita edustavalla ryhmällä ei ole yksinään mandaattia näiden kysymysten määrittelyyn
     1. Ryhmäläiset olivat joka tapauksessa yksimielisiä siitä, että alemmat opinäytteet tai rinnakkaistallennetut artikkelit eivät ainakaan ole e-kirjoja
     2. Organisaatioiden omassa sarjassa ilmestyneet julkaisut sen sijaan voisivat olla e-kirjoja
     3. Etenkin väitöskirjojen osalta keskusteluun tarvitaan kuitenkin mukaan myös muut yliopistot
     4. Olisiko keskustelua mielekästä jatkaa Julku-ryhmässä vai tarvitaanko erillinen tilaisuus/foorumi?
 4. Ajankohtaiset DSpace-asiat
  1. Kansainvälisiä DSpace-uutisia / Jyrki Ilva
   1. Versio 7.6.1 julkaistiin 15.11.
    1. Sisältää runsaasti bugikorjauksia ja parannuksia suorituskykyyn, muttei uusia toiminnallisuuksia
   2. Uusia toiminnallisuuksia seuraavan kerran huhtikuussa 2024 ilmestyvässä versiossa 8.0
    1. Suunnitelmana julkaista uusi DSpace-versio (9.0, 10.0, jne.) aina vuosittain huhtikuussa
  2. DSpace 7 -versiopäivitysten suunnittelu
   1. Tilastokeskuksen julkaisuarkisto tulossa testikäyttöön lähiviikkoina
   2. Muiden päivitysten aikataulu pyritään suunnittelemaan alkuvuoden 2024 aikana
   3. Päivitysten etenemisestä ollaan yhteydessä asiakkaiden kanssa sitten kun aikatauluista on parempi käsitys 
  3. Cloudflaren käyttöönotto / Päivi Hahl
   1. Maantieteellisesti hajautettu proxy-palvelu, joka suojaa monenlaisilta verkkohyökkäyksiltä ja tarjoaa hyötyjä myös palveluiden suorituskyvylle
   2. Otettu käyttöön joissakin Kansalliskirjaston palveluissa
    1. Testattiin myös Doriassa
    2. Isojen tiedostojen lataamisessa palveluun vielä selvitettävää
     1. Alimmilla sopimustasoilla yli 100 megan tiedostojen lataaminen palveluun ei mahdollista
     2. Ylemmillä tasoilla raja korkeampi, mutta sopimuksen hinta myös oleellisesti kalliimpi
     3. Kansalliskirjasto selvittää olisiko ongelma kierrettävissä siten, että palveluun ladattavat tiedostot pilkotaan tallennusprosessissa automaattisesti
      1. Ei vaikuttaisi tallentajien käyttökokemukseen
     4. Toinen periaatteessa mahdollinen  vaihtoehto olisi rakentaa erillinen palvelu isojen tiedostojen tallentamiseen
    3. Toinen käyttöönottoa mutkistava kysymys liittyy domainien hallintaan
     1. Kansalliskirjaston hallinnassa olevissa domaineissa (doria.fi ja julkari.fi) melko suoraviivaista
     2. Asiakkaiden hallinnassa olevien domainien osalta saattaisi olla mahdollista hyödyntää asiakkaan omaa Cloudflare-sopimus (jos sellainen on)
     3. Alidomainit saattavat vaikuttaa Cloudflaren hinnoitteluun
    4. Tähän asiaan palataan laajemmin DSpace 7 -versiopäivitysten jälkeen
 5. Nykyisen asiantuntijaryhmän toimikausi (2020-2023) päättyy / Jyrki Ilva
  1. Mikä nykymallissa on toiminut, mitä voisi parantaa?
   1. Ryhmäläiset pitivät ryhmän tähänastista toimintaa mielekkäänä ja hyödyllisenä
   2. Kokoustahti ja niiden sisältö ovat ryhmäläisten mielestä sopivia 
   3. Ryhmä palvelee hyvin tiedonkulkua ja tietojen vaihtoa organisaatioiden kesken
  2. Jatketaanko nykyisellä konseptilla?
   1. Kansalliskirjaston päässä on pohdittu sitä, olisiko ryhmään mahdollista saada mukaan asiakkaita nykyistä laajemmin
    1. Asiakasorganisaatioita kaikkiaan noin 50
     1. Tosin esim. Theseuksen osalta luontevaa, että Theseus-toimisto edustaa kaikkia amkeja
    2. Toimisivatko kokoukset, jos ryhmä kasvaisi nykyisestä?
    3. Miinuspuolena voi olla se, että isommalla porukalla kokousaikojen löytäminen vaikeutuu
  3. Uuden ryhmän jäsenten valinta
   1. Asiaan palataan tammikuussa. Ensin pitää selvittää, miten ryhmän kokoaminen tehtiin viimeksi. 
   2. Merja Kallio on ilmoittanut luopuvansa puheenjohtajuudesta, eli uudelle ryhmälle tarvitaan myös uusi puheenjohtaja
   3. Merjaa kiitettiin hyvin sujuneesta puheenjohtajakaudesta
 6. Muuta ajankohtaista
  1. OKM:n hallinnonalan konsernirakenteen uudistaminen / Jyrki Ilva
   1. Kansalliskirjasto säilyy syksyllä saadun tiedon mukaan Helsingin yliopiston erillislaitoksena myös jatkossa
  2. Open Repositories 2024 Göteborgissa 3.-6. kesäkuuta / Jyrki Ilva
   1. Call For Proposals, deadline 15.12.
    1. Perinteisesti deadlineen on tullut viikon jatkoaika, kenties myös tällä kertaa?
  3. Vanha palveluosoite (doria-oa at helsinki.fi) poistuu lopullisesti vuodenvaihteessa / Reeta Kuuskoski
   1. Palvelupyynnöt pitää lähettää uuteen osoitteeseen (kk-julkaisuarkistot at helsinki.fi)
  4. Seuraavan kokouksen ajankohta
   1. Kokousaikaa ei voi päättää ennen kuin uuden ryhmän jäsenet ovat selvillä
   2. Nykyisen ryhmän jäsenten kesken sovittiin kuitenkin alustavasti, että vuoden ensimmäinen kokous voisi olla tämän vuoden tapaan hybriditapaaminen
    1. Viimeksi kokous järjestettiin huhtikuussa
    2. Ehkä sama ajankohta toimisi myös tällä kertaa?
 7. Kokouksen päättäminen
  1. Pj Merja Kallio päätti kokouksen klo 14.38.
 • No labels