Annif 0.61 on julkaistu! Julkaisu sisältää joukon parannuksia ja uusia ominaisuuksia. Merkittävimmät parannukset ovat sisäisiä muutoksia, jotka mahdollistavat dokumenttien eräkäsittelyn Annifin suorituskyvyn parantamiseksi sekä sujuvoittavat ehdotustulosten esittämistä. Eräkäsittely on mahdollista myös rajapinnan kautta. Annif suggest -komennolla voi myös käsitellä useampia tiedostoja kerralla. 

Julkaisu sisältää lisäksi pienempiä muokkauksia ja huoltotoimenpiteitä. Neuroverkkomallien muistinkäyttöön vaikuttanut bugi on korjattu. Annifin Docker-kuva on päivitetty käyttämään Pythonin versiota 3.10, ja Annifin GitHub-säilössä päähaaran nimi on vaihdettu: uusi nimi on main. Tarkemmat tiedot GitHubissa: https://github.com/NatLibFi/Annif/releases/tag/v0.61.0

Huom.! Seuraava Annfin versio tulee olemaan 1.0. GitHubissa voi keskustella aiheesta englanniksi os. https://github.com/NatLibFi/Annif/issues/616.