Vuoden ensimmäinen YSO-kokous järjestettiin 9.3.2023 neljäntoista osallistujan kesken. Koko päivän kestävät kokoukset järjestetään mieluiten lähikokouksina, ja tällä kertaa Yle tarjosi meille Pasilassa erinomaiset puitteet pohtia kokoukseen karttuneita käsite-ehdotuksia, joita oli kaikkiaan 197. Uusia käsitteitä hyväksyttiin 82. Termiehdotukseksi jäi 25 ehdotusta. Yksi käsite, jälkikäyttö, poistettiin. Kaskut ja anekdootit yhdistettiin käsitteeksi kaskut ja anekdootit. Erilaisia muutoksia ja lisättyjä ohjaustermejä karttui taas runsaasti.

Kuten tavallista, käsitteet edustavat hyvin erilaisia aloja ja kuvailuntarpeita, eivätkä ne liity aiheiltaan toisiinsa, vaan tulevat ehdotusjärjestelmän kautta yksittäisinä muutos- tai lisäyspyyntöinä. Toki näidenkin pyyntöjen taustalla on todellinen käytössä syntynyt havainto ja tästä nouseva ehdotus. Onkin mahdollista erottaa joitain toisiinsa liittyviä kokonaisuuksia, esimerkiksi uusista käsitteistä kestävyysraportointi, ympäristöjalanjälki, ympäristötavoitteet sekä ympäristöluokitukset liittyvät ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

Muista hyväksytyistä käsitteistä voidaan mainita kellopikarikulttuuri, jakardikankaat, paruusia ja jarsanismi. Ehdotus (the) long covid hyväksyttiin muodossa pitkittynyt koronatauti. Eläinkunnasta YSOon hyväksyttiin uusina tulokkaina keskiaasiankoira sekä nokkakala.

Ilman muutosta jäivät ehdotukset kuten muhennokset, teollisuus 4.0, sydänsurut ja strateginen tutkimus. Tämä ei tarkoita, että ehdotukset olisivat olleet huonoja, mutta YSOn laajassa kokonaisuudessa ne eivät tällä erää puoltaneet riittävästi tarvettaan. Monia käsitteitä voi kuvailla hyvin käsitteitä yhdistelemällä, minkä lisäksi tietokannoista tarkistamamme toteutunut käyttö ei aina tue käsitteiden tarpeellisuutta. Kuten on nähty, samoihin termeihin voidaan palata uudelleen tulevissa kokouksissa, jos niiden käytössä on ilmennyt suuria muutoksia tai uusia perusteluja nousee esiin. Useita kertoja tulleita ja selkeästi toisiinsa liittyviä ehdotuksia myös linkitetään toisiinsa YSOn ehdotusjärjestelmässä, jolloin toimituskunta pystyy tarkastelemaan niitäkin suhteessa toisiinsa.

Erilaisia muutoksia jäi seuraavaan kokoukseen, minkä lisäksi ehdotukset avopuolisot, tiedonsiirto ja globaali etelä siirrettiin ongelmakokoukseen. 

Seuraava YSO-kokous on maaliskuussa.