Aika: 7.3.2023 klo 13.08–15.02
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Collan (C222) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Milja Vanhanen (Yle Arkisto), Tuuli Äärilä, puheenjohtaja (Kirjastopalvelu)
Etänä: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto)
Poissa: Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)

1. Ajankohtaista

1.1. Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokoukset

Kuvailuryhmien puheenjohtajat ovat kokoonuneet alkuvuonna kahteen otteeseen: 24. tammikuuta ja 14. helmikuuta.

 • Käytiin läpi kokousten anti.

1.2. Kuvailuryhmien kevään työpaja

Kuvailuryhmien kevään 2023 työpaja järjestetään tiistaina 21. maaliskuuta etäyhteydellä.

 • Käytiin läpi työpajan agendaa. Keskityttiin erityisesti kohtaan Riittävän hyvä kuvailu ja valittiin tarjolla olleista ratkaisuvaihtoehdoista Muusan kannattamaksi vaihtoehdoksi numero 2 (Melinda-kuvailun taso pysyy laajana, mutta suppea taso käyttöön joissakin erikseen määritellyissä aineistoissa (esim. matkaoppaat)).

1.3. Tarkistuksia SEKO-soittimiin

Jarmo Saarikko on jatkanut Sekon kolmikielisen version laatimista, johon hän pyrkii tekemään mahdollisimman moneen käsitteeseen mappaukset sekä Wikidataan että LCMPT-sanastoon. Keskeneräinen Excel-taulukko on nähtävissä githubissa - https://github.com/jarmosaarikko/SEKO.

Hankalista tapauksista on tehty avoimia issueita, ja niihin voi antaa palautetta kuhunkin erikseen: https://github.com/jarmosaarikko/SEKO/issues. Muusan kokouksessa 7.2.2023 sovittiin, että Muusan jäsenet kommentoivat issueita.

 • Päätettiin järjestää erillinen SEKO-kokous 19. huhtikuuta 2023 klo 9–10.

1.4. 382-kentän haettavuuden kehittäminen

Serafia Kari ja Veera Mujunen Finna-palveluista osallistuivat Muusan kokoukseen 7.2.2023 kertoakseen ja keskustellakseen musiikin tiedonhaun kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista. Eräänä konkreettisena toimenpiteenä sovittiin, että Muusa laatii ehdotuksen 382-kentän (esityskokoonpano) haettavuuden kehittämisestä. Tämän jälkeen Finnassa aletaan viedä asiaa eteenpäin.

 • Ensi vaiheessa ehdotetaan parannuksia esityskokoonpanotermien haettavuuteen. Ilkka laatii luonnoksen ehdotuksesta Muusan seuraavaan kokoukseen mennessä. Myöhemmin voidaan pohtia, miten myös esityskokoonpanotietoihin merkityt eri kokoonpanotermejä koskevat lukumäärätiedot saataisiin haettavaksi.

2. Kuvailukysymykset

Osakohteiden 773-kentän uusi ohjeistus

Kumea on hyväksynyt alustavasti muun kuin musiikkiaineiston osalta ehdotuksen 773-kentän uudeksi ohjeeksi RDA-sovellusohjeeseen alla olevin esimerkein. Ohjeistuksen apuna on käytetty OCLC:n ohjeita ja esimerkkejä.

ESIMERKIT

773 0# ‡7 nnam ‡w (FIN01)006024409 ‡t Sotataloustietoutta. X, Sotatalous murroksessa. - ‡d [Helsinki] : Sotataloudellinen seura, 2011. - ‡z 978-951-25-2264-4. - ‡g Sivut 41-47
=> 773 08 ‡i Sisältyy manifestaatioon: ‡t Sotataloustietoutta. X, Sotatalous murroksessa. ‡g Sivut 41-47 ‡z 978-951-25-2264-4 ‡w (FIN01)006024409

773 0# ‡7 nnas ‡w (FI-MELINDA)000087518 ‡t Talous & yhteiskunta. - ‡d Helsinki : Palkansaajien tutkimuslaitos, 1993. - ‡x 1236-7206. - ‡g 3 (1967) : 9, s. 200-230
=> 773 08 ‡i Sisältyy manifestaatioon: ‡t Talous & yhteiskunta. ‡g 3 (1967) : 9, sivut 200-230 ‡x 1236-7206 ‡w (FI-MELINDA)000087518

7730 0# ‡7 nnac ‡w (FIN01)017489827 ‡t Kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset : Heikki Hangan juhlakirja / Hanna Pirinen, Tuuli Lähdesmäki ja Annika Waenerberg (toim.). - ‡h 204 sivua. - ‡z 978-952-5533-25-5. - ‡g Sivut 156-169
=> 773 08 ‡i Sisältyy manifestaatioon: ‡t Kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset : Heikki Hangan juhlakirja. ‡g Sivut 156-169 ‡z 978-952-5533-25-5 ‡w (FIN01)017489827

7730 0# ‡7 nnam ‡w (FIN01)018289592 ‡t Henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsän juhlakirja / toimittajat Suvi Heikkinen & Marjo Siltaoja. -  ‡h 1 verkkoaineisto (155 sivua) -  ‡z 978-951-39-9343-6. - ‡g sivut 107-114 
=> 773 08 ‡i Sisältyy manifestaatioon: ‡t Henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsän juhlakirja. ‡g Sivut 107-114 ‡z 978-951-39-9343-6 ‡w (FIN01)018289592

 • Muutos välimerkitykseen on Muusalle OK, vaikkakaan ei välttämätön.
 • Muusassa jäätiin miettimään syytä $7-osakentän poisjättämiseen. Jos tälle löytyy hyvät perustelut (esim. osakenttää ei pystytä hyödyntämään nykyisissä järjestelmissä), tämä on OK. Osakentästä ei toisaalta ole koettu olevan mitään haittaakaan.
 • $i-osakenttä koetaan tarpeettomaksi lisäykseksi. Siitä ei vaikuttaisi olevan mitään hyötyä esim. Finnan näkymissä. Lisäksi se rajaa 773-kentän kattamaan vain RDA-suhteen sisältyy manifestaatioon, vaikka todellisuudessa kenttä kattaa myös suhteet sisältyy ekspressioon ja sisältyy teokseen.
 • Perustelut osakenttien järjestyksen muutokselle jäivät epäselviksi. Musiikinkuvailussa on pitkät perinteet osakohdetietueiden luomiselle, ja 773-kenttän osakentillä on vakiintunut järjestys, joka periytyy ISBD-säännöistä asti. Ellei vahvoja perusteluja muutokselle ilmene, Muusa kannattaa vakiintuneen järjestyksen säilyttämistä. $w-osakenttä halutaan edelleen tallentaa kentän alkuun (tai $7-osakentän jälkeen) ja $g-osakenttä kentän loppuun

Muusalle saapunut viesti:

Edellisessä Talonmiehen tuokiossa kerrottiin, että osakohteiden 773-kentän uuden ohjeistuksen työstäminen on teillä vielä kesken. Minulla olisi pari kysymystä kyseiseen kenttään liittyen, ja toivoisin, että nämä asiat voisi ehkä ottaa tulevassa ohjeistuksessakin huomioon.

  1. Jos emotietueessa on useampi 300-kentän toistuma, esim. nuotissa ensimmäisessä 300-kentässä: 1 partituuri ja toisessa: 2 stemmaa, niin mitä tietoja laitetaan osakohteiden 773h-kenttään? Melindassa esim. tietue: 018668718. Kirjastopalvelun tietueissa on yleensä: ”1 partituuri 2 stemmaa. –”, mutta Melindassa tämä oli muutettu muotoon ”1 partituuri. –”
  2. Mihin järjestetykseen laitetaan osakohteiden 773o- ja 773z-kentät, jos molempiin tulee joitakin tietoja? Tässä samassa tietueessa 018668718 Kirjastopalvelun tietueessa on osakohteissa järjestys o z, mutta Melindassa nämä on käännetty toisin päin z o. MARC21-formaatin ohjeessa järjestys on esimerkeissä z o: https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/76X-78X.htm#773 Musiikin RDA-sovellusohjeessa ei ole tästä esimerkkiä.
 • Muusa suosittaa Kirjastopalvelun tietueiden tapaa, mutta niin, että aineistotyyppien väliin merkitään pilkku: ”1 partituuri, 2 stemmaa”.
 • Muusa suosittaa järjestystä z, o, mikä vastaa eri tunnistekenttien järjestystä emotietueessa.

3. Seuraavat kokoukset

Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden päivittämiskokous keskiviikkona 15. maaliskuuta klo 14.30–15.30 etäyhteydellä.

Varsinainen kokous tiistaina 4. huhtikuuta 2023 klo 9.30–12.

 • No labels