Aika: 7.2.2023 klo 13.00–15.08
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Collan (C222) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia),  Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Milja Vanhanen (Yle Arkisto), Tuuli Äärilä, puheenjohtaja (Kirjastopalvelu)
Etänä: Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Poissa: Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Kutsutut asiantuntijat: Serafia Kari (Kansalliskirjasto) ja Veera Mujunen (Kansalliskirjasto) kohdassa 1.1.

1. Ajankohtaista

1.1. Kuvailuryhmien ja Finnan yhteistyö

Muusan kokouksessa 6.4.2022 kerrottiin 11.3.2022 järjestetystä Kansalliskirjaston sisäisestä kokouksesta, jossa oli keskusteltu pyrkimyksestä tiivistää Finnan ja kuvailuryhmien yhteistyötä. Kyseisessä kokouksessa olivat olleet esillä myös musiikin tiedonhakuun liittyvät kehitysehdotukset, joita oli tullut Finnalle runsaasti. Kokouksessa oli todettu, että musiikin tiedonhaku kokonaisuudessaan vaatii työstämistä. Finnasta oli lupauduttu lähettämään edustaja johonkin Muusan kokoukseen keskustelemaan tiedonhakuasioista.

Seurantapalaverissa 13.12.2022 todettiin musiikin tiedonhaun kehittämiseen liittyen seuraavaa:

 • tehty korjauksia musiikkitiedonhakuun jonkin verran
 • syvempää sukellusta musiikkitiedonhakuun ei ole kuitenkaan ehditty tehdä
 • musiikkitiedonhakuun liittyvä kehittäminen vuoden 2023 agendalla Finnassa
 • kutsu Muusan kokoukseen on edelleen voimassa, 7.2.2023 seuraava kokous, Serafia laittaa ajan kalenteriin ja osallistuu, mahdollisesti myös Veera tai joku muu Finnasta.


 • Serafia Kari ja Veera Mujunen Finna-palveluista osallistuivat Muusan kokoukseen kertoakseen tarkemmin musiikin tiedonhaun kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista. Kokouksessa Muusan jäsenillä oli tilaisuus keskustella ja tuoda esille tiedonhakuun liittyviä ajatuksia ja toiveita Finnan edustajien kanssa.
 • Konkreettisina toimenpiteinä sovittiin seuraavaa:
  • 370-kentän (paikkamerkintö) hyödynnettävyyttä pyritään parantamaan Finnassa. Ensimmäisenä toimenpiteenä on fasetin perustaminen kentälle.
  • Muusa laatii ehdotuksen 382-kentän (esityskokoonpano) haettavuuden kehittämisestä. Tämän jälkeen Finnassa aletaan viedä asiaa eteenpäin.
   • Sovittiin, että Ilkka laatii luonnoksen ehdotuksesta Muusan seuraavaan kokoukseen mennessä.
  • Hyödyllisiä Finnan hakukäyttöön liittyviä linkkejä:

1.2. Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden päivittäminen

Muusan kokouksessa 7.12.2022 sovittiin, että Muusa alkaa edistää yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäyntiä ja päivittämistä erillisissä työpajamallisissa kokouksissa. Päivitetyt luettelot julkaistaan Jaska Järvilehdon ylläpitämässä tietokannassa. Kokouksiin voivat osallistua kaikki halukkaat muusalaiset.

Ensimmäinen kokous pidettiin 19.1.2023. Kokousmuistiinpanoille on luotu oma sivunsa.

1.3. Tarkistuksia SEKO-soittimiin

Jarmo Saarikko on jatkanut Sekon kolmikielisen version laatimista, johon hän pyrkii tekemään mahdollisimman moneen käsitteeseen mappaukset sekä Wikidataan että LCMPT-sanastoon. Työ on kohta lähestymässä puoliväliä mutta se etenee hitaasti. Keskeneräinen Excel-taulukko on nähtävissä githubissa - https://github.com/jarmosaarikko/SEKO.

Lainaus Muusalle saapuneesta viestistä:

Matkalla olen törmännyt joihinkin soittimiin, joille ei löydy netistä oikein mitään tietoa eikä vastineita ja pyytäisinkin tarkistusta niiden osalta. Lisäksi aika moneen on pitänyt arvuutella ruotsinkielistä nimeä. Mistäköhän löytyisi kattavasti ruotsinkielisiä soitinnimiä?

Hankalia tapauksia olen tarkastellut mm. Grove Music Onlinesta ja Mimosta, MusicBrainzista sekä esim. http://www.hoorn.be/verklaringen.htm  ja https://content.lib.washington.edu/ethnomusicweb/

Tuossa nyt joitakin hankalia tapauksia, joihin olen törmännyt. Muitakin on ja tullee lisää.  Kukakohan näitä eksoottisia soittimia on listalle alun perin lisännyt? Voisiko joistakin erikoisista tai tuollaisista harvinaisista tai epäselvistä tapauksista lisätä Sekoon lähdeviitteen?

Olen lisännyt Wikidataan joitakin SEKOsta löytyviä soittimia, jos ja kun niille on löytynyt lähde tai kuvailu jostakin päin netistä tai esim. Grove Music Onlinesta.

Mikä olisi sopiva tapa jatkossa käsitellä näitä hankalia tapauksia? Voin jatkossa tehdä yksittäisistä käsitteitä kyselyitä tai palautetta Finton  palautelomakkeella jos se tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin tällainen lista, vai mikä olisi paras? Vai pitäisikö näistä tehdä Kiwiin Muusan sivuille lista, jota voisi sitten kommentoida?

Keksin, että näistä voinkin tehdä avoimia issueita githubiin ja teen niin, jolloin niihin voi antaa palautetta kuhunkin erikseen. https://github.com/jarmosaarikko/SEKO/issues

 • Listalla olevat termit ovat peräisin Sekon pohjalla olevasta, jo lakkautetusta Aidatrumpetista zimbalomiin -soitinnimiluettelosta. Luettelo ei sisältänyt termikohtaisia lähdetietoja.
 • Sovittiin, että Muusan jäsenet kommentoivat issueita. Tarkistetaan tilanne seuraavassa kokouksessa.

2. RDA-asiat

2.1. Linjaukset

Sävellaji

Muusan kokouksessa 7.9.2022 päätettiin laatia linjausehdotus sävellaji-elementin merkitsemisestä. Päätettiin myös ehdottaa sävellajitermien lisäämistä Metatietosanastoon.

 • Tarkistettiin ehdotus sävellajitermien listaksi. Ilona lähettää tarkistetun listan Muusalle, jonka pohjalta laaditaan ehdotus Metatietosanastoon.
 • Laaditaan myös linjaus RDA:n sävellajielementin merkitsemiseksi. Tapani laatii luonnoksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

2.2. Lähteet-osion tekstit

Uuden RDA Toolkitin käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden yhteyteen laadittavien musiikkiaineistoa koskevien ohjeiden luonnokset on saatu käytyä kertaalleen läpi. Tämän jälkeen luonnoksiin on lisätty tarkennuksia termin Valikoima lisäämisestä epätäydellisen koosteen ensisijaiseen nimekkeeseen ja auktorisoituun hakutietoon. Puhtaaksikirjoitetut luonnokset löytyvät RDA-linjaus- ja -esimerkkiehdotusten sivulta. Tarkennettavaa on vielä musiikkiteoksen auktorisoidun hakutiedon ohjeessa koskien taidemusiikin koosteäänitteiden hakutietojen muodostamista. Muusan kokouksessa 7.9.2022 ei tästä päästy vielä täydelliseen yksimielisyyteen.

 • Jatkettiin keskustelua taidemusiikin koosteäänitteen auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta pääsemättä kuitenkaan lopulliseen ratkaisuun.

Muutosehdotus musiikkiteoksen ensisijaisen nimekkeen ohjeeseen

Ohjeessa on nyt seuraavanlainen kohta:

Yksittäiselle musiikkiteokselle merkitään nimeke, josta jätetään pois seuraavat tiedot:

 • merkintö esityskokoonpanosta (vaikka tällainen merkintö olisi osa yhdyssanaa, jos jäljellejäävä sana tai sanat ovat sävellystyypin nimi)

Selventävä esimerkki:

Teoksen nimeke on tiedonlähteessä Kaksi laulua pianon säestyksellä.

 • Nykyistä ohjetta noudattamalla teoksen ensisijaiseksi merkittäisiin Kaksi laulua säestyksellä, koska ohjeen mukaan merkintö esityskokoonpanosta jätetään pois, ellei se ole osa yhdyssanaa.

Ohjetta pitää muuttaa, jotta ensisijainen nimeke saadaan toivottuun muotoon (esimerkissä Kaksi laulua pianon säestyksellä).

 • Palataan asiaan, kun uusi ohjeluonnos on valmis.

3. Seuraavat kokoukset

Sanastokokous keskiviikkona 22. helmikuuta 2023 klo 13–14 etäyhteydellä

Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden päivittämiskokous torstaina 16. helmikuuta klo 13–14 etäyhteydellä

Varsinainen kokous tiistaina 7. maaliskuuta 2023 klo 13–15

 • No labels