3. kokous 15.3.2023 klo 14.30–15.30

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio (Kansalliskirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)

1. Yleistä keskustelua

1.1. Musiikkitermeistä koostuvat nimekkeet

Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloissa on erilaisten musiikkitermeistä koostuvien nimekkeiden yhteyteen merkitty lisäelementtejä samaan tapaan kuin pelkästä sävellystyypin nimestä koostuville nimekkeille. Usein kyse on tempomerkinnästä koostuvasta nimekkeestä ja sen jälkeen tehtävästä lisäyksestä (Adagio, viulu, piano; Andante, piano jne.), ja joskus nimekkeessä voi olla muitakin, kuten musiikin luonteeseen viittaavia termejä (Allegro con anima, piano). Todettiin tämän olevan vakiintunut käytäntö, jota kuvailuohjeet eivät kuitenkaan tunne. Tämä on syytä huomioida teoksen hakutiedon muodostamisen ohjeissa.

1.2. Auktorisoidun hakutiedon erottaminen varianttihakutiedoista

Keskusteltiin periaatteesta, että auktorisoidun hakutiedon tulee erottua muiden entiteettien hakutiedoista. Tarkalleen ottaen tämä koskee myös erottumista varianttihakutiedoista. Käytännössä tämä ei aina toteudu, mutta siihen tulisi pyrkiä myös yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluetteloiden laadinnan yhteydessä. Esimerkiksi Yrjö Kilpisen teoksen Kehtolaulu (Äiti lasta tuudittaa) hakutiedossa päätettiin säilyttää sulkeissa oleva lisäys, jotta teos erottuu Kilpisen opuksen 23 osasta 4, jonka nimeke Kehtolaulu muodostaa kyseisen osan varianttihakutiedon perustan.

2. Ohjeluetteloiden läpikäynti

Jatkettiin Yrjö Kilpisen ohjeluettelon läpikäyntiä ja päästiin riville 106 (Kesä-yö).


2. kokous 16.2.2023 klo 13.00–14.05

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio (Kansalliskirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)

1. Käytännön järjestelyt

Ohjeluetteloita työstetään jatkossa Sheets-taulukoissa. Linkki taulukoihin jaetaan muusalaisille, jotka voivat kommentoida yhtenäistettyjä nimekkeitä E-sarakkeeseen (muusaNote) myös kokousten välissä.

2. Ohjeluetteloiden läpikäynti

Saatiin käytyä loppuun Armas Järnefeltin teosten luettelo. Aloitettiin Yrjö Kilpisen luettelon läpikäyntiä, jossa päästiin riville 8 (Allegretto, piano (1908)) asti.


1. kokous 19.1.2023 klo 13.04–14.06

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio (Kansalliskirjasto), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)

1. Järjestäytyminen

Muusan kokouksessa 7.12.2022 sovittiin, että Muusa alkaa edistää yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäyntiä ja päivittämistä erillisissä työpajamallisissa kokouksissa. Kokouksiin voivat osallistua kaikki halukkaat muusalaiset.

Työn taustalla on Jaska Järvilehdon perustama yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden tietokanta, johon tallennettavat teosten auktorisoidut hakutiedot (yhtenäistetyt nimekkeet) on tarkoitus päivittää nykyisiä ohjeita vastaavaan muotoon. Tietokantaan viedään kaikki päivitetyt Heikki Poroilan laatimat ohjeluettelot.

 • Pävitystyön vetäjäksi valittiin Ilkka Haataja. Kokousjärjestelyt ja päätösten kirjaamiset hoitaa Tapani Moisio.
 • Kokouksia järjestetään tammi-toukokuussa 2023 etäyhteydellä kerran kuukaudessa. Kokousten ajankohdat ovat seuraavat:
  • 16.2. klo 13–14
  • 15.3. klo 14.30–15.30
  • 12.4. klo 14.30–15.30
  • 11.5. klo 13–14.

2. Työn aloitus

Aloitettiin käymään läpi Armas Järnefeltin teosten yhtenäistettyjä nimekkeitä. Päästiin taulukon riville 71 (Luvattu maa) asti.

 • No labels