Paikka:        Zoom-etäkokous 12-13:30 (linkki kalenterikutsussa)

Kutsutut:

Johanna Vesterinen, pj
Eevaliisa Colb
Esa-Pekka Keskitalo
Jussi Kärki
Kirsi Laasasenaho
Hanna Martikainen
Kaisa Hypén
Sirpa Janhonen
Ari Ahlqvist

Muistio

1 Edellisen kokouksen muistio

Edellinen ohjausryhmän kokous oli 25.10.2022. Hyväksyttiin muistio.

2 Projektin tilannekatsaus

Projektiryhmän kokoukset 15.12.202 ja 12.1.2023/Ari A., Sirpa

Ari kertoi edellisten kokousten kuulumiset. ReSharen testaus ollut alkaneen vuoden aikana vielä vähäistä. Ongelmia toimivuudessa on edelleen, mm. kaukolainojen noutopisteet syötetään manuaalisesti. Projektiryhmä on laatinut ReShareen liittyvien kriittisten kohtien listan, jotka tulee ratkaista, mikäli ReShare muutoin valittaisiin kaukolainauksen työkaluksi. Sovittiin, että Johanna on yhteydessä IndexDataan keskusteltuaan ensin Esa-Pekan, Arin ja Sirpan kanssa.

3 Projektin jatko v. 2023

3.1 Rahoitus

Hankerahoitusta palautuu opetus- ja kulttuuriministeriöön n. 20 000 euroa. Hanketta jatketaan v. 2023 omarahoitteisesti. Varastokirjasto on maksanut ReSharen lisenssimaksun ajalle 1 – 6/2023, testaamista voi siis tehdä tuon ajan puitteissa. Keskusteltiin IndexDatan yhteisömaksusta ja mahdollisesta liittymisestä yhteisöön, todettiin asian vaativan tarkempaa paneutumista.

3.2 Projektiryhmän kommentit

Projektiryhmän kommentit: Digitalisaation edistämistä kaukopalvelussa tulee edistää. Mikäli testaamiskauden aikana todetaan, ettei ReShare tätä mahdollista tai kehitystyö osoittautuu kannaltamme sopimattomaksi (esim. yhteisön tavoite vs. Suomen tavoite, hitaus, muut seikat), etsitään muita vaihtoehtoja. Kirjastojärjestelmien väliset rajapinnat ovat tässä vaiheessa haasteelliset. Projektiryhmä jatkaa toimintaa v. 2023.

3.3 Ohjausryhmän kommentit

Ohjausryhmän kommentit: Projektiryhmän näkemykset todettiin kannatettaviksi. Muistutettiin, että valittavan ohjelman tulisi pohjautua ISO18626-standardiin, tämä antaisi edellytykset kirjastojärjestelmien väliseen toimivuuteen tulevaisuudessa. Esa-Pekka kertoi kv-Kohan sekä Axiellin Curia-ohjelman kehitysnäkymistä. Lopuksi todettiin, että myös ohjausryhmä jatkaa toimintaa v. 2023.

5 Muut asiat

Esa-Pekka muistutti KohaCon-konferenssista, se järjestetään Helsingissä 14. – 18.8.2023. Toivottavaa on, että myös kirjastojen johtajat osallistuisivat tapahtumaan.

6 Seuraava kokous

17.3.2023 klo 12.00

  • No labels