Tapahtuman tiedot

Ajankohta:
Kolme saman sisältöistä työpajaa:
Työpaja I pe 27.1.2023 klo 10-12
Työpaja II pe 3.2.2023 klo 10-12
Työpaja III pe 17.2.2023 klo 10-12 
Tapahtuman tyyppi: Luento + keskustelua
Kohderyhmä: Yleisten kirjastojen johtajat ja kehittäjät 

Tilaisuuden järjestäjät

 • Svetlana Kirichenko, Kansalliskirjasto
 • Markku A. Laitinen
 • Jouni Juntumaa, Helsingin kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aika

Sisällöstä

Kirjaston toiminnan arviointia ja toiminnan kehittämistä varten voidaan muodostaa kokonaiskuva seurattavasta aiheesta kokoamalla samaan ryhmään kuuluvista fokusindikaattoreista koostuva summaindeksi. Summaindeksiä voidaan käyttää kirjaston johdon työkaluna päätöksenteossa.

Tässä työpajassa osallistujat keskustelevat ja arvioivat kirjaston roolia yhteiskunnassa kuvaavan summaindeksin muodostavien fokusattribuuttien suhteellisia painoarvoja.

Tammi-helmikuun 2023 aikana järjestettiin kolme samansisältöistä työpajaa.

Aikataulu

Huom! Suuntaa-antava.

10.00-10.15    Tervetuloa ja johdanto

10.15-10.30    Yhteinen keskustelu painoarvoista ja Mentimeter

10.30-11.00    Pienryhmät: attribuuttien painojärjestys ja painoarvot

11.00-11.15    Tauko

11.15-11.50    Kokoava keskustelu

11.50-12.00    Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

Osa-alueet, jotka järjestämme ensin tärkeysjärjestykseen ja sitten annamme numeerisen arvon asteikolla 1-100.

 1. Kirjallisuuden ja taiteen harrastus
 2. Jatkuva tietojen ja taitojen kehittäminen
 3. Yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys
 4. Tasavertainen pääsy informaatioon
 5. Demokratia
 6. Kulttuurinen moninaisuus
 7. Hyvinvointi

Työpajojen tärkeysjärjestykset ja numeeriset arvot

Työpaja 1 (PDF)

Työpaja 2 (PDF)

Työpaja 3 (PDF)

 • No labels