Finto-palvelussa suunnitellaan aktiivisesti vuoden 2023 toimintaa. Palvelun yksi keskeisimmistä työkohteista on Finto.fi-alustan ylläpito ja kehitys. Finto.fi perustuu Finto-palvelussa kehitettävään avoimen lähdekoodin Skosmos-ohjelmistoon.


Laadimme parhaillaan tiekarttaa Finto.fi:n vuoden 2023 kehitykselle, ja kuulisimme mielellämme käyttäjien näkemyksiä siitä mihin suuntaan Finto.fi:tä tulisi kehittää. Toivotko uudenlaisia hakuominaisuuksia? Nopeusparannuksia? Miten olemassaolevia ominaisuuksia voisi kehittää entistä paremmin käyttäjin tarpeisia vastaaviksi? Voit visioida suurempia kehityslinjoja tai ehdottaa pieniä parannuksia.


Jätä perusteltu ehdotuksesi Flinga-tauluun 15.1.2023 mennessä: 

https://edu.flinga.fi/s/ELDUNUR

Voit myös kannattaa muiden jättämiä ehdotuksia.Finto.fi:n/Skosmoksen vuoden 2023 Roadmap julkaistaan Skosmoksen GitHubin Wikissä alkuvuodesta 2023.