Finto.fi:n ja sen taustaohjelmisto Skosmoksen käyttäjiä kannustetaan osallistumaan ohjelmiston kehittämiseen raportoimalla aktiivisesti parannus- ja kehitysehdotuksia.


Häiriöraportit ja kehitysehdotukset voidaan lähettää sähköpostilla Finto.fi:tä kehittävän Finto-palvelun palvelupostiin [email protected] , tai suoraan Skosmos-ohjelmiston GitHub-kehitysalustalle alla olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeilla pyritään minimoimaan väärinymmärrykset käyttäjien ja kehittäjien välillä, sekä varmistamaan ilmoitusten ja ehdotusten mahdollisimman nopea eteneminen kehitystiimin käsittelyssä.


Häiriön tai kehitysehdotuksen raportoiminen Finto-palvelun palvelupostiin

Palvelupostiin raportoitavat asiat voidaan kirjoittaa suomeksi, seuraavat taustatiedot ilmoittaen:


Häiriöraportti (Bug report):

Viestin otsikko:

Häiriö Finto.fi:ssä/Skosmoksessa


Viestin leipäteksti (kopioi otsikot ja vastaa kysymyksiin): 

Sen Finto.fi-sivun url-osoite, jossa huomasit ongelman


Ongelman kuvaus (Kuvaile ongelma ja toivottu lopputulos korjauksen jälkeen)


Lisätietoja ongelmasta


Käytetty verkkoselain


Kehitysehdotus (Enhancement/Feature request):

Viestin otsikko:

Kehitysehdotus Finto.fi:hin/Skosmokseen


Viestin leipäteksti (kopioi otsikot ja vastaa kysymyksiin): 

Uudistuksen kuvaus


Mitä toimintoja uudistus mahdollistaisi tai minkä ongelman se korjaisi?


Keitä käyttäjiä tai mitä käyttäjäryhmää parannus/uusi ominaisuus palvelee?


Mitä hyötyä uudistuksesta olisi, miksi uudistus olisi tärkeä?


Häiriön tai kehitysehdotuksen raportoiminen Skosmoksen GitHubiin

GitHubin valmiit issuepohjat ohjaavat käyttäjää ilmoittamaan tarvittavat tiedot. GitHub-issuet kirjoitetaan englanniksi, jotta ohjelmiston kansainväliset käyttäjät ja kehittäjät ymmärtävät viestin ja pystyvät reagoimaan palautteeseen.

Suora linkki Skosmoksen GitHubin

  • No labels