Tietopaketti ISNIstä on nyt käännetty myös ruotsiksi (Om ISNI på svenska) ja englanniksi (About ISNI in English).

The information package About ISNI in English is now translated into English and updated! The new section is about using ISNI in Copyright Management Organisations. In this section you can find answers for such questions as What are ISNI identifiers needed for in Copyright Management Organisations? or Why is ISNI important for the creative industry and/or a copyright system?.

Informationspaket om ISNI är nu översatt till svenska och har uppdaterats! Den nya delen är om användningen av ISNI inom upphovsrättsorganisationer. I den här delen kan du hitta svar på frågor som Varför behövs ISNI-identifikatorer inom upphovrättsorganisationer? eller Varför är ISNI-identifikatorn viktig för den kreativa branschen och upphovsrättssystemet?.