Paikka  Zoom etäkokous klo 12:00 - 13:30

Läsnä  Johanna Vesterinen, pj

Anne Koivisto
Sirpa Janhonen
Esa-Pekka Keskitalo
Eevaliisa Colb
Jussi Kärki
Hannu Markkanen
Hanna Martikainen
Matti Sarmela
Erkki Tolonen

Kokouksesta löytyy erillinen tallenne

 1. Edellisen kokouksen muistio
  1. Käytiin muistio9n sisältö läpi ja se hyväksyttiin
 2. Matti Sarmelan puheenvuoro kaukolainaus näkymistä yleisten kirjastojen puolelta
  1. 1998 vuodesta asti ollut monihaku suljetaan tänä vuonna. Korvaavaksi hakukoneeksi on suunniteltu Finna.fi palvelua
  2. WebKaken lisenssimaksut siirtyvät kirjastojen maksettavaksi. Järjestelmä vaatii täydellisen uudistamisen ennenkuin se olisi jatkossa toimiva ratkaisu
  3. Ovat ylläpitäneet Kaukopalvelun käsikirjaa
  4. Huomioitavia asioita:
   1. Kaukopalvelun kehittäminen ja Varastokirjaston aineiston saatavuus tärkeätä - kaukolainat on saatava osaksi asiakasnäkymiä
   2. Logistiikan tärkeys saatavuuden osalta
   3. Miten kirjastovirkailijat pystyvät hallinnoimaan kaukotilauksia
   4. Jyväskylän yliopistossa tehty Weskari-sovellus Finnan ja Kohan päälle
   5. Kansallisella kokonaisratkaisulla olisi nyt kysyntää - voisiko se olla ReShare? Tätä kannattaa tutkia lisää. Isoin kysymys on varmasti se, kuka hoitaa järjestelmän hankinnan ja  ylläpidon
   6. Uusi kirjastolaki muutti kirjastokenttää, kun AKE kirjastot ja Varastokirjasto ovat nyt niitä, joista saa aineistoa veloituksetta kaukolainaan
  5. Johanna toi esiin aineistojen näkyvyyden ja käytettävyyden. Artikkelitilaukset ovat olleet laskussa, mutta monografiat nousussa. Loppuasiakkaiden näkökulma saatava keskiöön. Valtion hallinnossa korostetaan edelleen digitaalisten palveluiden kehittämistä toiminnallisuuden parantamisessa.
  6. Hanna kertoi, että VATI projekti on lisännyt kaukolainaamista. Varastokirjasto merkittävä apu vanhan aineiston varastoinnissa. Toiminnallisuuden kehittyessä tulee ratkaistavaksi myös logistiikka asioita - runkoverkko - alueelliset kokoelmat
  7. Esa-Pekkakin nosti esiin sen, miten poisto politiikka on kehittynyt, kun aineistoa voidaan siirtää Varastokirjastolle
 3. ReShare tilanne
  1. Z39.50 yhteys saatiin toimimaan viikolla 37 -> tilausten lähetys ja käsittely onnistuvat

  2. NCIP rajapinta vastasi eilen 20.9. Tarvitsee vielä testausta ja testiasiakkaiden tietojen päivitystä.

  3. Uusin versio 1.10 päivitetty testiympäristöön

  4. Kiinnostus kansalliseksi ratkaisuksi herännyt erityisesti yleisten kirjastojen puolella

  5. Alman peer-to-peer yhteys on saatu auki ja tilaus välittyy, mutta sisällössä on puutteita samoin viestien välityksessä tilaaja- ja lähettävän kirjaston välillä

  6. Varastokirjastolla tehty testausta ja huomioita: hyllypaikka tieto ei näy pull slipissä ja saadaanko bibId mukaan tilaukselle kausijulkaisuiden osalta?

  7. Artikkelitilausten osalta lähetetty kysely mahdollisesta lisäkehityksestä IndexDatalle (Kopioston raporttivaatimukset). Esa kysyi, onko ISO 18626 standardissa mukana artikkelitilaus ja Anne vahvisti tiedon, että on.

  8. Palaveri IndexDatan kanssa 22.9. klo 15:30

  9. Ohjausryhmä päätti, että ReShare ohjelmiston testausta jatketaan toistaiseksi!
  10. Esa-Pekka tiesi, että Standfordin yliopistossa on juuri otettu ReShare ohjelmisto tuotantokäyttöön
 4. KK tuotekehitys (Koha ja Finna)
  1. Kävimme keskustelua siitä, kuinka Airut-hankkeen asioita pystytään edistämään tuotekehityksen osalta
  2. Erkki totesi, että Finnan puolella tarvitaan viimeistään marraskuussa tarkemmat tiedot tarvittavista toiminnoista, joita voitaisiin sitten erillishankkeina toeutaa. Toteutuksen vaiheistusta on hyvä miettiä. Rekrytointi ja osaaminen nousevat tärkeään rooliin.
  3. Esa-Pekka kertoi, että olemassa olevien toiminnallisuuksien osalta pitää selvittää onko niitä järkevää kehittää edelleen ja viekö työ eteenpäin asioita tulevaisuudessa esim. suhteessa ISO 18626 standardiin. Otettava huomioon tilanne niin Koha-Suomen kuin tieteellisten kirjastojen Kohan suhteen. Koha Con puolella on nyt joitain esityksiä kaukopalvelun kehittämiseksi.
  4. Tärkeätä yhdessä päättää, mitä tavoitellaan ja onko se mahdollista?
 5. Vaihtoehtoiset ratkaisumallit
  1. Anne esitteli tekemiään kaavioita liittyen eri ratkaisumalleihin. Lisäksi vaihtoehtoisista ratkaisumalleista on myös olemassa SWOT -kaavio. Esitykset lisätään Kiwiin.
  2. Tavoite standardin mukaisesta toiminnasta Kohassa on pitkän aikavälin ratkaisu.
  3. Jussi otti esiin, että pelkkä verkkokirjaston toiminnan kehitys tässä vaiheessa toisi jotain tuloksia hankkeelle. Mitä kirjastojärjestelmien osalta tapahtuu esim. kolmessa vuodessa vaikuttaa kokonaistilanteeseen.
  4. Hanna nosti esiin sen, että isommat kimpat voisivat olla halukkaita ottamaan vastuuta kustannuksista uuden toiminnallisuuden osalta, mutta tuskin pienet yleiset kirjastot. Nykyinen toiminnallisuus koetaan hyvin työlääksi hoitaa!
 6. Airut-hankkeen jatkotoimet
  1. Anne kertoi, että hänelle on tarjottu töitä konsultoivana projektipäällikkönä ja sen vuoksi ei nyt ole vielä varmaa, pystyykö hän ottamaan vastaan tarjottua lokakuun määräaikaisuutta enää. Asiasta on vielä neuvottelut kesken. Tulevaisuudessa kuitenkin Annen osaamista voi hankkeisiin tilata ulkopuolisena projektipäällikkönä tarvittaessa.
  2. Johanna kiitteli projektipäällikön asiantuntevaa toimintaa Airut-hankkeessa.
 7. Muut asiat
  1. Esiin ei tullut muita asioita
 8. Seuraava kokous
  1. Johanna palaa tähän myöhemmin. Kokous todennäköisesti viikolla 43-44
 • No labels

1 Comment

 1. Kokouksesta on olemassa videotallenne.